Orchester založil v roku 1993 pedagóg Jozef Kudri ako Komorný orchester ZUŠ Mikuláša Schneidera-Trnavského. Neskôr, v roku 1999 sa stal komorným orchestrom mesta Trnava a prijal názov Trnavský komorný orchester (TKO). Bohatou umeleckou činnosťou a spoluprácou s radom slovenských a zahraničných umelcov a telies sa stal orchestrom nadregionálneho významu. Pravidelne sa zúčastňuje rôznych festivalov a rozličných projektov, ako aj súťažných prehliadok neprofesionálnych komorných telies doma i v zahraničí. V rokoch 1999 a 2001 absolvovali zájazdy do Japonska a Číny spolu s členmi Filharmonie Marchfeld z rakúskeho Gänserndorfu. TKO koncertoval aj v Česku, Rakúsku a Taliansku. Realizoval o.i. cyklus výchovných koncertov pre žiakov a študentov základných a stredných škôl pod názvom Dobová populárna hudba. Pravidelne sa venuje aj premiéram diel slovenských skladateľov a to aj prostredníctvom skladateľskej súťaže Arco (TKO je jej vyhlasovateľom), ktorá je súčasťou festivalu Hudba na radnici.

 

 

 


x