• 2021

  Real Music House

  ALEXANDER ALBRECHT : MISSA IN C, PETER MARTINČEK VAN GROB : SYMPHONY NO. 4 "IN MEMORIAM MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK"

  CD - Real Music House

  1. Alexander Albrecht: Missa in C

   Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (zbm), Štátny komorný orchester Žilina , Martin Leginus (dir.)

  2. Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 4 "In memoriam M. R. Štefánik"

   Jana Kurucová (ms), Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (zbm), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

 • 2019

  Diskant

  LEOŠ JANÁČEK: RÁKOS RÁKÓCZY : OBRÁZOK Z MORAVSKÉHO SLOVENSKA

  CD - Diskant DK0179-2231

  1. Leoš Janáček: Úvod

   Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  2. Leoš Janáček: Muzikanti

   Roman Bajzík (tenor), Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  3. Leoš Janáček: Starodávný – Šátečkový

   Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  4. Leoš Janáček: Pilky

   Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  5. Leoš Janáček: Silnice

   Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  6. Leoš Janáček: Maličká

   Zuzana Weiserová (s), Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  7. Leoš Janáček: Holubička

   Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  8. Leoš Janáček: Sekerečka

   Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  9. Leoš Janáček: Troják

   Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  10. Leoš Janáček: Hudba pri příjezdu ženicha

   Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  11. Leoš Janáček: Kožich

   Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  12. Leoš Janáček: Kukačka

   Tomáš Ondriáš (tenor), Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  13. Leoš Janáček: Dudy – Couravá – Dudy

   Zuzana Martinkovýchová (ms), Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  14. Leoš Janáček: Čeladenský

   Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  15. Leoš Janáček: Katuško, Katuško

   Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  16. Leoš Janáček: Návrat vojínů

   Roman Bajzík (tenor), Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  17. Leoš Janáček: Požehnaný

   Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  18. Leoš Janáček: Kalamajka

   Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  19. Leoš Janáček: Šáteček

   Roman Bajzík (tenor), Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  20. Leoš Janáček: Tetka

   Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  21. Leoš Janáček: Pasačka

   Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  22. Leoš Janáček: Valach

   Juraj Vodila (br), Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  23. Leoš Janáček: Zahradníček

   Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  24. Leoš Janáček: Vyletela holubička

   Roman Bajzík (tenor), Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  25. Leoš Janáček: Slanina

   Roman Bajzík (tenor), Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  26. Leoš Janáček: Rožek

   Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  27. Leoš Janáček: Pleskavá – Řeznická

   Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  28. Leoš Janáček: Trojky

   Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  29. Leoš Janáček: Kanafaska

   Zuzana Weiserová (s), Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  30. Leoš Janáček: Trnaveček

   Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

  31. Leoš Janáček: Komáři

   Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina , Leoš Svárovský (dir.)

 • 2019

  Real Music House

  TEROR

  CD - Real Music House

  1. Martin Burlas: Spam Symphony

   Spevácky zbor Lúčnica , Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Elena Matušová (zbm.), Anton Popovič (dir.)

  2. Martin Burlas: Black Swan

   Jozef Lupták (vc)

  3. Martin Burlas: Sonáta ničoho – Corale per pianoforte- Chorál

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  4. Martin Burlas: Sonáta ničoho – Corale per pianoforte- Prelúdium 1

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  5. Martin Burlas: Sonáta ničoho – Corale per pianoforte- Prelúdium 2

   Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 2017

  Diskant

  ALMA NOX

  CD - Diskant DK 0174-2231

  1. Ján Levoslav Bella: Vianoce

   Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Adrian Kokoš (dir.)

  2. Ján Levoslav Bella: Uns ist zum Heil ein Kind geboren

   Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Adrian Kokoš (dir.)

  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa pastoralis Alma nox

   Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Adrian Kokoš (dir.)

  4. Ilja Zeljenka: Missa serena

   Martin Mikuš (bbr), Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Adrian Kokoš (dir.)

 • 2015

  Diskant

  MUSICA SACRA

  CD - Diskant DK 0161-2231

  1. César Franck: Gloria z Omše A dur, op. 12, FWV 61

   Katarína Juhásová (s), Tomáš Juhás (t), Martin Malachovský (b), Spevácky zbor Lúčnica , Ján Slávik (vc), Robert Vizvári (cb), Katarína Turnerová (ar), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)

  2. Joseph Haydn: Tenebrae factae sunt, MH162

   Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (dir.)

  3. Joseph Haydn: Insanae et vanae curae

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)

  4. Johann Sebastian Bach / Charles Gounod: Ave Maria

   Zuzana Weiserová (s), Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (dir.)

  5. Franz Liszt: Inno a Maria Vergine, S.39

   Spevácky zbor Lúčnica , Katarína Turnerová (ar), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)

  6. Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus, KV 618

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)

  7. César Franck: Panis angelicus z Omše A dur, op. 12, FWV 61

   Tomáš Juhás (t), Spevácky zbor Lúčnica , Ján Slávik (vc), Robert Vizvári (cb), Katarína Turnerová (ar), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)

  8. Wolfgang Amadeus Mozart: Alma Dei Creatoris, KV 277

   Zuzana Weiserová (s), Spevácky zbor Lúčnica , Juraj Tomka (vn), Andrej Baran (vn), Pavol Mucha (vc), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)

  9. Giacomo Puccini: Requiem, SC 76

   Spevácky zbor Lúčnica , Martin Ruman (vl), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)

  10. Andrew Lloyd Webber: Hosanna z Requem

   Miroslav Dvorský (t), Ľubica Vargicová (s), Peter Mikula (org), Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Slovenský národný symfonický orchester , Jaroslav Kyzlink (dir.)

  11. Andrew Lloyd Webber: Pie Jesu z Requiem

   Ľubica Vargicová (s), Tomáš Turner (s), Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Slovenský národný symfonický orchester , Jaroslav Kyzlink (dir.)

  12. Giuseppe Verdi: Libera me z Messa da Requiem

   Ľubica Vargicová (s), Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Spevácky zbor mesta Bratislavy , Ladislav Holásek (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Walter Attanasi (dir.)

 • 2015

  Diskant

  GEORGIUS ZRUNEK: VIANOČNÁ OMŠA : JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

  CD - Diskant DK 0158-2131

  1. Georgius Zrunek: Vianočná omša

   Katarína Ďurdinová (s), Dominika Hanko-Šlahorová (s), Roman Bajzík (t), Robert Smiščík (t), Gustáv Beláček (b), Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Ewald Danel (dir.)

  2. Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

   Eva Šušková (s), Terézia Kružliaková (ms), Robert Smiščík (t), Gustáv Beláček (b), Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Ewald Danel (dir.)

 • 2011

  Slovak Radio Records

  LUGI CHERUBINI : JOSEPH HAYDN

  CD - Slovak Radio Records RB 0340-2031

  1. Luigi Cherubini: Requiem in C minor

   Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Adrian Kokoš (dir.)

  2. Joseph Haydn: Missa brevis Sancti Johannis de Deo in B flat major, Hob.XXII:7, Kleine Orgelmesse

   Eva Šušková (s), Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Adrian Kokoš (dir.)

  3. Joseph Haydn: Te Deum for Empress marie Therese, Hob.XXIIIc:2

   Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Daniela Belancová (org), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Adrian Kokoš (dir.)

 • 2011

  Slovak Radio Records

  SLOVENSKÝ SPEVOHERNÝ SVET

  CD - Slovak Radio Records RB 0341-2631

  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Bellarosa- Predohra

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Zdeněk Macháček (dir.)

  2. Karol Fischer: Lia a dvaja otcovia- Iba raz

   Pavol Remenár (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Zdeněk Macháček (dir.)

  3. Ján Móry: Slečna vdova- Kým vesna bude vládu mať

   Otokar Klein (t), Adriana Kohútková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Zdeněk Macháček (dir.)

  4. Gejza Dusík: Karneval na Rio Grande (Potulný spevák)- Zvony domova

   Tomáš Juhás (t), Filip Tůma (br), Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Zdeněk Macháček (dir.)

  5. Gejza Dusík: Modrá ruža- Spomínam

   Ľudovít Ludha (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Zdeněk Macháček (dir.)

  6. Karol Elbert: Do videnia, láska...- Tichý valčík

   Pavol Remenár (br), Helena Becse Szabó (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Zdeněk Macháček (dir.)

  7. Karol Elbert: Z prístavu do prístavu- Ty nevieš, čo je pravá láska

   Adriana Kohútková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Zdeněk Macháček (dir.)

  8. Tibor Andrašovan: Pánska volenka (Štvorylka)- Pieseň o víne

   Tomáš Juhás (t), Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Zdeněk Macháček (dir.)

  9. Tibor Andrašovan: Kráľ bláznov- Pieseň o Paríži

   Monika Fabianová (ms), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Zdeněk Macháček (dir.)

  10. Teodor Šebo-Martinský: Ohnivák- Ako tulák

   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Zdeněk Macháček (dir.)

  11. Teodor Šebo-Martinský: Revízor- Biele noci

   Filip Tůma (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Zdeněk Macháček (dir.)

  12. Milan Novák: Plná poľná lásky- Drahá ku mne sa túľ

   Otokar Klein (t), Eva Hornyáková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Zdeněk Macháček (dir.)

  13. Milan Novák: Nie je všedný deň- Pieseň o Bratislave

   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Zdeněk Macháček (dir.)

  14. Milan Novák: Opera Mafiozo- Labutia pieseň

   Otokar Klein (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Zdeněk Macháček (dir.)

  15. Zdenko Mikula: Tatranské noci- Pieseň verklikára

   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Zdeněk Macháček (dir.)

  16. Igor Bázlik: Husári- Keď v žilách vášeň kypí

   Tomáš Juhás (t), Helena Becse Szabó (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Zdeněk Macháček (dir.)

  17. Igor Bázlik: Veselica- Pieseň cigánky

   Silvia Sklovská (ms), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Zdeněk Macháček (dir.)

  18. Gejza Dusík: To by bola láska- Taký som prekvapený

   Filip Tůma (br), Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu , Zdeněk Macháček (dir.)

 • 2010

  Naxos

  DOMENICO CIMAROSA: REQUIEM

  CD - Naxos 8.572371

  1. Domenico Cimarosa: Requiem in G minor

   Adriana Kučerová (s), Terézia Kružliaková (ms), Ľudovít Ludha (t), Gustáv Beláček (b), Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Marianna Gazdíková (org), Cappella Istropolitana , Kirk Trevor (dir.)

 • 2006

  MUSICA

  THE BEST OF LÚČNICA CHORUS

  CD - MUSICA 730 597-2

  1. Antonio Lotti: Crucifixus

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  3. Anton Bruckner: Christus factus est

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  4. Nikolaj Kedrov: Staroslovanský Otčenáš

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  6. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  7. Ilja Zeljenka: Zborohra

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II. "Eja, studiosi"

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  10. Vytautas Barkauskas: Fuga

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  12. Jerome Kern: All the Things You Are

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle

   Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (dir.)

  14. George Gershwin: Summertime

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  15. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (dir.)

  16. Zdenko Mikula: Lúčne hry

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  17. Štefan Klimo: Za tou mojou milou

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  18. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora- Kedyže ťa, milý

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  19. Oto Ferenczy: Miešané zbory a cappella- Verbunk

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  20. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a- Mila moja milenka

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  21. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera- Ej, deže si mi mili

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  22. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera- Šervenie jablučko

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  23. Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny

   Spevácky zbor Lúčnica , Marián Vach (dir.)

  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala

   Spevácky zbor Lúčnica , Marián Vach (dir.)

  25. Lucia Koňakovská: Riekanky a hry

   Spevácky zbor Lúčnica , Marián Vach (dir.)

  26. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70- Bodaj by vás

   Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (dir.)

  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj

   Spevácky zbor Lúčnica , Peter Hradil (dir.)

  28. Ladislav Burlas: Svadobné spevy z Horehronia

   Spevácky zbor Lúčnica , Miroslav Šmíd (dir.)

  29. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne

   Spevácky zbor Lúčnica , Miroslav Šmíd (dir.)

  30. Peter Breiner: Svadobné spevy

   Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (dir.)

 • 2005

  Naxos

  ERNEST BLOCH: AMERICA (AN EPIC RHAPSODY), SUITE HEBRAIQUE

  CD - Naxos 8.557151

  1. Ernest Bloch: America (An Epic Rhapsody)

   Spevácky zbor Lúčnica , Elena Matušová (zbm.), Dalia Atlas (dir.)

  2. Ernest Bloch: Suite hebraique

   Hagai Shaham (vn), Atlas Camerata Orchestra , Dalia Atlas (dir.)

 • 1990

  Opus

  GOMBITOVÁ MARIKA: KAM IDÚ ĽUDIA?

  LP - Opus

  1. Gombitová – Peteraj: Babylonia

   Marika Gombitová (v), Andrej Šeban (gui), Adriena Bartošová (CM), Elena Matušová (CM), Stanislav Beňačka (CM), Jana Kühtreiberová

  2. Gombitová – Peteraj: Rád si menil popol na hviezdy

  3. Gombitová – Peteraj: Polnočné otázky

  4. Šeban – Peteraj: Rádio láska

  5. Šeban – Peteraj: Kríž

  6. Gombitová – Peteraj: Úlomky spomienok

  7. Šeban – Peteraj: Dvaja

  8. Gombitová – Peteraj: Žiadny hazard na účet srdca

   Emil Frátrik (zmb)

  9. Gombitová – Peteraj: Strom 2000

  10. Gombitová – Peteraj: Kam idú ľudia?

x