Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 1998

  Javorové listy

  1. päťročnica

  VMV, Bratislava
  (315 s.)

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2011

  MACARÍKOVÁ, Ivana: Košická kompozičná škola

  Slovenská hudba, 2011, roč. 37, č. 4, s. 382 – 413

 • 2010

  KAJANOVÁ, Yvetta: Ďalšie línie postmodernizmu v slovenskej hudbe generácie 80/90

  Postmoderna v hudbe, 2010, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 154 – 159

 • 2006

  MIRONOV, Sergej - RANINEC, Jozef: Problematika interpretácie ľudovej piesne v zborovej tvorbe slovenských skladateľov

  Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2006, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 7, s. 9 – 11

 • 1991

  Peter Breiner

  Kto je kto na Slovensku?, 1991, Konzorcium Encyklopédia, Bratislava, s. 23

 • 1984

  DEHNER, Jan: Pokus o skupinový portrét

  Hudební rozhledy, 1984, roč. 37, č. 7, s. 324 – 326

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Jozef Kolkovič: "Komponovanie je pre mňa veľmi intenzívny duševný proces"

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 13 – 15
  (M. Varga, J. Sixta, P. Breiner, V. Godár)

 • 2020

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Dom Albrechtovcov: od Hortus artis postupne k Domus artis

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 2 – 3

 • 2020

  MAYNARD, Rob: Peter BREINER (b. 1957) : Slovak dances, naughty and sad (2015) [recenzia CD]

  MusicWeb International, 2020

 • 2020

  DUTRIEUE, Michel: "Peter Breiner, Slovak Dances", door de Slovak Philharmonic o.l.v. Peter Breiner, op het label Naxos. Dansend Slowakije, uitbundig en heerlijk aanstekelijk! [recenzia CD]

  Stretto, 5. 10. 2020

 • 2020

  FORSHAW, Barry: A map of my life journey: Peter Breiner [recenzia CD]

  Classical CD Choice, 13. 9. 2020

 • 2020

  MARTON, Ivan: Slovenská filharmónia

  Konečne s publikom

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 7 – 8, s. 2

 • 2020

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Slovanské tance, pochabé i smutné

  Slovenská filharmónia 2019

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 38

 • 2020

  DEKÁNKOVÁ, Jana: 60 saxofónov na jednom pódiu: zaznie Musorgskij či Iršai

  Moja Kultúra, 28.1.2020

 • 2019

  ŠTÚŇ, Marián: Tri storočia klasiky v Trnave

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 9, s. 2

 • 2019

  TASR: Slovenské tance vychádzajú na CD vďaka Petrovi Breinerovi

  Pravda - Kultúra, 2019

 • 2019

  ČERVENKA, Jozef: Prázdno v hudbe, prázdno na javisku

  Monitoring Divadiel, 2019

 • 2019

  MAŤO, Peter: Beatles go Baroque – gýč bezradnosti a nuda

  Taneční aktuality, 2019

 • 2019

  redakcia: The Velvet Revolution – 30 Years Later

  Acadiana Center For The Arts, 2019

 • 2018

  REHÁK, Oliver: Breiner nahral Slovenské tance s filharmóniou, pre SND chystá Beatles a Bulgakova

  Denník N, 2018

 • 2018

  GIBALA, Henrich: Beatles go Baroque

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2018, roč. 15, č. 3 – 4, s. 33 – 34

 • 2018

  Spojenie Beatles a klasiky. Peter Breiner chystá nový album, prispejte na jeho nahrávku

  Denník N, 2018

 • 2018

  JABURKOVÁ, Natália: Premiéra Beatles go Baroque triumfom Lambrechta a Ducina

  balet.sk, 2018

 • 2018

  VONGREJ, Ľudovít: Balet SND uvádza svetovú premiéru projektu Beatles go Baroque

  Opera Slovakia, 2018

 • 2018

  JABURKOVÁ, Natália: Slovenské tance – Životy svetiel sú energické, dojímavé, zvláštne aj vtipné

  balet.sk, 2018

 • 2018

  KONÍK, Juraj – REHÁK, Oliver: Kiska vyznamenal Gombitovú, Kubišovú, Kronera, ľudí Novembra aj tých, čo museli zo Slovenska odísť

  Denník N, 2018

 • 2018

  Barok a Beatles vedia spolu celkom úspešne koexistovať, vraví Peter Breiner

  Hudba.sk, 2018

 • 2018

  VONGREJ, Ľudovít: Gabriele Beňačkovej, Petrovi Breinerovi a Iljovi Zeljenkovi udelil prezident SR štátne vyznamenania

  Opera Slovakia, 2018

 • 2018

  OPOLDUSOVÁ, Jena: Beatles inšpirujú v barokovom háve

  Pravda - Kultúra, 2018

 • 2017

  KUBIČKA, Víťazoslav: Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 25

 • 2017

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie

  Pocta Mariánovi Vargovi, fenomenálny Avi Avital

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 6

 • 2017

  GODÁR, Vladimír: Peter Breiner: "Pri dirigovaní som ako decko, ktoré pustili do hračkárstva." [rozhovor]

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 16 – 18

 • 2017

  BUBNÁŠ, Juraj – TURÁK, František: Jubilanti: Peter Breiner a Jozef Kolkovič

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 4 – 5

 • 2017

  GODÁR, Vladimír: Živel v antiosobnostnej dobe

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 14 – 15

 • 2017

  REHÁK, Oliver: Peter Breiner skomponoval nanokoncert pre mandolínu

  Denník N, 2017

 • 2017

  REHÁK, Oliver: Peter Breiner: Za päť týždňov na Slovensku som videl naozaj všeličo

  Denník N, 2017

 • 2017

  BLEHA, Peter – DADÍKOVÁ, Natália: Jubilant Peter Breiner o Obrázcích z výstavy

  Opera PLUS, 2017

 • 2017

  HUDEC, Marek: Peter Breiner: Hudba na Slovensku nemôže byť bez osobných sporov

  SME, 2017

 • 2017

  ČERVENKA, Jozef: Tak ako včera..., ale bez režiséra

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 6, s. 31

 • 2017

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Sviatočne aj príležitostne

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 3, s. 6

 • 2017

  BURGROVÁ, Katarína: ARS NOVA v Košiciach alebo otázky sú dôležitejšie ako odpovede

  Pocta profesorom

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 28

 • 2017

  OTRIOVÁ, Jana: Peter Breiner utekal z domu do hudobnej školy

  SME, 2017

 • 2017

  Peter Breiner opäť na Slovensku s veľkolepými premiérami i sólovými koncertmi

  Opera Slovakia, 2017

 • 2016

  TICHÝ, Stanislav: Činorodosť Warchalovcov

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 6, s. 2

 • 2016

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Prešovské dni klasickej gitary

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 3, s. 3

 • 2016

  VONGREJ, Ľudovít: Peter Breiner: Slovenské tance nevnímam ako návrat k niečomu, sú mojou súčasťou

  Opera Slovakia, 2016

 • 2015

  SLÁVIK, Ján: USA & Kanada 2015: Kolkovič, Breiner, Godár, Valčuha

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 9, s. 8 – 9

 • 2014

  REHÁK, Oliver: Trikrát Triango : Peter Breiner, Boris Lenko a Stano Palúch cestujú po Slovensku

  SME, 2014, roč. 22, č. 84, s. 17

 • 2013

  HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012

  Otvárací koncert

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 22

 • 2013

  REHÁK, Oliver: Čo si Breiner zložil, to si aj sám zahrá

  SME, 14.11.2013, roč. 21, č. 265, s. 14

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 13

 • 2012

  REHÁK, Oliver: Breiner sa ešte nevzdal. Ambiciózny projekt Slovenské tance pokračuje v novej forme

  SME , 5.12.2012, roč. 20, č. 280, s. 17

 • 2011

  REHÁK, Oliver: Peter Breiner sa vracia na Slovensko

  SME, 5. 10. 2011

 • 2011

  HORKAY, Tamás: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 5

 • 2009

  HOCHEL, Peter: Šeban – Godár – Breiner – Kolkovič, ŠKO Žilina, Peter Breiner [recenzia CD]

  Hudobný život , 2009, roč. 41, č. 9, s. 37 – 38

 • 2009

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košická hudobná jar

  Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 6, s. 8 – 10

 • 2009

  rob: Z Kanady príde dirigovať Peter Breiner: otváracím koncertom sa 30. apríla začne 54. ročník Košickej hudobnej jari

  Košický večer, 24. 4. 2009, č. 174, s. 4

 • 2009

  TOMÁSCHOVÁ, Andrea: Feidman a Breiner nadchli košické publikum

  Košický Korzár , 2009, č. 105, s. 5

 • 2008

  KOČIŠOVÁ, Renáta: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 3 – 4, s. 14 – 15

 • 2008

  MODROVICHOVÁ, Mária: Koncert pre Gioru

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 3 – 4, s. 15

 • 2008

  MOTYČKA, Peter: Triango – energia, nostalgia, vášeň

  Hudobný život , 2008, roč. 40, č. 1 – 2, s. 56 – 57

 • 2008

  Breiner a Feidman sa dočkali standing ovation

  Košický Korzár, 8. 3. 2008, č. 58, s. 3

 • 2008

  (ato): Na koncerte filharmónie vystúpia osobnosti: Peter Breiner predstaví Gioru Feidmana

  Košický Korzár, 4. 3. 2008, č. 54, s. 4

 • 2008

  -lop-: Humenčania tlieskali Triangu

  Podvihorlatské noviny, 2008, č. 44, s. 1

 • 2008

  PLITKOVÁ, Michaela: Traja muzikanti na exotickej vlne argentínskeho tanga: hudobná lahôdka v závere jesenného koncertného cyklu v Humennom

  Pod Vihorlatom, 2008, č. 43, s. 10

 • 2008

  MODROVICHOVÁ, Mária: Každý koncert je prvý

  .týždeň, 2008, č. 12, s. 68 – 69

 • 2008

  KIRAĽVARGOVÁ, Dáša: Zažíva konštantný pozitívny pocit z toho, čo sa mu v muzike podarilo: dirigent, skladateľ a klavirista Peter Breiner vždy rád prijme ponuku koncertovať v Košiciach

  Košický večer, 14. 3. 2008, č. 11, s. 16

 • 2007

  JAVORSKÝ, Igor: Dávkovať s mierou

  Pravda [príloha Kumšt], 3. 11. 2007, s. 3

 • 2007

  Za pozitívne zviditeľnenie a rozvoj mesta: Peter Breiner

  Podvihorlatské noviny, 17. 9. 2007, s. 4

 • 2007

  HOTTMAR, Michal: Štátny komorný orchester Žilina

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 10, s. 8

 • 2007

  ŠUBA, Andrej: Triango : Pavian [recenzia CD]

  Týždeň, 2007, č. 43, s. 76

 • 2007

  KAČALA, Jozef: Prešovská hudobná jeseň v znamení atraktívnej ponuky: Breiner exkluzívne v šarišskej metropole

  Prešovský večerník, 3. 9. 2007, č. 4275, s. 4

 • 2007

  ŠIMKULIČOVÁ, Anna: Pocta rodákom i hosťom, pohoda a show pre Humenčanov: jubilejný pamätný deň mesta Humenné a Dni Drugetovcov na Slovensku

  Pod Vihorlatom, 2007, č. 38, s. 1, 3

 • 2007

  OTRIOVÁ, Jana: Keď sústredene vynakladáte energiu jedným smerom, vráti sa: Petrovi Breinerovi cestovné doklady neustále pripomínajú, kde má rodisko

  Podvihorlatské noviny, 2. 7. 2007, č. 27, s. 4

 • 2007

  TOMÁSCHOVÁ, Andrea: "Práca je pre mňa pôžitok"

  Košický Korzár, 23. 11. 2007, č. 269, s. 4 – 6

 • 2007

  ŠIMKULIČOVÁ, Anna: Najväčší vklad do života dostal v Humennom: vyznanie Petra Breinera rodnému mestu a svojim učiteľom

  Pod Vihorlatom, 2007, č. 26, s. 8

 • 2007

  (mš): Tisíce absolventov za uplynulé roky: s Miroslavom Dziakom, riaditeľom ZUŠ v Humennom

  Pod Vihorlatom, 2007, č. 25, s. 8

 • 2007

  (mš): So želaním priazne do ďalších rokov: Základná umelecká škola v Humennom oslavila päťdesiate výročie

  Pod Vihorlatom, 2007, č. 24, s. 3

 • 2007

  Galakoncert Interface ponúka atraktívnu zmes: predstaví sa Peter Breiner, či No Name

  Zemplínsky Korzár, 17. 10. 2007, č. 239, s. 4

 • 2007

  REHÁK, Oliver: Úspech nie je Elán, ale Godár

  S Petrom Breinerom o rozdieloch medzi New Yorkom a Bratislavou

  SME - Kultúra, 27. 9. 2007, č. 222, s. 27

 • 2006

  FELLEGI, Juraj: Moyzes aj Feidman sú svetoví

  Pravda, 8. 9. 2006

 • 2006

  ŠUBA, Andrej: Moyzesova hudba je univerzálna

  Hudobný život , 2006, roč. 38, č. 11 – 12, s. 46

 • 2006

  JASLOVSKÝ, Marián: Čierne a biele klávesy made in SK

  Hudba, 2006, roč. 1, č. 1, s. 18 – 21

 • 2005

  MEDVECOVÁ, D.: Peter Breiner ako dirigent i skladateľ

  Hospodárske noviny, 6. 10. 2005, s. 28

 • 2005

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: ŠKO s dvoma premiérami

  Hudobný život , 2005, roč. 37, č. 11 – 12, s. 19

 • 2005

  Kto sú apoštoli slovenskej kultúry?

  Podvihorlatské noviny, 2005, č. 36, s. 4

 • 2005

  KIRAĽVARGOVÁ, Dáša: Svetoznámy dirigent, klavirista a skladateľ Peter Breiner, ktorý študoval aj v Košiciach, sa vyhýba práci s opernými spevákmi

  Košický večer, 1. 7. 2005, č. 26, s. 5

 • 2004

  FECSKOVÁ, Silvia: Hudobný festival v jubilejnom šate...

  Literárny dvojtýždenník, 8. 9.2004, č. 28 – 29, s. 13

 • 2004

  Gershwin for trumpet

  SME, 3.5.2004, s. 26

 • 2002

  ČURILLA, Štefan: Z koncertov ŠFK

  Hudobný život , 2002, roč. 34, č. 4, s. 15, 27

 • 2002

  KOCKA, Andrej: Kacír: Vladimír Godár, študoval, ženil sa a rozvádzal v rovnakom čase ako Peter Breiner

  Život, 2002, č. 50, s. 24 – 26

 • 2002

  PP: Keď horúce tango znie...: Klavírny recitál Petra Breinera ponúkol strhujúce vášne Argentíny

  Košický večer, 20. 2. 2002, č. 36, s. 7

 • 2001

  ŠUŠKA, Pavol: Vražda v rozhlase

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 11, s. 19–20

 • 2001

  KOCKA, Andrej: Antipatiám nevenujem čas

  Život, 2001, č. 48, s. 12 – 14

 • 2001

  ČURILLA, Štefan: Ľudský údel pretavený do tónov: Brilantný a suverénny výkon Petra Breinera na dirigentskom poste

  Košický večer, 26. 2. 2001, č. 40, s. 7

 • 2000

  VEJAČKOVÁ, Andrea: "Kým ma nezavraždia...": Peter Breiner nechcel stáť v rade na polievku

  Košický večer, 18. 5. 2000, č. 94, s. 8

 • 2000

  TINKOVÁ, Alexandra: Chcem sa najmä sám zabaviť, hovorí Peter Breiner o svojej novej talk show v STV

  SME, 13. 1. 2000, č. 9, s. 8

 • 2000

  BALÁŽ, Štefan: Občan muzikant Peter

  Muzikant, 2000, č. 2, s. 20 – 21

 • 2000

  ave: Spomienkový Breiner

  Košický večer, 12. 6. 2000, č. 111, s. 2

 • 1998

  TINKOVÁ, Alexandra: Peter Breiner vymenil tesné topánky za pohodlné [rozhovor]

  SME, 28. 4. 1998, č. 97, s. 5

 • 1997

  P. Breiner dirigoval ŠFK

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 4, s. 11

 • 1997

  KREKOVIČ, Slavomír: P. Breiner: Elvis goes baroque

  Hudobný život , 1997, roč. 29, č. 23 – 24, s. 12

 • 1997

  ERDZIAK, Pavol: Barokový Elvis podľa Breinera

  Hudobný život , 1997, roč. 29, č. 17, s. 2

 • 1997

  FEDIČ, Vasil: Peter Breiner – hudobný skladateľ, klavirista, dirigent

  Humenský kamelot, 1997, č. 33, s. 4

 • 1997

  -mš-: Bonbónik zvaný Breiner

  Podvihorlatské noviny, 1997, č. 29 (16. 7.), s. 3

 • 1997

  (dík): P. Breiner bude zajtra dirigovať košickú filharmóniu pri spomienke na J. Szabadosa

  SME, 25. 6. 1997, č. 145, s. 8

 • 1996

  JURÍK, Marián: Breinerov recitál

  Hudobný život , 1996, roč. 28, č. 14, s. 2

 • 1996

  BACHLEDA, Stanislav: Málo hymien na svete si zachovalo folklórne prvky

  Národná obroda [príloha Štýl], 4. 4. 1996, č. 80, s. 1

 • 1996

  KELLY, H.: Peter Breiner’s Secret World Stage

  T. O. Nite Toronto, 1996, č. 64, s. 6

 • 1996

  (mš): Koncert P. Breinera

  Podvihorlatské noviny, 3. 7. 1996, č. 27, s. 1

 • 1996

  ŠIMKULIČ, Marián: Bravo, Maestro! : Z klavírneho recitálu Petra Breinera v Košiciach

  Podvihorlatské noviny, 3. 7. 1996, č. 27, s. 2

 • 1996

  SKÚPA, Martina: Aj keď ma budú zabíjať, budem si hovoriť - bol som v žite! : Rozhovor s hudobníkom, skladateľom, dirigentom a producentom Petrom Breinerom

  Smena na nedeľu, 2. 5. 1996, č. 18, s. 3 – 5

 • 1996

  LESAN, Martin: Univerzálny hudobník Peter Breiner

  Práca [príloha Recenzia], 4. 7. 1996, č. 155

 • 1996

  BACHLEDA, Stanislav: Čudesná hra s hudbou : V Zrkadlovej sieni koncertoval Peter Breiner

  Národná obroda, 27. 6. 1996, č. 149, s. 9

 • 1996

  HLADÍK, Dalibor: Peter Breiner nevníma tvorbu hneď ako umenie

  SME, 25. 6. 1996, č. 147, s. 5

 • 1996

  GREGOROVÁ, Anna: Napĺňať ilúzie je lepšie než robiť kompromisy : So skladateľom, klaviristom, aranžérom, dirigentom

  Práca, 4. 5. 1996, č. 103, s. 8

 • 1995

  KLAČANSKÁ, Renáta: Chlap na porazenie : Na Breinera sa naši policajti usmievajú

  Plus 7 dní, 1995, č. 52, s. 20 – 21

 • 1994

  BERÁNEK, J.: Peter Breiner mnohostranný

  MF Dnes, 1. 10. 1994, s. 5

 • 1994

  SOLTISZOVÁ, Hedviga: Petra Breinera by potešila šiltovka a slovenské "cédečko" : Torontskému Košičanovi chutí čína

  Korzo, 1994, č. 51 (17. 11.), s. 4

 • 1993

  ŠČEPÁN, S.: Brojím proti hlúposti

  Sme na nedeľu, 11. 2. 1993, s. 5

 • 1993

  BLÜHOVÁ, Zuzana: S ľudmi sa stalo niečo zlé

  Mosty, 1993, č. 47, s. 1 – 2

 • 1993

  CHORVATOVIČ, Ľubomír: Breiner už končí!

  Plus 7 dní, 1993, č. 47, s. 12 – 13

 • 1993

  ČECHOVÁ, Soňa: Peter Breiner: Ide mi na nervy "mlčiaca väčšina"

  Mosty, 1993, č. 41, s. 5

 • 1993

  BLÜHOVÁ, Zuzana: S ľuďmi sa stalo niečo zlé : Z rozhovoru Zuzany Blühovej s Petrom Breinerom

  Slovenský denník, 2. 12. 1993, č. 281, s. 4

 • 1992

  BUCHEL, Jozef: Náhody sú zákonité

  Kultúrny život, 1992, č. 147, s. 3

 • 1991

  KAJANOVÁ, Yvetta: Recesia alebo rezignácia

  Hudobný život , 1991, roč. 23, č. 11, s. 5

 • 1990

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Hudba pre radosť : Rozhovor s hudobníkom Petrom Breinerom

  Hudobný život , 1990, roč. 22, č. 16, s. 9, 12

 • 1990

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Breiner – dirigent, klavirista, skladateľ : Február na pódiu košickej Štátnej filharmónie

  Východ, 10. 3. 1990, č. 59, s. 4

 • 1990

  MEDŇANSKÁ, Irena: Hudba je len jedna : Hovoríme s klaviristom a dirigentom P. Breinerom

  Večer, 9. 2. 1990, č. 29, s. 3

 • 1989

  Anketa ; Milan Ješko, Igor Tvrdoň, Jaroslav Meier, Peter Breiner, Mikuláš Kresák

  Hudobný život , 1989, roč. 21, č. 2, s. 1, 4

 • 1988

  VEJVODA, Jiří: Nielen detský sen : Portréty z notovej osnovy

  Populár, 1988, č. 3, s. 14 – 17

 • 1988

  PÁRAL, Vladimír: Trinásť do tucta alebo čistenie odpadových vôd modifikovaným spôsobom

  Slovenské pohľady, 1988, č. 12, s. 97 – 103

 • 1988

  OKRUCKÝ, Svetozár: Od Broma až po Hongkong : Nevšedná hudobná cesta Petra Breinera

  Slovensko, 1988, č. 11, s. 23

 • 1984

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Profily mladých : Skladateľ Peter Breiner

  Hudobný život , 1984, roč. 16, č. 11, s. 4

 • 1984

  ŠPANKO, Patrick: Dobre utajený Peter Breiner

  Populár, 1984, č. 3, s. 14 – 15

 • 1984

  ŠPANKO, Patrick: Srdcová záležitosť Petra Breinera

  Smena, 15. 12. 1984, č. 297, s. 6

 • 1983

  MAČUGOVÁ, Gizela: Brzdenie umeleckého napredovania : Nevydarený pokus o nový slovenský muzikál

  Ľud, 16. 3. 1983, č. 63, s. 5

 • 1983

  HOLUBÁNSKA, Eva: Brzdy bŕzd

  Pravda, 3. 3. 1983, č. 52, s. 5

 • 1983

  BACHLEDA, Stanislav: Škulo a tí druhí... : Zrodil sa nový slovenský muzikál

  Smena, 2. 3. 1983, č. 51, s. 6

 • 1983

  FIALA, Leopold: Melodická hudba, silný myšlienkový náboj : Pôvodný muzikál na bratislavskej Novej scéne

  Hlas ľudu, 23. 2. 1983, č. 45, s. 3

 • 1983

  F-a: Mladý skladateľ sa predstavuje : Pred premiérou nového pôvodného muzikálu

  Hlas ľudu, 11. 2. 1983, č. 35, s. 3

 • 1983

  -zs-: Muzikál o etike : Na okraj premiéry pôvodnej novinky P. Breinera, P. Stoličného a J. Štrassera Brzdy

  Večerník, 14. 2. 1983, č. 31, s. 5

 • 1982

  ONDREIČKOVÁ, Ivica: Povolanie: skladateľ

  Život, 1982, č. 14, s. 30 – 31

 • 1981

  KOLÁČKOVÁ, Yveta: Mladí skladatelia opäť v štúdiu mladých

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 7, s. 2
  (EA)

 • 1981

  KOLÁČKOVÁ, Yveta: Nádejní skladatelia v Štúdiu mladých

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 2, s. 7
  (Fraktúry)

Bibliografia – Analýzy diel

 • 1983

  PODRACKÝ, Igor: Peter Breiner: Taká jedna burleska

  Slovenská hudba, 1983, č. 1, s. 9

x