• 1987 – 1993

  VŠMU v Bratislave (zborové dirigovanie – Peter Hradil)

 • 1987 – 1998

  asistentka dirigenta Speváckeho zboru Lúčnica

 • 1998 – 2003

  dirigentka Speváckeho zboru Lúčnica

 • od 2003

  umelecká vedúca Speváckeho zboru Lúčnica

Umelecké pôsobenie Eleny Matušovej je úzko spojené predovšetkým so speváckym zborom umeleckého súboru Lúčnica. V roku 1987, ešte počas svojho štúdia, tu nastúpila ako asistentka dirigenta, od roku 1998 pôsobila na poste dirigentky a od sezóny 2003/2004 prevzala funkciu umeleckej vedúcej a dirigentky zboru. S týmto telesom doposiaľ absolvovala stovky domácich koncertov a veľké množstvo medzinárodných súťaží a festivalov (Pchjongjang, Soul, Tours, Middlesbrough, Mar del Plata, Jeruzalem, Ciudad de México, Barcelona, Maribor, Bergen, Isla de Margarita, Sardínia a i.).

Pravidelne dostáva pozvanie na účinkovanie na renomovaných domácich festivaloch ako Bratislavské hudobné slávnosti a i. Spolupracuje s mnohými slovenskými a českými orchestrami a súbormi na scénických i koncertných uvedeniach opier a vokálno-inštrumentálnych diel (Orchester opery SND, Štátna opera v Banskej Bystrici, Virtuosi di Praga, Plzeňská filharmónia, Cappella Istropolitana, Solamente naturali a i.). Spolupracovala tiež s bývalou Komornou operou Bratislava a so Slovenským filharmonickým zborom.

Naštudovala a realizovala rad zborových nahrávok do muzikálov, spolupracuje pri nahrávkach zborov do filmov pre slovenské a zahraničné spoločnosti.

x