06. 11. 2021

Lukáš Borzík: Chiaroscuro

pre organ a symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Marek Štrbák (org), Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

06. 11. 2021

Jana Kmiťová: Neprítomnosť

Koncert pre dva klavíry a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ivan Buffa (pf), Diana Buffa (pf), Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

06. 11. 2021

Vladimír Bokes: Te Deum, op. 93

pre soprán, barytón, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Andrea Ľuptáková (s), Tomáš Šelc (br), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

06. 11. 2021

Marián Lejava: Vertigo

Koncert č. 1 pre husle a orchester Op. 23b (druhá verzia Op. 23b)

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

19. 02. 2021

Ján Levoslav Bella: Fantázia na motívy Rákociho pochodu

pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Online koncert: cyklus Hudba troch storočí, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Daniel Raiskin (dir.)

06. 11. 2020

Stanislav Pristáš: 2035

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Peter Valentovič (dir.)

06. 11. 2020

Peter Dan Ferenčík: In Mitchell Feigenbaum's Shoes

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Peter Valentovič (dir.)

06. 11. 2020

Lukáš Borzík: Jeho Meno

Koncert pre violončelo a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Andrej Gál (vc), Slovenská filharmónia, Peter Valentovič (dir.)

20. 02. 2020

Peter Zagar: Monolit

Orchestrálny obraz

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Robert Kružík (dir.)

12. 12. 2019

Iris Szeghy: V parku môjho otca

pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, James Judd (dir.)

17. 11. 2019

Ľubica Čekovská: Liberte

pre mezzosoprán, zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Terézia Kružliaková (ms), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Peter Valentovič (dir.)

08. 11. 2019

Dušan Martinček: Prerušené ticho

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)

27. 06. 2019

Marián Lejava: De Brevitate Vitae (Symphoniae)

pre veľký orchester a organ v dvoch častiach

Prvé uvedenie na Slovensku

Slávnostný koncert k 100. výročiu založenia Univerzity Komenského, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)

19. 12. 2018

Egon Krák: In natali Domini (Narodenie Pána)

vianočné koledy pre soprán, zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Vianočný koncert SF, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Miriam Garajová (s), Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm), Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)

19. 04. 2018

Ľubica Čekovská: Palingenia

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, James Judd (dir.)

22. 03. 2018

Egon Krák: Message

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Slovenská filharmónia, James Judd (dir.)

20. 12. 2017

Ľuboš Bernáth: Pole pastierov

Malá vianočná kantáta

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.), Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)

19. 10. 2017

Mirko Krajči: Ouvertura jubilea

pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Slávnostný koncert pri príležitosti 80. výročia založeniua STU v Bratislave, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)

22. 06. 2017

Peter Breiner: M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy

(orchestrácia)

Prvé uvedenie na Slovensku

Piešťanský festival, Dom umenia, Piešťany, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Peter Breiner (dir.)

22. 06. 2017

Peter Breiner: SROWMAAM

pre symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Piešťanský festival, Dom umenia, Piešťany, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Peter Breiner (dir.)

15. 12. 2016

Ján Zimmer: Magnificat, op. 9

Kantáta pre miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

10. 11. 2016

Jozef Kolkovič: Koncert pre violončelo a orchester - Operácia spevavý vták

Prvé uvedenie na Slovensku

Epoché – Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

10. 11. 2016

Jana Kmiťová: Nebengedanken (Postranné myšlienky)

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Epoché – Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

21. 04. 2016

Jevgenij Iršai: Ten minutes about Katyń

pre sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Aziz Shokhakimov (dir.)

14. 01. 2016

Vladimír Bokes: Missa posoniensis, op. 55

pre sóla, zbor, organ a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Eva Šušková (s), Eva Garajová (a), Maxim Kutsenko (t), Martin Gurbaľ (b), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

22. 09. 2015

Anton Steinecker: Stimmung

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

14. 11. 2014

Jana Kmiťová: Drei Psalmfragmente (Tri žalmové fragmenty)

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

09. 11. 2013

Peter Kolman: Tri eseje

pre orchester (2011)

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)

05. 07. 2013

Egon Krák: Cirillo-Metodiada

Oratórium podľa Jána Hollého pre recitátora, miešaný zbor a symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nitra, SK

INTERPRETI: Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (zbm.), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

30. 05. 2013

Ľubica Čekovská: Koncert pre husle a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Augustin Dumay (vn), Slovenská filharmónia, Emmanuel Villaume (dir.)

16. 11. 2012

Lukáš Borzík: Clarissima

pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

16. 11. 2012

Jozef Podprocký: Koncert pre klavír a orchester, op. 60

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ivan Buffa (pf), Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

16. 11. 2012

Rastislav Dubovský: Oheň života

Suita z baletu Prometheus

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

16. 11. 2012

Ivan Buffa: Organismi

pre mezzosoprán, komorný súbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

20. 12. 2011

Peter Martinček van Grob: Missa Danubia

pre soprán, tenor, miešaný zbor a veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Historická budova SND, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Eva Hornyáková (s), Otokar Klein (t), Rastislav Štúr (dir.)

04. 11. 2011

Andrej Slezák: Aquarius

pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Historická budova SND, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Leon Botstein (dir.)

22. 09. 2011

Egon Krák: Symfónia ELF

pre veľký orchester (venované pamiatke Gustava Mahlera k storočnici jeho úmrtia)

Prvé uvedenie na Slovensku

Historická budova SND, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ernst Theis (dir.)

12. 05. 2011

Pavol Šimai: Nordron

Prvé uvedenie na Slovensku

Historická budova SND, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

28. 11. 2010

Juraj Vajó: Midraš

Koncertná predohra

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Historická budova SND, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Tomasz Bugaj (dir.)

17. 09. 2010

Roman Berger: Missa pro nobis

Prvé uvedenie na Slovensku

Historická budova SND, Bratislava, SK

INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (ms), František Kovár (spk), Stanislav Beňačka (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)

10. 09. 2010

Jozef Kolkovič: Koncert pre klavír, sláčiky a tympany

Prvé uvedenie na Slovensku

Historická budova SND, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf), Slovenská filharmónia, Martin Majkút (dir.)

27. 08. 2010

Marián Lejava: Candide overture

pre veľký orchester Op. 13

Prvé uvedenie na Slovensku

Hudobné leto, Trenčianske Teplice, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)

22. 04. 2010

Jozef Gahér: Agnus dei

Prvé uvedenie na Slovensku

Historická budova SND, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)

25. 09. 2009

Martin Čorej: Hommage à Stračina

Prvé uvedenie na Slovensku

Historická budova SND, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)

11. 09. 2008

Egon Krák: Missa pro defunctis – requiem

pre sóla, miešaný zbor, detský zbor, organ a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenská filharmónia, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Pressburg Singers, Marta Beňačková (ms), Marián Pavlovič (t), Jozef Benci (b), Jozef Chabroň (zbm.), Janka Rychlá (zbm.), Leoš Svárovský (dir.)

07. 12. 2007

Ilja Zeljenka: Koncert pre husle a orchester č. 3

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Juraj Čižmarovič (vn), Slovenská filharmónia, Peter Feranec (dir.)

16. 11. 2007

Roman Berger: Musica pro defunctis

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)

14. 09. 2007

Jevgenij Iršai: Quotations

Koncert pre klavír a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jordana Palovičová (pf), Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)

25. 05. 2006

Ľubica Čekovská: Adorations

pre veľký symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimír Válek (dir.)

07. 11. 2005

Juraj Beneš: Koncert pre klavír a orchester č. 3

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Veronika Lovranová (pf), Slovenská filharmónia, Juraj Valčuha (dir.)

21. 04. 2005

Ilja Zeljenka: Symfónia č. 9

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

07. 11. 2003

Vladimír Bokes: Symfónia č. 6, op. 73

pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)

04. 10. 2003

Iris Szeghy: Homewards

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, John Neschling (dir.)

16. 11. 2002

Ladislav Kupkovič: Koncert č. 7 A dur

pre husle a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Martina Karnoková (vn), Slovenská filharmónia, Peter Feranec (dir.)

16. 11. 2002

Ivan Hrušovský: Noc moci

(fragment zo symfónie)

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal (zbm.), Slovenská filharmónia, Peter Feranec (dir.)

16. 11. 2002

Ilja Zeljenka: Symfónia č. 8

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Peter Feranec (dir.)

29. 03. 2001

Juraj Hatrík: Litánie okamihu

symfonická báseň pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

07. 12. 2000

Ilja Zeljenka: Concertino

pre bicie sólo a sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: František Rek (bat), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

18. 11. 2000

Ľudovít Rajter: Petite Ouverture Solenelle

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

18. 11. 2000

Vladimír Bokes: Variations concertantes d’un thème de Zdeněk Fibich, op. 54

pre klavír a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Zuzana Zamborská (pf), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

11. 11. 1999

Igor Dibák: Filharmonická predohra, op. 64

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

21. 11. 1998

Pavol Bagin: Ister

symfonická skica pre veľký symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

21. 11. 1998

Tomáš Boroš: Sinfonia

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

21. 11. 1998

Mojmír Hanák: Ticho

pre flautu, harfu a sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Monika Štreitová (fl), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

09. 04. 1998

Mojmír Hanák: Missa arcaica in D

Prvé uvedenie na Slovensku

SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.), Brnenský filharmonický zbor, Kummer Stanislav (zbm.)

16. 11. 1997

Jozef Sixta: Symfónia č. 2

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Peter Keuschnig (dir.)

11. 01. 1996

Stanislav Hochel: Festivalová predohra

pre trúbku, trombón a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.), Kamil Roško (tr), Albert Hrubovčák (tn)

17. 11. 1995

Peter Kolman: Koncert pre orchester

(1995)

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Peter Keuschnig (dir.)

13. 05. 1994

Peter Zagar: Bozkali sa a plakali…

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

04. 03. 1994

Vladimír Godár: Via lucis

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

18. 02. 1994

Alexander Moyzes: Koncert pre klavír a orchester op. posthum

pôv. Concertino op.18 pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ida Černecká (pf), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

06. 11. 1993

Ľudovít Rajter: Sinfonietta

per grande orchestra

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

28. 01. 1993

Iris Szeghy: Koncert pre violončelo a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jozef Podhoranský (vc), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

03. 12. 1992

Vladimír Godár: Symfónia č. 2

Rituál pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Andrew Parrott (dir.)

22. 10. 1992

Ilja Zeljenka: Koncert pre husle a orchester č. 2

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Slovenská filharmónia, Aldo Ceccato (dir.)

25. 09. 1992

Ilja Zeljenka: Spievať?

Kantáta pre 2 zbory, soprán, recitátora a orchester na báseň Jána Bottu

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Elena Holičková (s), Ľubo Roman (spk), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

1992

Ladislav Kupkovič: Koncert Des dur

pre klavír a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Tomáš Gaál (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Kupkovič (dir.)

1992

Ladislav Kupkovič: Rondo pre Mozarta

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Kupkovič (dir.)

23. 11. 1990

Juraj Beneš: Hudba pre trombón a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Tibor Winkler (tn), Slovenská filharmónia, Richard Zimmer (dir.)

23. 11. 1990

Ivan Hrušovský: Symfónia č. 1

pre veľký sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Richard Zimmer (dir.)

27. 09. 1990

Ilja Zeljenka: Zakliaty pohyb

Koncertantná štúdia pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Adrian Leaper (dir.)

16. 02. 1989

Ivan Parík: Hudba pre flautu, violu a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.), Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl)

16. 02. 1989

Jozef Malovec: Symfónia č. 1

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

20. 02. 1988

Miro Bázlik: Epoché III.

Koncert pre violončelo, orchester a mg. pás

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.), Jozef Podhoranský (vc)

20. 02. 1988

Ilja Zeljenka: Hudba pre symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

07. 01. 1988

Vladimír Godár: Dariačangin sad

Mýtus podľa Otara Čiladzeho

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ladislav Kyselák (vl), Jozef Podhoranský (vc), Slovenská filharmónia, Andrew Parrott (dir.)

09. 04. 1987

Ilja Zeljenka: Symfónia č. 5

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

14. 02. 1987

Milan Novák: Nežnosti

Kantáta pre tenor, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jozef Kundlák (tenor), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

30. 01. 1987

Ivan Hrušovský: Hudba k Vincentovi Hložníkovi

Symfonická freska pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Oliver Dohnányi (dir.)

27. 01. 1987

Eugen Suchoň: Balada pre lesný roh a orchester ESD 40 (ESD 96/6)

(z cyklu Z mladých liet ESD 96)

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, SK

INTERPRETI: Ján Budzák (cr), Slovenská filharmónia, Oliver Dohnányi (dir.)

09. 10. 1986

Ivan Hrušovský: Canticum pro pace

Oratórium pre recitátorku, mezzosoprán a bas, miešaný zbor a veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ida Rapaičová (spk), Viktória Stracenská (ms), Peter Mikuláš (b), Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

25. 03. 1986

Peter Breiner: Ďalší koncert pre klavír a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Peter Breiner (pf), Slovenská filharmónia, Peter Šibilev (dir.)

15. 02. 1986

Milan Novák: Návraty

Tri hudobné fresky pre harfu, violončelo a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Kristína Obžerová (ar), Marek Novák (vc), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

1986

Peter Zagar: Koncert pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Symfonický orchester VŠMU, Oliver Dohnányi (dir.)

31. 10. 1985

Vladimír Godár: Orbis sensualium pictus

Oratórium pre soprán, bas, zbor a veľký orchester podľa J. A. Komenského

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ľubica Rybárska (s), Peter Mikuláš (b), Slovenská filharmónia, Pavol Procházka (zbm.), Slovenský filharmonický zbor, Bystrík Režucha (dir.)

06. 10. 1985

Eugen Suchoň: Tri piesne ESD 109

pre bas a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

01. 10. 1985

Dušan Martinček: Animation pre 35 sláčikov

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Alexander Rahbari (dir.)

16. 02. 1985

Ladislav Burlas: Stretnúť človeka

Vokálna symfónia na básne Jána Kostru pre sólový mezzosoprán, barytón, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Viktória Stracenská (ms), Pavol Mauréry (br), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

25. 10. 1984

Ilja Zeljenka: Koncert pre klarinet a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jozef Luptáčik st. (cl), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

27. 04. 1984

Igor Dibák: Poéma, op. 28

pre symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimir Verbickij (dir.)

05. 04. 1984

Vladimír Godár: Partita

pre 54 sláčikových nástrojov, čembalo, tympany a trubicové zvony

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

30. 03. 1984

Juraj Beneš: Hudba pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

17. 02. 1984

Jozef Grešák: Hudba

pre klavír a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Marian Lapšanský (pf), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

17. 02. 1984

Zdenko Mikula: Pocta Maximovi Gorkému

Predohra pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

17. 02. 1984

Alexander Moyzes: Symfónia č. 12, op. 83

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

17. 03. 1983

Ján Cikker: Óda na radosť

Oratórium na slová Milana Rúfusa pre sóla, recitátora, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Elena Holičková (s), Viktória Stracenská (ms), František Livora (t), Peter Mikuláš (b), Ján Cikker (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

18. 02. 1983

Jozef Kresánek: Divertimento

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

18. 02. 1983

Ladislav Holoubek: Genezis op. 70

Kantáta na báseň Milana Rúfusa pre basbarytón, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

18. 02. 1983

Pavol Bagin: Hudba pre sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

TNT, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

18. 02. 1983

Pavol Bagin: Hudba pre sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

18. 02. 1983

Hanuš Domanský: Symfónia

pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimir Verbickij (dir.)

18. 11. 1982

Jozef Grešák: Komorná symfónia

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

19. 10. 1982

Dezider Kardoš: Bratislavská predohra op. 52

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

07. 10. 1982

Ilja Zeljenka: Overtura giocosa

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

01. 10. 1982

Milan Novák: Scherzo

pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

13. 05. 1982

Ilja Zeljenka: Koncert pre klavír a orchester č. 2

"Premeny"

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Peter Toperczer (pf), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

18. 02. 1982

Jozef Sixta: Štyri orchestrálne skladby

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

13. 02. 1982

Martin Burlas: Sotto voce

pre zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

13. 02. 1982

Roman Berger: Suita v starom slohu pre sláčikové, bicie a klávesové nástroje

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

03. 12. 1981

Dezider Kardoš: Koncert pre husle a orchester op. 51

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jindřich Pazdera (vn), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

30. 10. 1981

Ján Cikker: Paleta

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Otmar Suitner (dir.)

24. 07. 1980

Bartolomej Urbanec: Blahoslavlen mir

Prvé uvedenie na Slovensku

Piešťanský festival, Piešťany, SK

INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Hana Štolfová-Bandová (a), Gustáv Papp (t), Róbert Szücs (br), Jozef Špaček (b), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

06. 03. 1980

Oto Ferenczy: Concerto per pianoforte et orchestra

(prepracovanie Capriccia z r. 1957)

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Tatiana Fraňová (pf), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

21. 02. 1980

Igor Dibák: Fantázia, op. 21

pre violu a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Milan Telecký (vl), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

21. 02. 1980

Milan Novák: Štyri prelúdiá

pre symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

21. 02. 1980

Andrej Očenáš: Zobrazenie života op. 55

Orchestrálne štúdie pre malý orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

18. 02. 1980

Ivan Hrušovský: Konfrontácie

Skladba pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

18. 02. 1980

Vladimír Bokes: Symfónia č. 2, op. 24

pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

06. 12. 1979

Dezider Kardoš: Sinfonietta domestica op. 50

pre veľký symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

24. 02. 1979

Juraj Pospíšil: Symfonická freska č. 1, op. 32 č. 1

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

24. 02. 1979

Juraj Pospíšil: Symfonická freska č. 2, op. 32 č. 2

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

16. 10. 1978

Tibor Frešo: Festivalová predohra BHS op. 30

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)

25. 02. 1978

Ladislav Burlas: Hudba pre husle a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

25. 02. 1978

Oto Ferenczy: Ouvertura

pre symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

29. 08. 1977

Eugen Suchoň: Prielom ESD 97

Symfonický obraz pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, CS

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)


Prvé uvedenie na území Československa.

24. 03. 1977

Dezider Kardoš: Slovakofónia. Cyklus symfonických variácií na goralskú tému op. 46

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

10. 03. 1977

Tibor Frešo: Spev o žene op. 25

pre alt sólo, mužský hlas, detský a miešaný zbor a veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Nina Hazuchová (a), Mikuláš Huba (spk), Dievčenský zbor Plameň, Spevácky zbor Slniečko, Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)

07. 02. 1977

Miloslav Kořínek: Allegro brillante

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)

07. 02. 1977

Alexander Moyzes: Povesť o Jánošíkovi

Rapsodická suita pre veľký orchester op. 76

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)

04. 11. 1976

Miro Bázlik: Dvanásť

Oratórium pre sóla, recitátora, zbor a veľký orchester na poému Alexandra Bloka

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Gabriel Patócs (dir.), Sergej Kopčák (b), Katarína Blahušiaková (s), František Husák (spk), Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Ľudovít Buchta (t), Marián Bulla (b), Dagmar Pecková (a), Peter Hradil (zbm.)

13. 05. 1976

Alexander Moyzes: Hudba žene op. 74

Symfonická štúdia pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Carl Melles (dir.)

22. 04. 1976

Roman Berger: Memento po smrti Miroslava Filipa

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

11. 12. 1975

Dezider Kardoš: Symfónia č. 6 op. 45

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

03. 05. 1975

Andrej Očenáš: Miloval som ťa op. 46

Prvé uvedenie na Slovensku

Československá hudobná žatva, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Anna Kajabová-Peňášková (s), Ľuba Baricová (ms), Gustáv Papp (t), René Tuček (br), Jozef Špaček (b), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

16. 01. 1975

Jozef Grešák: Zuzanka Hraškovie

Komorná opera na text P. O. Hviezdoslava

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Alžbeta Režuchová Mrázová (s), Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

05. 12. 1974

Dezider Kardoš: Spevy o živote op. 44

Cyklus štyroch mikrodrám na básnické texty Maši Haľamovej a Miroslava Válka

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Gustáv Papp (t), Viktória Stracenská (ms), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

20. 10. 1974

Alexander Moyzes: Vatry na horách op. 71

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)

09. 10. 1973

Tadeáš Salva: Vojna a svet op. 25

Poéma na text V. Majakovského pre sóla, zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jozef Raninec (br), Karol Illek (cb), Ivan Sokol (org), Herta Maďarová (pf), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

03. 05. 1973

Alexander Moyzes: Stráž domova op. 70

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Gabriel Patócs (dir.)

17. 02. 1972

Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93

pre organ, sláčikové a bicie nástroje

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

28. 10. 1971

Ilja Zeljenka: Meditácia

pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

06. 10. 1971

Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89b

pre klavír, sláčikový orchester a bicie nástroje

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Klára Havlíková (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

26. 09. 1971

Ján Zimmer: Symfónia č. 8, op. 68

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)

26. 09. 1971

Alexander Moyzes: Symfónia č. 9, op. 69

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)

26. 09. 1971

Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)

10. 03. 1971

Ilja Zeljenka: Polymetrická hudba

pre štyri sláčikové kvintetá

Prvé uvedenie na Slovensku

Československý rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Holásek (dir.)


Realizácia rozhlasovej nahrávky.

21. 04. 1970

Vladimír Bokes: Symfónia č. 1, op. 8

pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

05. 03. 1970

Dezider Kardoš: Koncert pre klavír a orchester č. 1 op. 40

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Rudolf Macudziński (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

05. 06. 1969

Roman Berger: Suita v starom slohu pre sláčikové, bicie a klávesové nástroje

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)


Premiéra 3. časti diela.

10. 05. 1969

Tadeáš Salva: Requiem aeternam op. 9

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ladislav Chudík (spk), Ján Rybárik (spk), Imrich Fábry (spk), Jiří Zahradníček (t), Slovenský filharmonický zbor, Detský zbor Československého rozhlasu, Ondrej Francisci (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Holásek (dir.)

24. 04. 1969

Charles Chaynes: Koncert pre organ a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

28. 09. 1967

Alexander Moyzes: Koncert pre flautu a orchester op. 61

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

21. 04. 1966

Ivan Hrušovský: Passacaglia na klasickú tému

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

17. 03. 1966

Ján Cikker: Blažení sú mŕtvi

Symfonická meditácia pre veľký orchester na tému Heinricha Schütza

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

29. 04. 1965

Ilja Zeljenka: Oświęcim

Kantáta pre miešaný zbor, dvoch recitátorov a veľký orchester s použitím reproduktorov

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Július Pántik (spk), Peter Jezný (spk), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

08. 10. 1964

Pavol Šimai: Vittoria

Composizione per grande orchestra

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

01. 10. 1964

Dezider Kardoš: Koncert pre sláčiky op. 35

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

31. 01. 1963

Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

11. 10. 1962

Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 4, op. 36

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

22. 02. 1962

Alexander Moyzes: V jeseni op. 56

Cyklus piesní na básne Jána Kostru pre mezzosoprán a klavír (orchester)

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Tatjana Masariková (ms), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

05. 10. 1961

Dezider Kardoš: Symfónia č. 3 op. 33

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

02. 02. 1961

Ján Zimmer: Symfónia č. 4, op. 37

pre sóla, zbor a orchester na text básne J. Kostru zo zbierky Javorový list

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Tatiana Kresáková (s), Gustáv Papp (t), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

06. 11. 1960

Alexander Moyzes: Baladická kantáta, op. 55

na báseň "Demontáž" od Jána Poničana

Prvé uvedenie na Slovensku

Košice, SK

INTERPRETI: Andrej Kucharský (t), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

04. 02. 1960

Štefan Németh-Šamorínsky: Koncert pre organ a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Bohdan Wodiczko (dir.)

14. 01. 1960

Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 3, op. 29

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

12. 11. 1959

Oto Ferenczy: Finále

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

29. 10. 1959

Dezider Kardoš: Hrdinská balada op. 32

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

22. 04. 1959

Peter Kolman: Smútočná hudba

(1958, rev. 2000)

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Németh (dir.)

04. 12. 1958

Alexander Moyzes: Koncert pre husle a orchester op. 53

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Tibor Gašparek (vn), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

30. 10. 1958

Ján Cikker: Dramatická fantázia

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

12. 06. 1958

Dezider Kardoš: Koncert pre orchester op. 30

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavská jar, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Edgar Doneux (dir.)

06. 03. 1958

Oto Ferenczy: Capriccio pre klavír a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Rudolf Macudziński (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

05. 12. 1957

Ján Zimmer: Koncert pre organ, sláčikový orchester a bicie nástroje, op. 27

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Zimmer (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

21. 03. 1957

Eugen Suchoň: Symfonietta rustica ESD 79/6b

(z cyklu Obrázky zo Slovenska ESD 79) pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, CS

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)


Prvé uvedenie na území Československa.

29. 07. 1956

Alexander Moyzes: Tance z Gemera op. 51

Suita pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Piešťany, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

04. 05. 1956

Ján Zimmer: Koncert pre husle a orchester, op. 15

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Vojtech Gabriel (vn), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

23. 03. 1956

Dezider Kardoš: Symfónia č. 2 'O rodnej zemi' op. 28

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

28. 10. 1955

Jozef Kresánek: Orchestrálna suita č. 2

Prvé uvedenie na Slovensku

Prehliadka novej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)

28. 10. 1955

Tibor Frešo: Oslobodenie (Scherzo quasi una fantasia)

Symfonická báseň pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)

28. 10. 1955

Ján Zimmer: Rapsódia pre klavír a orchester, op. 18

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)

20. 02. 1954

Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77b

Päť variácií na vlastné témy pre veľký symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

29. 05. 1952

Alexander Moyzes: Februárová, op. 48

Predohra pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

26. 10. 1951

Jozef Kresánek: Orchestrálna suita č. 1

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)

04. 05. 1951

Alexander Moyzes: Symfónia č. 6 E dur, op. 45

"Pionierska"

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

1951

Ján Zimmer: Concerto grosso, op. 7

pre dva klavíry a sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Prehliadka novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Zita Strnadová-Paráková (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)

27. 10. 1950

Ladislav Holoubek: Desať variácií na vlastnú tému op. 41

pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Piate výročie znárodnenia Československého priemyslu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Václav Talich (dir.)

24. 05. 1950

Alexander Moyzes: Tance z Pohronia, op. 43

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

09. 03. 1950

Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 1, op. 5

Prvé uvedenie na Slovensku

Slávnostný symfonický koncert z príležitosti 3. výročia podpísania zmluvy o priateľstve a vzájomnej , Vládna budova, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

04. 05. 2018

Jana Kmiťová: Nebengedanken (Postranné myšlienky)

pre veľký orchester

Prvé uvedenie v zahraničí

Slávnostný koncert k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky, Konzerthaus, Veľká sála, Berlín, DE

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)

31. 05. 2006

Ľubica Čekovská: Adorations

pre veľký symfonický orchester

Prvé uvedenie v zahraničí

Pražská jar, Praha, CZ

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimír Válek (dir.)

11. 10. 1993

Vladimír Godár: Via lucis

Prvé uvedenie v zahraničí

Sint-Jan-de Doperkerk, Leuven, BE

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

28. 02. 1985

Ladislav Burlas: Stretnúť človeka

Vokálna symfónia na básne Jána Kostru pre sólový mezzosoprán, barytón, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie v zahraničí

Petrohrad, RU

INTERPRETI: Viktória Stracenská (ms), Pavol Mauréry (br), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

27. 01. 1985

Ivan Parík: Musica pastoralis

pre veľký orchester

Prvé uvedenie v zahraničí

Gewandhaus, Lipsko, DE

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

24. 05. 1984

Alexander Moyzes: Symfónia č. 12, op. 83

pre veľký orchester

Prvé uvedenie v zahraničí

Pražská jar, Obecní dům, Smetanova síň, Praha, CZ

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

23. 05. 1982

Ilja Zeljenka: Koncert pre klavír a orchester č. 2

"Premeny"

Prvé uvedenie v zahraničí

Pražská jar, Obecní dům, Smetanova síň, Praha, CZ

INTERPRETI: Peter Toperczer (pf), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

29. 05. 1967

Alexander Moyzes: Koncert pre flautu a orchester op. 61

Prvé uvedenie v zahraničí

Pražská jar, Obecní dům, Smetanova síň, Praha, CZ

INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)


Prvé uvedenie na území Československa.

25. 05. 1965

Eugen Suchoň: Rapsodická suita op. 20 ESD 87a

pre klavír a orchester

Prvé uvedenie v zahraničí

Pražská jar, Praha, CZ

INTERPRETI: Klára Havlíková (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)


Prvé uvedenie na území Československa.

10. 03. 1959

Alexander Moyzes: Koncert pre husle a orchester op. 53

Prvé uvedenie v zahraničí

Gent, BE

INTERPRETI: Tibor Gašparek (vn), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

31. 05. 1958

Dezider Kardoš: Koncert pre orchester op. 30

Prvé uvedenie v zahraničí

Pražská jar, Praha, CZ

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Edgar Doneux (dir.)

 • Prvé uvedenie na Slovensku

 • Prvé uvedenie v zahraničí

Prvé uvedenie na Slovensku

 • 06.11.

  2021

  Lukáš Borzík: Chiaroscuro

  pre organ a symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Marek Štrbák (org), Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

 • 06.11.

  2021

  Jana Kmiťová: Neprítomnosť

  Koncert pre dva klavíry a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf), Diana Buffa (pf), Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

 • 06.11.

  2021

  Vladimír Bokes: Te Deum, op. 93

  pre soprán, barytón, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Andrea Ľuptáková (s), Tomáš Šelc (br), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

 • 06.11.

  2021

  Marián Lejava: Vertigo

  Koncert č. 1 pre husle a orchester Op. 23b (druhá verzia Op. 23b)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

 • 19.02.

  2021

  Ján Levoslav Bella: Fantázia na motívy Rákociho pochodu

  pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Online koncert: cyklus Hudba troch storočí, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Daniel Raiskin (dir.)

 • 06.11.

  2020

  Stanislav Pristáš: 2035

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Peter Valentovič (dir.)

 • 06.11.

  2020

  Peter Dan Ferenčík: In Mitchell Feigenbaum's Shoes

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Peter Valentovič (dir.)

 • 06.11.

  2020

  Lukáš Borzík: Jeho Meno

  Koncert pre violončelo a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Andrej Gál (vc), Slovenská filharmónia, Peter Valentovič (dir.)

 • 20.02.

  2020

  Peter Zagar: Monolit

  Orchestrálny obraz

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Robert Kružík (dir.)

 • 12.12.

  2019

  Iris Szeghy: V parku môjho otca

  pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, James Judd (dir.)

 • 17.11.

  2019

  Ľubica Čekovská: Liberte

  pre mezzosoprán, zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Terézia Kružliaková (ms), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Peter Valentovič (dir.)

 • 08.11.

  2019

  Dušan Martinček: Prerušené ticho

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)

 • 27.06.

  2019

  Marián Lejava: De Brevitate Vitae (Symphoniae)

  pre veľký orchester a organ v dvoch častiach

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slávnostný koncert k 100. výročiu založenia Univerzity Komenského, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)

 • 19.12.

  2018

  Egon Krák: In natali Domini (Narodenie Pána)

  vianočné koledy pre soprán, zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Vianočný koncert SF, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Miriam Garajová (s), Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm), Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)

 • 19.04.

  2018

  Ľubica Čekovská: Palingenia

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, James Judd (dir.)

 • 22.03.

  2018

  Egon Krák: Message

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Slovenská filharmónia, James Judd (dir.)

 • 20.12.

  2017

  Ľuboš Bernáth: Pole pastierov

  Malá vianočná kantáta

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.), Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)

 • 19.10.

  2017

  Mirko Krajči: Ouvertura jubilea

  pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slávnostný koncert pri príležitosti 80. výročia založeniua STU v Bratislave, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)

 • 22.06.

  2017

  Peter Breiner: M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy

  (orchestrácia)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Piešťanský festival, Dom umenia, Piešťany, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Peter Breiner (dir.)

 • 22.06.

  2017

  Peter Breiner: SROWMAAM

  pre symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Piešťanský festival, Dom umenia, Piešťany, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Peter Breiner (dir.)

 • 15.12.

  2016

  Ján Zimmer: Magnificat, op. 9

  Kantáta pre miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

 • 10.11.

  2016

  Jozef Kolkovič: Koncert pre violončelo a orchester - Operácia spevavý vták

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Epoché – Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

 • 10.11.

  2016

  Jana Kmiťová: Nebengedanken (Postranné myšlienky)

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Epoché – Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

 • 21.04.

  2016

  Jevgenij Iršai: Ten minutes about Katyń

  pre sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Aziz Shokhakimov (dir.)

 • 14.01.

  2016

  Vladimír Bokes: Missa posoniensis, op. 55

  pre sóla, zbor, organ a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Eva Garajová (a), Maxim Kutsenko (t), Martin Gurbaľ (b), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

 • 22.09.

  2015

  Anton Steinecker: Stimmung

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

 • 14.11.

  2014

  Jana Kmiťová: Drei Psalmfragmente (Tri žalmové fragmenty)

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

 • 09.11.

  2013

  Peter Kolman: Tri eseje

  pre orchester (2011)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)

 • 05.07.

  2013

  Egon Krák: Cirillo-Metodiada

  Oratórium podľa Jána Hollého pre recitátora, miešaný zbor a symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nitra, SK

  INTERPRETI: Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (zbm.), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

 • 30.05.

  2013

  Ľubica Čekovská: Koncert pre husle a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Augustin Dumay (vn), Slovenská filharmónia, Emmanuel Villaume (dir.)

 • 16.11.

  2012

  Lukáš Borzík: Clarissima

  pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

 • 16.11.

  2012

  Jozef Podprocký: Koncert pre klavír a orchester, op. 60

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf), Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

 • 16.11.

  2012

  Rastislav Dubovský: Oheň života

  Suita z baletu Prometheus

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

 • 16.11.

  2012

  Ivan Buffa: Organismi

  pre mezzosoprán, komorný súbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

 • 20.12.

  2011

  Peter Martinček van Grob: Missa Danubia

  pre soprán, tenor, miešaný zbor a veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Historická budova SND, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Eva Hornyáková (s), Otokar Klein (t), Rastislav Štúr (dir.)

 • 04.11.

  2011

  Andrej Slezák: Aquarius

  pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Historická budova SND, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Leon Botstein (dir.)

 • 22.09.

  2011

  Egon Krák: Symfónia ELF

  pre veľký orchester (venované pamiatke Gustava Mahlera k storočnici jeho úmrtia)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Historická budova SND, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ernst Theis (dir.)

 • 12.05.

  2011

  Pavol Šimai: Nordron

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Historická budova SND, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

 • 28.11.

  2010

  Juraj Vajó: Midraš

  Koncertná predohra

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Historická budova SND, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Tomasz Bugaj (dir.)

 • 17.09.

  2010

  Roman Berger: Missa pro nobis

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Historická budova SND, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (ms), František Kovár (spk), Stanislav Beňačka (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)

 • 10.09.

  2010

  Jozef Kolkovič: Koncert pre klavír, sláčiky a tympany

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Historická budova SND, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf), Slovenská filharmónia, Martin Majkút (dir.)

 • 27.08.

  2010

  Marián Lejava: Candide overture

  pre veľký orchester Op. 13

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Hudobné leto, Trenčianske Teplice, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)

 • 22.04.

  2010

  Jozef Gahér: Agnus dei

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Historická budova SND, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)

 • 25.09.

  2009

  Martin Čorej: Hommage à Stračina

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Historická budova SND, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)

 • 11.09.

  2008

  Egon Krák: Missa pro defunctis – requiem

  pre sóla, miešaný zbor, detský zbor, organ a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenská filharmónia, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Pressburg Singers, Marta Beňačková (ms), Marián Pavlovič (t), Jozef Benci (b), Jozef Chabroň (zbm.), Janka Rychlá (zbm.), Leoš Svárovský (dir.)

 • 07.12.

  2007

  Ilja Zeljenka: Koncert pre husle a orchester č. 3

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Juraj Čižmarovič (vn), Slovenská filharmónia, Peter Feranec (dir.)

 • 16.11.

  2007

  Roman Berger: Musica pro defunctis

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)

 • 14.09.

  2007

  Jevgenij Iršai: Quotations

  Koncert pre klavír a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Jordana Palovičová (pf), Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)

 • 25.05.

  2006

  Ľubica Čekovská: Adorations

  pre veľký symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimír Válek (dir.)

 • 07.11.

  2005

  Juraj Beneš: Koncert pre klavír a orchester č. 3

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Veronika Lovranová (pf), Slovenská filharmónia, Juraj Valčuha (dir.)

 • 21.04.

  2005

  Ilja Zeljenka: Symfónia č. 9

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

 • 07.11.

  2003

  Vladimír Bokes: Symfónia č. 6, op. 73

  pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)

 • 04.10.

  2003

  Iris Szeghy: Homewards

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, John Neschling (dir.)

 • 16.11.

  2002

  Ladislav Kupkovič: Koncert č. 7 A dur

  pre husle a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Martina Karnoková (vn), Slovenská filharmónia, Peter Feranec (dir.)

 • 16.11.

  2002

  Ivan Hrušovský: Noc moci

  (fragment zo symfónie)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal (zbm.), Slovenská filharmónia, Peter Feranec (dir.)

 • 16.11.

  2002

  Ilja Zeljenka: Symfónia č. 8

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Peter Feranec (dir.)

 • 29.03.

  2001

  Juraj Hatrík: Litánie okamihu

  symfonická báseň pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 07.12.

  2000

  Ilja Zeljenka: Concertino

  pre bicie sólo a sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: František Rek (bat), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 18.11.

  2000

  Ľudovít Rajter: Petite Ouverture Solenelle

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 18.11.

  2000

  Vladimír Bokes: Variations concertantes d’un thème de Zdeněk Fibich, op. 54

  pre klavír a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Zuzana Zamborská (pf), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 11.11.

  1999

  Igor Dibák: Filharmonická predohra, op. 64

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 21.11.

  1998

  Pavol Bagin: Ister

  symfonická skica pre veľký symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 21.11.

  1998

  Tomáš Boroš: Sinfonia

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 21.11.

  1998

  Mojmír Hanák: Ticho

  pre flautu, harfu a sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Monika Štreitová (fl), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 09.04.

  1998

  Mojmír Hanák: Missa arcaica in D

  Prvé uvedenie na Slovensku

  SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.), Brnenský filharmonický zbor, Kummer Stanislav (zbm.)

 • 16.11.

  1997

  Jozef Sixta: Symfónia č. 2

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Peter Keuschnig (dir.)

 • 11.01.

  1996

  Stanislav Hochel: Festivalová predohra

  pre trúbku, trombón a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.), Kamil Roško (tr), Albert Hrubovčák (tn)

 • 17.11.

  1995

  Peter Kolman: Koncert pre orchester

  (1995)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Peter Keuschnig (dir.)

 • 13.05.

  1994

  Peter Zagar: Bozkali sa a plakali…

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 04.03.

  1994

  Vladimír Godár: Via lucis

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 18.02.

  1994

  Alexander Moyzes: Koncert pre klavír a orchester op. posthum

  pôv. Concertino op.18 pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ida Černecká (pf), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 06.11.

  1993

  Ľudovít Rajter: Sinfonietta

  per grande orchestra

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 28.01.

  1993

  Iris Szeghy: Koncert pre violončelo a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Jozef Podhoranský (vc), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 03.12.

  1992

  Vladimír Godár: Symfónia č. 2

  Rituál pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Andrew Parrott (dir.)

 • 22.10.

  1992

  Ilja Zeljenka: Koncert pre husle a orchester č. 2

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Slovenská filharmónia, Aldo Ceccato (dir.)

 • 25.09.

  1992

  Ilja Zeljenka: Spievať?

  Kantáta pre 2 zbory, soprán, recitátora a orchester na báseň Jána Bottu

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Elena Holičková (s), Ľubo Roman (spk), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 30.11.

  1991

  Ladislav Kupkovič: Koncert Des dur

  pre klavír a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Tomáš Gaál (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Kupkovič (dir.)

 • 30.11.

  1991

  Ladislav Kupkovič: Rondo pre Mozarta

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Kupkovič (dir.)

 • 23.11.

  1990

  Juraj Beneš: Hudba pre trombón a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Tibor Winkler (tn), Slovenská filharmónia, Richard Zimmer (dir.)

 • 23.11.

  1990

  Ivan Hrušovský: Symfónia č. 1

  pre veľký sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Richard Zimmer (dir.)

 • 27.09.

  1990

  Ilja Zeljenka: Zakliaty pohyb

  Koncertantná štúdia pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Adrian Leaper (dir.)

 • 16.02.

  1989

  Ivan Parík: Hudba pre flautu, violu a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.), Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl)

 • 16.02.

  1989

  Jozef Malovec: Symfónia č. 1

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 20.02.

  1988

  Miro Bázlik: Epoché III.

  Koncert pre violončelo, orchester a mg. pás

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.), Jozef Podhoranský (vc)

 • 20.02.

  1988

  Ilja Zeljenka: Hudba pre symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 07.01.

  1988

  Vladimír Godár: Dariačangin sad

  Mýtus podľa Otara Čiladzeho

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ladislav Kyselák (vl), Jozef Podhoranský (vc), Slovenská filharmónia, Andrew Parrott (dir.)

 • 09.04.

  1987

  Ilja Zeljenka: Symfónia č. 5

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

 • 14.02.

  1987

  Milan Novák: Nežnosti

  Kantáta pre tenor, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Jozef Kundlák (tenor), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 30.01.

  1987

  Ivan Hrušovský: Hudba k Vincentovi Hložníkovi

  Symfonická freska pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Oliver Dohnányi (dir.)

 • 27.01.

  1987

  Eugen Suchoň: Balada pre lesný roh a orchester ESD 40 (ESD 96/6)

  (z cyklu Z mladých liet ESD 96)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, SK

  INTERPRETI: Ján Budzák (cr), Slovenská filharmónia, Oliver Dohnányi (dir.)

 • 09.10.

  1986

  Ivan Hrušovský: Canticum pro pace

  Oratórium pre recitátorku, mezzosoprán a bas, miešaný zbor a veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ida Rapaičová (spk), Viktória Stracenská (ms), Peter Mikuláš (b), Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 25.03.

  1986

  Peter Breiner: Ďalší koncert pre klavír a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Peter Breiner (pf), Slovenská filharmónia, Peter Šibilev (dir.)

 • 15.02.

  1986

  Milan Novák: Návraty

  Tri hudobné fresky pre harfu, violončelo a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Kristína Obžerová (ar), Marek Novák (vc), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 30.11.

  1985

  Peter Zagar: Koncert pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Symfonický orchester VŠMU, Oliver Dohnányi (dir.)

 • 31.10.

  1985

  Vladimír Godár: Orbis sensualium pictus

  Oratórium pre soprán, bas, zbor a veľký orchester podľa J. A. Komenského

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ľubica Rybárska (s), Peter Mikuláš (b), Slovenská filharmónia, Pavol Procházka (zbm.), Slovenský filharmonický zbor, Bystrík Režucha (dir.)

 • 06.10.

  1985

  Eugen Suchoň: Tri piesne ESD 109

  pre bas a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

 • 01.10.

  1985

  Dušan Martinček: Animation pre 35 sláčikov

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Alexander Rahbari (dir.)

 • 16.02.

  1985

  Ladislav Burlas: Stretnúť človeka

  Vokálna symfónia na básne Jána Kostru pre sólový mezzosoprán, barytón, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Viktória Stracenská (ms), Pavol Mauréry (br), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 25.10.

  1984

  Ilja Zeljenka: Koncert pre klarinet a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Jozef Luptáčik st. (cl), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 27.04.

  1984

  Igor Dibák: Poéma, op. 28

  pre symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimir Verbickij (dir.)

 • 05.04.

  1984

  Vladimír Godár: Partita

  pre 54 sláčikových nástrojov, čembalo, tympany a trubicové zvony

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 30.03.

  1984

  Juraj Beneš: Hudba pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

 • 17.02.

  1984

  Jozef Grešák: Hudba

  pre klavír a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Marian Lapšanský (pf), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 17.02.

  1984

  Zdenko Mikula: Pocta Maximovi Gorkému

  Predohra pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 17.02.

  1984

  Alexander Moyzes: Symfónia č. 12, op. 83

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 17.03.

  1983

  Ján Cikker: Óda na radosť

  Oratórium na slová Milana Rúfusa pre sóla, recitátora, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Elena Holičková (s), Viktória Stracenská (ms), František Livora (t), Peter Mikuláš (b), Ján Cikker (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

 • 18.02.

  1983

  Jozef Kresánek: Divertimento

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

 • 18.02.

  1983

  Ladislav Holoubek: Genezis op. 70

  Kantáta na báseň Milana Rúfusa pre basbarytón, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

 • 18.02.

  1983

  Pavol Bagin: Hudba pre sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  TNT, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

 • 18.02.

  1983

  Pavol Bagin: Hudba pre sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

 • 18.02.

  1983

  Hanuš Domanský: Symfónia

  pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimir Verbickij (dir.)

 • 18.11.

  1982

  Jozef Grešák: Komorná symfónia

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 19.10.

  1982

  Dezider Kardoš: Bratislavská predohra op. 52

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 07.10.

  1982

  Ilja Zeljenka: Overtura giocosa

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

 • 01.10.

  1982

  Milan Novák: Scherzo

  pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

 • 13.05.

  1982

  Ilja Zeljenka: Koncert pre klavír a orchester č. 2

  "Premeny"

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Peter Toperczer (pf), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

 • 18.02.

  1982

  Jozef Sixta: Štyri orchestrálne skladby

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

 • 13.02.

  1982

  Martin Burlas: Sotto voce

  pre zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 13.02.

  1982

  Roman Berger: Suita v starom slohu pre sláčikové, bicie a klávesové nástroje

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 03.12.

  1981

  Dezider Kardoš: Koncert pre husle a orchester op. 51

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Jindřich Pazdera (vn), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 30.10.

  1981

  Ján Cikker: Paleta

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Otmar Suitner (dir.)

 • 24.07.

  1980

  Bartolomej Urbanec: Blahoslavlen mir

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Piešťanský festival, Piešťany, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Hana Štolfová-Bandová (a), Gustáv Papp (t), Róbert Szücs (br), Jozef Špaček (b), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 06.03.

  1980

  Oto Ferenczy: Concerto per pianoforte et orchestra

  (prepracovanie Capriccia z r. 1957)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Tatiana Fraňová (pf), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 21.02.

  1980

  Igor Dibák: Fantázia, op. 21

  pre violu a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Milan Telecký (vl), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 21.02.

  1980

  Milan Novák: Štyri prelúdiá

  pre symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 21.02.

  1980

  Andrej Očenáš: Zobrazenie života op. 55

  Orchestrálne štúdie pre malý orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 18.02.

  1980

  Ivan Hrušovský: Konfrontácie

  Skladba pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 18.02.

  1980

  Vladimír Bokes: Symfónia č. 2, op. 24

  pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 06.12.

  1979

  Dezider Kardoš: Sinfonietta domestica op. 50

  pre veľký symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 24.02.

  1979

  Juraj Pospíšil: Symfonická freska č. 1, op. 32 č. 1

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 24.02.

  1979

  Juraj Pospíšil: Symfonická freska č. 2, op. 32 č. 2

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 16.10.

  1978

  Tibor Frešo: Festivalová predohra BHS op. 30

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)

 • 25.02.

  1978

  Ladislav Burlas: Hudba pre husle a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 25.02.

  1978

  Oto Ferenczy: Ouvertura

  pre symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 29.08.

  1977

  Eugen Suchoň: Prielom ESD 97

  Symfonický obraz pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, CS

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

 • 24.03.

  1977

  Dezider Kardoš: Slovakofónia. Cyklus symfonických variácií na goralskú tému op. 46

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 10.03.

  1977

  Tibor Frešo: Spev o žene op. 25

  pre alt sólo, mužský hlas, detský a miešaný zbor a veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Nina Hazuchová (a), Mikuláš Huba (spk), Dievčenský zbor Plameň, Spevácky zbor Slniečko, Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)

 • 07.02.

  1977

  Miloslav Kořínek: Allegro brillante

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)

 • 07.02.

  1977

  Alexander Moyzes: Povesť o Jánošíkovi

  Rapsodická suita pre veľký orchester op. 76

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)

 • 04.11.

  1976

  Miro Bázlik: Dvanásť

  Oratórium pre sóla, recitátora, zbor a veľký orchester na poému Alexandra Bloka

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Gabriel Patócs (dir.), Sergej Kopčák (b), Katarína Blahušiaková (s), František Husák (spk), Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Ľudovít Buchta (t), Marián Bulla (b), Dagmar Pecková (a), Peter Hradil (zbm.)

 • 13.05.

  1976

  Alexander Moyzes: Hudba žene op. 74

  Symfonická štúdia pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Carl Melles (dir.)

 • 22.04.

  1976

  Roman Berger: Memento po smrti Miroslava Filipa

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 11.12.

  1975

  Dezider Kardoš: Symfónia č. 6 op. 45

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 03.05.

  1975

  Andrej Očenáš: Miloval som ťa op. 46

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Československá hudobná žatva, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Anna Kajabová-Peňášková (s), Ľuba Baricová (ms), Gustáv Papp (t), René Tuček (br), Jozef Špaček (b), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 16.01.

  1975

  Jozef Grešák: Zuzanka Hraškovie

  Komorná opera na text P. O. Hviezdoslava

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Alžbeta Režuchová Mrázová (s), Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 05.12.

  1974

  Dezider Kardoš: Spevy o živote op. 44

  Cyklus štyroch mikrodrám na básnické texty Maši Haľamovej a Miroslava Válka

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Gustáv Papp (t), Viktória Stracenská (ms), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 20.10.

  1974

  Alexander Moyzes: Vatry na horách op. 71

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)

 • 09.10.

  1973

  Tadeáš Salva: Vojna a svet op. 25

  Poéma na text V. Majakovského pre sóla, zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Jozef Raninec (br), Karol Illek (cb), Ivan Sokol (org), Herta Maďarová (pf), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 03.05.

  1973

  Alexander Moyzes: Stráž domova op. 70

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Gabriel Patócs (dir.)

 • 17.02.

  1972

  Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93

  pre organ, sláčikové a bicie nástroje

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 28.10.

  1971

  Ilja Zeljenka: Meditácia

  pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 06.10.

  1971

  Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89b

  pre klavír, sláčikový orchester a bicie nástroje

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Klára Havlíková (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 26.09.

  1971

  Ján Zimmer: Symfónia č. 8, op. 68

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)

 • 26.09.

  1971

  Alexander Moyzes: Symfónia č. 9, op. 69

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)

 • 26.09.

  1971

  Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)

 • 10.03.

  1971

  Ilja Zeljenka: Polymetrická hudba

  pre štyri sláčikové kvintetá

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Československý rozhlas, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Holásek (dir.)

 • 21.04.

  1970

  Vladimír Bokes: Symfónia č. 1, op. 8

  pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 05.03.

  1970

  Dezider Kardoš: Koncert pre klavír a orchester č. 1 op. 40

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Rudolf Macudziński (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 05.06.

  1969

  Roman Berger: Suita v starom slohu pre sláčikové, bicie a klávesové nástroje

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 10.05.

  1969

  Tadeáš Salva: Requiem aeternam op. 9

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ladislav Chudík (spk), Ján Rybárik (spk), Imrich Fábry (spk), Jiří Zahradníček (t), Slovenský filharmonický zbor, Detský zbor Československého rozhlasu, Ondrej Francisci (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Holásek (dir.)

 • 24.04.

  1969

  Charles Chaynes: Koncert pre organ a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 28.09.

  1967

  Alexander Moyzes: Koncert pre flautu a orchester op. 61

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 21.04.

  1966

  Ivan Hrušovský: Passacaglia na klasickú tému

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 17.03.

  1966

  Ján Cikker: Blažení sú mŕtvi

  Symfonická meditácia pre veľký orchester na tému Heinricha Schütza

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 29.04.

  1965

  Ilja Zeljenka: Oświęcim

  Kantáta pre miešaný zbor, dvoch recitátorov a veľký orchester s použitím reproduktorov

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Július Pántik (spk), Peter Jezný (spk), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 08.10.

  1964

  Pavol Šimai: Vittoria

  Composizione per grande orchestra

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 01.10.

  1964

  Dezider Kardoš: Koncert pre sláčiky op. 35

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 31.01.

  1963

  Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 11.10.

  1962

  Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 4, op. 36

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 22.02.

  1962

  Alexander Moyzes: V jeseni op. 56

  Cyklus piesní na básne Jána Kostru pre mezzosoprán a klavír (orchester)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Tatjana Masariková (ms), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 05.10.

  1961

  Dezider Kardoš: Symfónia č. 3 op. 33

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 02.02.

  1961

  Ján Zimmer: Symfónia č. 4, op. 37

  pre sóla, zbor a orchester na text básne J. Kostru zo zbierky Javorový list

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Tatiana Kresáková (s), Gustáv Papp (t), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 06.11.

  1960

  Alexander Moyzes: Baladická kantáta, op. 55

  na báseň "Demontáž" od Jána Poničana

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košice, SK

  INTERPRETI: Andrej Kucharský (t), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 04.02.

  1960

  Štefan Németh-Šamorínsky: Koncert pre organ a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Bohdan Wodiczko (dir.)

 • 14.01.

  1960

  Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 3, op. 29

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 12.11.

  1959

  Oto Ferenczy: Finále

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 29.10.

  1959

  Dezider Kardoš: Hrdinská balada op. 32

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 22.04.

  1959

  Peter Kolman: Smútočná hudba

  (1958, rev. 2000)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Németh (dir.)

 • 04.12.

  1958

  Alexander Moyzes: Koncert pre husle a orchester op. 53

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Tibor Gašparek (vn), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 30.10.

  1958

  Ján Cikker: Dramatická fantázia

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 12.06.

  1958

  Dezider Kardoš: Koncert pre orchester op. 30

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavská jar, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Edgar Doneux (dir.)

 • 06.03.

  1958

  Oto Ferenczy: Capriccio pre klavír a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Rudolf Macudziński (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 05.12.

  1957

  Ján Zimmer: Koncert pre organ, sláčikový orchester a bicie nástroje, op. 27

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Zimmer (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 21.03.

  1957

  Eugen Suchoň: Symfonietta rustica ESD 79/6b

  (z cyklu Obrázky zo Slovenska ESD 79) pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, CS

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 29.07.

  1956

  Alexander Moyzes: Tance z Gemera op. 51

  Suita pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Piešťany, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 04.05.

  1956

  Ján Zimmer: Koncert pre husle a orchester, op. 15

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Vojtech Gabriel (vn), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 23.03.

  1956

  Dezider Kardoš: Symfónia č. 2 'O rodnej zemi' op. 28

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 28.10.

  1955

  Jozef Kresánek: Orchestrálna suita č. 2

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Prehliadka novej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)

 • 28.10.

  1955

  Tibor Frešo: Oslobodenie (Scherzo quasi una fantasia)

  Symfonická báseň pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)

 • 28.10.

  1955

  Ján Zimmer: Rapsódia pre klavír a orchester, op. 18

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)

 • 20.02.

  1954

  Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77b

  Päť variácií na vlastné témy pre veľký symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 29.05.

  1952

  Alexander Moyzes: Februárová, op. 48

  Predohra pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 26.10.

  1951

  Jozef Kresánek: Orchestrálna suita č. 1

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)

 • 04.05.

  1951

  Alexander Moyzes: Symfónia č. 6 E dur, op. 45

  "Pionierska"

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 30.11.

  1950

  Ján Zimmer: Concerto grosso, op. 7

  pre dva klavíry a sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Prehliadka novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Zita Strnadová-Paráková (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)

 • 27.10.

  1950

  Ladislav Holoubek: Desať variácií na vlastnú tému op. 41

  pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Piate výročie znárodnenia Československého priemyslu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Václav Talich (dir.)

 • 24.05.

  1950

  Alexander Moyzes: Tance z Pohronia, op. 43

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 09.03.

  1950

  Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 1, op. 5

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slávnostný symfonický koncert z príležitosti 3. výročia podpísania zmluvy o priateľstve a vzájomnej , Vládna budova, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

Prvé uvedenie v zahraničí

 • 04.05.

  2018

  Jana Kmiťová: Nebengedanken (Postranné myšlienky)

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Slávnostný koncert k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky, Konzerthaus, Veľká sála, Berlín, DE

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)

 • 31.05.

  2006

  Ľubica Čekovská: Adorations

  pre veľký symfonický orchester

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Pražská jar, Praha, CZ

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimír Válek (dir.)

 • 11.10.

  1993

  Vladimír Godár: Via lucis

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Sint-Jan-de Doperkerk, Leuven, BE

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 28.02.

  1985

  Ladislav Burlas: Stretnúť človeka

  Vokálna symfónia na básne Jána Kostru pre sólový mezzosoprán, barytón, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Petrohrad, RU

  INTERPRETI: Viktória Stracenská (ms), Pavol Mauréry (br), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 27.01.

  1985

  Ivan Parík: Musica pastoralis

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Gewandhaus, Lipsko, DE

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 24.05.

  1984

  Alexander Moyzes: Symfónia č. 12, op. 83

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Pražská jar, Obecní dům, Smetanova síň, Praha, CZ

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 23.05.

  1982

  Ilja Zeljenka: Koncert pre klavír a orchester č. 2

  "Premeny"

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Pražská jar, Obecní dům, Smetanova síň, Praha, CZ

  INTERPRETI: Peter Toperczer (pf), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

 • 29.05.

  1967

  Alexander Moyzes: Koncert pre flautu a orchester op. 61

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Pražská jar, Obecní dům, Smetanova síň, Praha, CZ

  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 25.05.

  1965

  Eugen Suchoň: Rapsodická suita op. 20 ESD 87a

  pre klavír a orchester

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Pražská jar, Praha, CZ

  INTERPRETI: Klára Havlíková (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 10.03.

  1959

  Alexander Moyzes: Koncert pre husle a orchester op. 53

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Gent, BE

  INTERPRETI: Tibor Gašparek (vn), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 31.05.

  1958

  Dezider Kardoš: Koncert pre orchester op. 30

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Pražská jar, Praha, CZ

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Edgar Doneux (dir.)

x