Sláčikové kvarteto vzniklo v roku 2007 z členov ŠKO Žilina a je jedným z komorných ansámblov patriacich pod ŠKO Žilina. Kvarteto je známe svojou snahou o popularizáciu klasickej hudby, ktorú často interpretuje v netradičných úpravách a na netradičných miestach, akými sú napr. ulice miest a veľkomiest. Predstavili sa v mnohých mestách Slovenska, Európy a v Kanade. V roku 2017 účinkovali v rámci projektu Viva ulica! v Bratislave.


x