24.09.

2022

Mikuláš Moyzes: Missa solemnis C dur

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sien Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Spevácky zbor Lúčnica, Leoš Svárovský (dir.), Elena Matušová (zbm), Marek Štrbák (org)

04.11.

2021

Marian Kittner: Requiem

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia Fatra, Žilina, SK

INTERPRETI: Mária Porubčinová (s), Terézia Kružliaková (ms), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Rastislav Štúr (dir.)

06.10.

2021

Mirko Krajči: Modlitby a uspávanky

pre soprán, miešaný zbor a komorný orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Zuzana Weiserová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)

14.05.

2019

Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 4 "In memoriam M. R. Štefánik"

pre sólový ženský hlas, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie v zahraničí

Slávnostný koncert k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika, Berlínsky dóm, Berlín, DE

INTERPRETI: Eva Hornyáková (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)

13.03.

2015

Martin Burlas: Spam Symphony

pre miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Anton Popovič (dir.)

11.10.

2014

Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 4 "In memoriam M. R. Štefánik"

pre sólový ženský hlas, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jana Kurucová (ms), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Jean-Bernard Pommier (dir.)

14.11.

2012

Jevgenij Iršai: Proglas

Oratórium pre bas, soprán, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Eva Šušková (s), Gustáv Beláček (bbr), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

03.07.

2010

Víťazoslav Kubička: Evanjelium podľa Jána op. 191

Prvé uvedenie na Slovensku

Evanjelický chrám, Necpaly, SK

INTERPRETI: Peter Cingeľ (br), Katarína Štrossová (s), Mária Eliášová (a), Ján Kapala (br), Peter Ďúrovec (br), Peter Šubert (br), Mária Schlosserová (act ), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Marián Svetlík (vn), Lujza Ďurišová (vc), Daniela Paľová (pf), Adrian Kokoš (dir.)

07.03.

2008

Ján Valach: Klepáč/Zvon

Mystické oratórium pre sóla, spevácky zbor, detský zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Slávnostný koncert pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Eva Hornyáková (s), Katarína Kubovičová Sroková (a), Martin Mikuš (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Bratislavskí madrigalisti, Marián Vojtko (umv.), Bratislavský oratoriálny orchester, Ján Valach (dir.)

15.12.

2007

Ondrej Demo: Spievanie pod oblokmi

Prvé uvedenie na Slovensku

Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

15.12.

2007

Peter Zagar: Tri vianočné nápevy (uspávanky)

zo zbierky Andreja Kmeťa

Prvé uvedenie na Slovensku

Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

15.12.

2007

Mirko Krajči: Tri vianočné piesne zo Spiša

pre miešaný zbor, perkusie ad lib.

Prvé uvedenie na Slovensku

Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

15.12.

2007

Vladimír Godár: Vianoce v Chrenovci

úpravy vianočných skladieb zo zbierky Pisňe pastoralne Gašpara Drosta (1840?)

Prvé uvedenie na Slovensku

Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Zuzana Chlpíková (org), Elena Matušová (dir.)

15.12.

2007

Marek Spusta: Zmes vianočnýh kolied

Prvé uvedenie na Slovensku

Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

26.11.

2006

Peter Breiner: Happy Birthday, Kurt

pre miešaný zbor, husle a basovú gitaru

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Stanislav Palúch (vn), Juraj Griglák (bgui), Elena Matušová (dir.)

26.11.

2006

Peter Zagar: Uspávanka pre Titániu

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

26.11.

2006

Marek Piaček: Vidmodéva

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Magdaléna Bajuszová (pf), Elena Matušová (dir.)

26.11.

2004

Peter Niňaj: Ach, ženy krásne

Prvé uvedenie na Slovensku

Lúčnica spieva a hrá, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Martin Sleziak (vn), Boris Lenko (ac), Elena Matušová (dir.)

26.11.

2004

Martin Čorej: Poluskie organi

Prvé uvedenie na Slovensku

Lúčnica spieva a hrá, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Martin Sleziak (vn), Boris Lenko (ac), Elena Matušová (dir.)

26.11.

2004

Marek Piaček: Tri ľudové piesne

pre miešaný zbor a akordeón

Prvé uvedenie na Slovensku

Lúčnica spieva a hrá, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Boris Lenko (ac), Elena Matušová (dir.)

Prvé uvedenie na Slovensku

 • 24.09.

  2022

  Mikuláš Moyzes: Missa solemnis C dur

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sien Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Spevácky zbor Lúčnica, Leoš Svárovský (dir.), Elena Matušová (zbm), Marek Štrbák (org)

 • 04.11.

  2021

  Marian Kittner: Requiem

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia Fatra, Žilina, SK

  INTERPRETI: Mária Porubčinová (s), Terézia Kružliaková (ms), Juraj Kuchar (t), Tomáš Šelc (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Rastislav Štúr (dir.)

 • 06.10.

  2021

  Mirko Krajči: Modlitby a uspávanky

  pre soprán, miešaný zbor a komorný orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Zuzana Weiserová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)

 • 13.03.

  2015

  Martin Burlas: Spam Symphony

  pre miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Anton Popovič (dir.)

 • 11.10.

  2014

  Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 4 "In memoriam M. R. Štefánik"

  pre sólový ženský hlas, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Jana Kurucová (ms), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Jean-Bernard Pommier (dir.)

 • 14.11.

  2012

  Jevgenij Iršai: Proglas

  Oratórium pre bas, soprán, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Gustáv Beláček (bbr), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

 • 03.07.

  2010

  Víťazoslav Kubička: Evanjelium podľa Jána op. 191

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Evanjelický chrám, Necpaly, SK

  INTERPRETI: Peter Cingeľ (br), Katarína Štrossová (s), Mária Eliášová (a), Ján Kapala (br), Peter Ďúrovec (br), Peter Šubert (br), Mária Schlosserová (act ), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Marián Svetlík (vn), Lujza Ďurišová (vc), Daniela Paľová (pf), Adrian Kokoš (dir.)

 • 07.03.

  2008

  Ján Valach: Klepáč/Zvon

  Mystické oratórium pre sóla, spevácky zbor, detský zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slávnostný koncert pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Eva Hornyáková (s), Katarína Kubovičová Sroková (a), Martin Mikuš (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Bratislavskí madrigalisti, Marián Vojtko (umv.), Bratislavský oratoriálny orchester, Ján Valach (dir.)

 • 15.12.

  2007

  Ondrej Demo: Spievanie pod oblokmi

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

 • 15.12.

  2007

  Peter Zagar: Tri vianočné nápevy (uspávanky)

  zo zbierky Andreja Kmeťa

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

 • 15.12.

  2007

  Mirko Krajči: Tri vianočné piesne zo Spiša

  pre miešaný zbor, perkusie ad lib.

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

 • 15.12.

  2007

  Vladimír Godár: Vianoce v Chrenovci

  úpravy vianočných skladieb zo zbierky Pisňe pastoralne Gašpara Drosta (1840?)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Zuzana Chlpíková (org), Elena Matušová (dir.)

 • 15.12.

  2007

  Marek Spusta: Zmes vianočnýh kolied

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

 • 26.11.

  2006

  Peter Breiner: Happy Birthday, Kurt

  pre miešaný zbor, husle a basovú gitaru

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Stanislav Palúch (vn), Juraj Griglák (bgui), Elena Matušová (dir.)

 • 26.11.

  2006

  Peter Zagar: Uspávanka pre Titániu

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

 • 26.11.

  2006

  Marek Piaček: Vidmodéva

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Magdaléna Bajuszová (pf), Elena Matušová (dir.)

 • 26.11.

  2004

  Peter Niňaj: Ach, ženy krásne

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Lúčnica spieva a hrá, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Martin Sleziak (vn), Boris Lenko (ac), Elena Matušová (dir.)

 • 26.11.

  2004

  Martin Čorej: Poluskie organi

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Lúčnica spieva a hrá, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Martin Sleziak (vn), Boris Lenko (ac), Elena Matušová (dir.)

 • 26.11.

  2004

  Marek Piaček: Tri ľudové piesne

  pre miešaný zbor a akordeón

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Lúčnica spieva a hrá, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Boris Lenko (ac), Elena Matušová (dir.)

Prvé uvedenie v zahraničí

 • 14.05.

  2019

  Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 4 "In memoriam M. R. Štefánik"

  pre sólový ženský hlas, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Slávnostný koncert k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika, Berlínsky dóm, Berlín, DE

  INTERPRETI: Eva Hornyáková (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)

Zahraničné

x