Personálna bibliografia

Bibliografia

 • 2020

  SEREČINOVÁ, Andrea: Ako sa žije ... zbormajsterkám

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 31

 • 2017

  TICHÝ, Stanislav: BHS 2017

  Octet Singers a ŠKO

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 12 – 13

 • 2016

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Tutto Jenis

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 5

 • 2015

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Objaviteľský okamih

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 36

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Bratislavské hudobné slávnosti 2015 : Fenomén Chudada

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 7

 • 2014

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti 2014 : Kurucová, Pommier, ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 11

 • 2013

  ŠUŠKA, Pavol: Dôstojné narodeniny 65-ročnej Lúčnice

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 11

 • 2013

  HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012 : Orchestrálny koncert

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 23

 • 2012

  BERGER, Igor: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Cappella Istropolitana

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 14

x