Slovenský spevácky zbor ADOREMUS vznikol v roku 1991 ako celoslovenské vokálne teleso dramaturgicky zamerané na sakrálnu hudbu. Jeho cieľom je šírenie a zveľaďovanie duchovnej hudby. Sídlom zboru je mesto Vráble a jeho členovia pochádzajú z rôznych oblastí Slovenska.

Zbor sa predstavil na viacerých medzinárodných festivaloch (napr. BHS, Kirchenmusiktag vo Viedni, Iuventus mundi cantat v Olomouci, AD UNA CORDA v Pezinku a ď.), uskutočnil stovky koncertov doma i v zahraničí (Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Slovinsko, Poľsko, Argentína ...) a účinkoval na celonárodných cirkevných slávnostiach.

Spolupracoval s poprednými domácimi skladateľmi, koncertnými umelcami a orchestrami (napr. Štátnou filharmóniou Košice, Slovenským komorným orchestrom, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Orchestrom Gustáva Broma, Moyzesovým kvartetom, sláčikovým kvartetom Mucha quartet a ďalšími telesami).

Zbor pre Slovenskú televíziu nahral viacero hudobných relácií: Vianočné koledy,  Adeste fideles, Čas radosti, Tichá noc, Radostná zvesť, Prostonárodná vianočná omša, Traja králi uzreli, Pater mi, Surrexit Christus, Tu es Petrus, Ave Maria, Sancta Maria a Dedičstvo otcov. Na svojom konte má aj niekoľko nahrávok. Prvou bola magnetofónová páska s nahrávkami spevov Taizé s názvom Blízko je Pán (1992). Ďalšou nahrávkou je profilové Cantate Domino (1999), nasledovali Vianočné koledy (2001), Radostná zvesť (2016) a zatiaľ poslednou sú mariánske piesne s názvom Ave Maria (2023).   

Dlhoročným umeleckým vedúcim a dirigentom zboru je Mgr. art. Dušan Bill.


x