Vladimír Rusó, vedúci súboru, výber, úprava a kompozícia skladieb, altová viola da gamba, lutna, rebec, rebab, tambur, citara, psalterium, ala, lýra,organistrum, čembalo, organ, klavichord, basová zobcová flauta, trstinová píšťala, crumhorn, uhlová harfa

Milan Tarina, spev, zobcové flauty, lutna, bicie

Valerián Tokár, fidula, sláčiková lýra (chrotta), zobcové flauty, cornamusa, harfové psalterium

MUSA ANTIQUA ako vysoko špecializovaný súbor vznikol v roku 1986 po rokoch samostatného štúdia starovekej, stredovekej a etnickej hudby. Jeho členovia hrali na kópiách stredovekých a renesančných nástrojov podľa potrieb repertoáru a vystupovali väčšinou v gotických kostýmoch.

Súbor realizoval množstvo koncertov po celom Slovensku i v zahraničí (Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Maďarsko). V roku 1998 sa zúčastnil festivalu starej hudby na historických nástrojoch v Prahe "Stará hudba v letní Praze" a v roku 1999 v Kobenhaven na International Festival og Sigojner Kultur. Súbor interpretoval starú židovskú hudbu 15. storočia, romance španielskych Sefaradov 15. storočia, starú hudbu Rómov zo Slovenska a z celej Európy, skladby z Tabulatury Vietoris a Cithary Sanctorum, hudbu zo Slovenska od čias pohanov po stredovek, hudbu v stredovekom Egypte za čias mamelukov, stredovekú hudbu zo Slovenska (Ján Sylván: Sedm žalmu kagícich a giné spewy, Spišské zlomky, Trnavský rukopis, Košické fragmenty, Spišský antifonár). Repertoár súboru bol unikum, každý nový program bol celý premiérou.

Súbor už ukončil svoju umeleckú činnosť.


x