24. 09. 2022

Mikuláš Moyzes: Missa solemnis C dur

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sien Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Spevácky zbor Lúčnica, Leoš Svárovský (dir.), Elena Matušová (zbm), Marek Štrbák (org)

04. 11. 2021

Marian Kittner: Requiem

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia Fatra, Žilina, SK

INTERPRETI: Mária Porubčinová (s), Terézia Kružliaková (ms), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Rastislav Štúr (dir.)

06. 10. 2021

Mirko Krajči: Modlitby a uspávanky

pre soprán, miešaný zbor a komorný orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Zuzana Weiserová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)

13. 03. 2015

Martin Burlas: Spam Symphony

pre miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Anton Popovič (dir.)

11. 10. 2014

Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 4 "In memoriam M. R. Štefánik"

pre sólový ženský hlas, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jana Kurucová (ms), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Jean-Bernard Pommier (dir.)

14. 11. 2012

Jevgenij Iršai: Proglas

Oratórium pre bas, soprán, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Eva Šušková (s), Gustáv Beláček (bbr), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

03. 07. 2010

Víťazoslav Kubička: Evanjelium podľa Jána op. 191

Prvé uvedenie na Slovensku

Evanjelický chrám, Necpaly, SK

INTERPRETI: Peter Cingeľ (br), Katarína Štrossová (s), Mária Eliášová (a), Ján Kapala (br), Peter Ďúrovec (br), Peter Šubert (br), Mária Schlosserová (act ), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Marián Svetlík (vn), Lujza Ďurišová (vc), Daniela Paľová (pf), Adrian Kokoš (dir.)

07. 03. 2008

Ján Valach: Klepáč/Zvon

Mystické oratórium pre sóla, spevácky zbor, detský zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Slávnostný koncert pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Eva Hornyáková (s), Katarína Kubovičová Sroková (a), Martin Mikuš (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Bratislavskí madrigalisti, Marián Vojtko (umv.), Bratislavský oratoriálny orchester, Ján Valach (dir.)

15. 12. 2007

Ondrej Demo: Spievanie pod oblokmi

Prvé uvedenie na Slovensku

Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

15. 12. 2007

Peter Zagar: Tri vianočné nápevy (uspávanky)

zo zbierky Andreja Kmeťa

Prvé uvedenie na Slovensku

Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

15. 12. 2007

Mirko Krajči: Tri vianočné piesne zo Spiša

pre miešaný zbor, perkusie ad lib.

Prvé uvedenie na Slovensku

Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

15. 12. 2007

Vladimír Godár: Vianoce v Chrenovci

úpravy vianočných skladieb zo zbierky Pisňe pastoralne Gašpara Drosta (1840?)

Prvé uvedenie na Slovensku

Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Zuzana Chlpíková (org), Elena Matušová (dir.)

15. 12. 2007

Marek Spusta: Zmes vianočnýh kolied

Prvé uvedenie na Slovensku

Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

26. 11. 2006

Peter Breiner: Happy Birthday, Kurt

pre miešaný zbor, husle a basovú gitaru

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Stanislav Palúch (vn), Juraj Griglák (bgui), Elena Matušová (dir.)

26. 11. 2006

Peter Zagar: Uspávanka pre Titániu

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

26. 11. 2006

Marek Piaček: Vidmodéva

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Magdaléna Bajuszová (pf), Elena Matušová (dir.)

26. 11. 2004

Peter Niňaj: Ach, ženy krásne

Prvé uvedenie na Slovensku

Lúčnica spieva a hrá, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Martin Sleziak (vn), Boris Lenko (ac), Elena Matušová (dir.)

26. 11. 2004

Martin Čorej: Poluskie organi

Prvé uvedenie na Slovensku

Lúčnica spieva a hrá, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Martin Sleziak (vn), Boris Lenko (ac), Elena Matušová (dir.)

26. 11. 2004

Marek Piaček: Tri ľudové piesne

pre miešaný zbor a akordeón

Prvé uvedenie na Slovensku

Lúčnica spieva a hrá, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Boris Lenko (ac), Elena Matušová (dir.)

22. 11. 2003

Víťazoslav Kubička: Hody

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

22. 11. 2003

Martin Čorej: Na vínnej cesce

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

22. 11. 2003

Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Róbert Puškár (strum.pop), Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

24. 11. 2002

Svetozár Štúr: Deň žatvy

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

24. 11. 2002

Igor Bázlik: Máje

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

24. 11. 2002

Martin Čorej: Vajana

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

21. 03. 2002

Víťazoslav Kubička: Evanjelium podľa Lukáša op. 140

Prvé uvedenie na Slovensku

Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Martin Mikuš (br), Ľudmila Andrejčáková (s), Zuzana Karamanová (ms), Barbora Benzírová (a), Martin Smolnický (br), Matúš Tomko (b), Martin Šafárik (b), Juraj Chlpík (t), Spevácky zbor Lúčnica, Csaba Rácz (vc), Daniel Šimonovič (org), Marián Vach (dir.)


Koncertné uvedenie opery.

18. 11. 2001

Víťazoslav Kubička: Fašiangy

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

18. 11. 2001

Ondrej Demo: Helelo, helelo

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

18. 11. 2001

Lucia Koňakovská: Riekanky a hry

pre miešaný zbor a capella na texty zozbierané z lokality Vajnory

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

18. 11. 2001

Martin Čorej: Z dzešatoho valala

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

29. 11. 1996

Ilja Zeljenka: Missa serena

pre miešaný zbor, basbarytónové sólo a komorný orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Mário Strešnák (bbr), Spevácky zbor Lúčnica, Camerata Slovacca, Peter Hradil (dir.)

27. 09. 1990

Ivan Hrušovský: 17. 11. 1989

pre miešaný zbor a cappella

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Sieň Cirkvi bratskej, Cukrová ul., Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

18. 02. 1981

Ladislav Burlas: Dobrý deň!

Cyklus miešaných zborov na poéziu Laca Nomeského

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

18. 02. 1981

Ivan Hrušovský: Ódy

Cyklus miešaných zborov a capella na verše P. Koyša a M. Rúfusa

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)


Premiéra časti "Výkrik".

25. 02. 1976

Dezider Kardoš: Tri východoslovenské impresie op. 42c

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

29. 09. 1973

Milan Novák: Bratislava, otvor svoje brány

pre miešaný zbor a cappella

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

14. 05. 2019

Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 4 "In memoriam M. R. Štefánik"

pre sólový ženský hlas, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie v zahraničí

Slávnostný koncert k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika, Berlínsky dóm, Berlín, DE

INTERPRETI: Eva Hornyáková (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)

 • Prvé uvedenie na Slovensku

 • Prvé uvedenie v zahraničí

Prvé uvedenie na Slovensku

 • 24.09.

  2022

  Mikuláš Moyzes: Missa solemnis C dur

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sien Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Spevácky zbor Lúčnica, Leoš Svárovský (dir.), Elena Matušová (zbm), Marek Štrbák (org)

 • 04.11.

  2021

  Marian Kittner: Requiem

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia Fatra, Žilina, SK

  INTERPRETI: Mária Porubčinová (s), Terézia Kružliaková (ms), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Rastislav Štúr (dir.)

 • 06.10.

  2021

  Mirko Krajči: Modlitby a uspávanky

  pre soprán, miešaný zbor a komorný orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Zuzana Weiserová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)

 • 13.03.

  2015

  Martin Burlas: Spam Symphony

  pre miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Anton Popovič (dir.)

 • 11.10.

  2014

  Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 4 "In memoriam M. R. Štefánik"

  pre sólový ženský hlas, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Jana Kurucová (ms), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Jean-Bernard Pommier (dir.)

 • 14.11.

  2012

  Jevgenij Iršai: Proglas

  Oratórium pre bas, soprán, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Gustáv Beláček (bbr), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

 • 03.07.

  2010

  Víťazoslav Kubička: Evanjelium podľa Jána op. 191

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Evanjelický chrám, Necpaly, SK

  INTERPRETI: Peter Cingeľ (br), Katarína Štrossová (s), Mária Eliášová (a), Ján Kapala (br), Peter Ďúrovec (br), Peter Šubert (br), Mária Schlosserová (act ), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Marián Svetlík (vn), Lujza Ďurišová (vc), Daniela Paľová (pf), Adrian Kokoš (dir.)

 • 07.03.

  2008

  Ján Valach: Klepáč/Zvon

  Mystické oratórium pre sóla, spevácky zbor, detský zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slávnostný koncert pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Eva Hornyáková (s), Katarína Kubovičová Sroková (a), Martin Mikuš (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Bratislavskí madrigalisti, Marián Vojtko (umv.), Bratislavský oratoriálny orchester, Ján Valach (dir.)

 • 15.12.

  2007

  Ondrej Demo: Spievanie pod oblokmi

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

 • 15.12.

  2007

  Peter Zagar: Tri vianočné nápevy (uspávanky)

  zo zbierky Andreja Kmeťa

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

 • 15.12.

  2007

  Mirko Krajči: Tri vianočné piesne zo Spiša

  pre miešaný zbor, perkusie ad lib.

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

 • 15.12.

  2007

  Vladimír Godár: Vianoce v Chrenovci

  úpravy vianočných skladieb zo zbierky Pisňe pastoralne Gašpara Drosta (1840?)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Zuzana Chlpíková (org), Elena Matušová (dir.)

 • 15.12.

  2007

  Marek Spusta: Zmes vianočnýh kolied

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

 • 26.11.

  2006

  Peter Breiner: Happy Birthday, Kurt

  pre miešaný zbor, husle a basovú gitaru

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Stanislav Palúch (vn), Juraj Griglák (bgui), Elena Matušová (dir.)

 • 26.11.

  2006

  Peter Zagar: Uspávanka pre Titániu

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

 • 26.11.

  2006

  Marek Piaček: Vidmodéva

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Magdaléna Bajuszová (pf), Elena Matušová (dir.)

 • 26.11.

  2004

  Peter Niňaj: Ach, ženy krásne

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Lúčnica spieva a hrá, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Martin Sleziak (vn), Boris Lenko (ac), Elena Matušová (dir.)

 • 26.11.

  2004

  Martin Čorej: Poluskie organi

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Lúčnica spieva a hrá, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Martin Sleziak (vn), Boris Lenko (ac), Elena Matušová (dir.)

 • 26.11.

  2004

  Marek Piaček: Tri ľudové piesne

  pre miešaný zbor a akordeón

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Lúčnica spieva a hrá, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Boris Lenko (ac), Elena Matušová (dir.)

 • 22.11.

  2003

  Víťazoslav Kubička: Hody

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

 • 22.11.

  2003

  Martin Čorej: Na vínnej cesce

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

 • 22.11.

  2003

  Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Róbert Puškár (strum.pop), Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

 • 24.11.

  2002

  Svetozár Štúr: Deň žatvy

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

 • 24.11.

  2002

  Igor Bázlik: Máje

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

 • 24.11.

  2002

  Martin Čorej: Vajana

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

 • 21.03.

  2002

  Víťazoslav Kubička: Evanjelium podľa Lukáša op. 140

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Moyzesova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Martin Mikuš (br), Ľudmila Andrejčáková (s), Zuzana Karamanová (ms), Barbora Benzírová (a), Martin Smolnický (br), Matúš Tomko (b), Martin Šafárik (b), Juraj Chlpík (t), Spevácky zbor Lúčnica, Csaba Rácz (vc), Daniel Šimonovič (org), Marián Vach (dir.)

 • 18.11.

  2001

  Víťazoslav Kubička: Fašiangy

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

 • 18.11.

  2001

  Ondrej Demo: Helelo, helelo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

 • 18.11.

  2001

  Lucia Koňakovská: Riekanky a hry

  pre miešaný zbor a capella na texty zozbierané z lokality Vajnory

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

 • 18.11.

  2001

  Martin Čorej: Z dzešatoho valala

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

 • 29.11.

  1996

  Ilja Zeljenka: Missa serena

  pre miešaný zbor, basbarytónové sólo a komorný orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Mário Strešnák (bbr), Spevácky zbor Lúčnica, Camerata Slovacca, Peter Hradil (dir.)

 • 27.09.

  1990

  Ivan Hrušovský: 17. 11. 1989

  pre miešaný zbor a cappella

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Sieň Cirkvi bratskej, Cukrová ul., Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

 • 18.02.

  1981

  Ladislav Burlas: Dobrý deň!

  Cyklus miešaných zborov na poéziu Laca Nomeského

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

 • 18.02.

  1981

  Ivan Hrušovský: Ódy

  Cyklus miešaných zborov a capella na verše P. Koyša a M. Rúfusa

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

 • 25.02.

  1976

  Dezider Kardoš: Tri východoslovenské impresie op. 42c

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

 • 29.09.

  1973

  Milan Novák: Bratislava, otvor svoje brány

  pre miešaný zbor a cappella

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

Prvé uvedenie v zahraničí

 • 14.05.

  2019

  Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 4 "In memoriam M. R. Štefánik"

  pre sólový ženský hlas, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Slávnostný koncert k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika, Berlínsky dóm, Berlín, DE

  INTERPRETI: Eva Hornyáková (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)

x