Lotz Trio je zoskupením interpretov hrajúcich na unikátnych kópiách basetových rohov vynikajúceho prešporského a viedenského nástrojára Theodora Lotza (1746 – 1792). Zakladateľom súboru je Róbert Šebesta, ktorý sa špecializuje na výskum a interpretáciu hudby na dobových historických nástrojoch, chalumeau a basetových rohoch. Premiérové vystúpenie malo Trio na festivale Konvergencie 2004.

V repertoári Lotz Tria dominuje tvorba Wolfganga Amadea Mozarta, ktorý s obľubou komponoval pre tento nástroj a diela jeho súčasníka, skladateľa Juraja Družeckého.

Trio nahralo niekoľko CD a pre RTVS natočilo záznam verejného koncertu „Mozartov čarovný basetový roh“ (2019).

Súbor sa predstavil na popredných pódiách a festivaloch v zahraničí (New York, Štokholm, Berlín, Kodaň, Reykjavík, Salzburg, Ostrava a i.). Na Slovensku účinkoval v rámci Bratislava Mozart Festival a v súčasnosti uvádza cyklus „Lotz trio na slovenských zámkoch“.  

V rámci cyklu Stará hudba v Malej sále SF (2024) uviedol súbor koncert z diel W. A. Mozarta.


x