- 2004 vznik speváckeho zboru; zakladateľkou a umeleckou vedúcou je zbormajsterka Janka Rychlá

- 2006, 2011 získanie ocenení na medzinárodných súťažiach (Musica Sacra v Bratislave, Summa Cum Laude vo Viedni)

- od svojho vzniku sa predstavil na početných koncertných vystúpeniach doma i v zahraničí (Rakúsko, Taliansko, Česká republika, Švajčiarsko, Poľsko, Chorvátsko)

- na koncertoch spoluúčinkoval s poprednými opernými sólistami (M. Dvorský, J. Kundlák, P. Mikuláš) a umeleckým súborom Musica Aeterna

- členovia zboru účinkujú v predstaveniach Opery SND (Boris Godunov, Kominárik, Bohéma, Piková dáma, Šperky Madony, Faustovo prekliatie, Poľská krv, Rozprávka o šťastnom konci) a nahrali scénickú hudbu skladateľa Andreja Kalinku k činohre Mojmír II. alebo Súmrak ríše 

- 2013 uviedol svetovú premiéru anglickej verzie detskej opery Oasis izraelskej skladateľky Tsippi Fleischer

- 2013 spolu so súborom Musica Aeterna (pod vedením Petra Zajíčka) a sólistami (Jana Pastorková, Petra Noskaiová, Martin Gyimesi, Martin Mikuš) uviedli obnovenú premiéru Missa Solemnis Sanctae Caeciliae Antona Zimmermanna


x