• 2017

    Medzinárodný festival speváckych zborov - Voices for Peace, Assisi (IT)

    - strieborné pásmo

  • 2006

    Medzinárodný festival speváckych zborov Musica Sacra, Bratislava (SK)

    - 1. cena (v kategórii komorných speváckych zborov) a 2. cena (v kategórii detských speváckych zborov)

x