Československé komorné duo od svojho vzniku v roku 2004 obohatilo koncertný život početnými vystúpeniami doma i v zahraničí. Duo svoje primárne zameranie interpretovať hudbu českých a slovenských skladateľov 19. – 21. storočia potvrdzuje celou svojou doterajšou činnosťou. Zapojilo sa do niekoľkých takto zameraných projektov (ako napr. Slovenské a české skladateľky v Československu, Rok českej hudby, Karol Elbert - neznámy známy a ď.), realizovalo CD nahrávky skladieb českých a slovenských autorov a ako rezidenčný súbor diplomatických misií Českej a Slovenskej republiky, pri oslavách 100. výročia vzniku Československej republiky a 25. výročia vzniku Českej a Slovenskej republiky v roku 2018, predstavilo túto tvorbu v mnohých európskych mestách, ako aj v Ázii a Afrike. Duo úzko spolupracuje so Spoločnosťou Bélu Kélera pri oživovaní a propagácii tvorby tohto skladateľa.


x