1999 teleso Swingless Jazz Ensamble vzniklo pri ZUŠ v Mojmírovciach ako školský jazzový súbor
2011 orchester získal strieborné pásmo na Medzinárodnom hudobnom festivale v Českej Kamenici
2012 ocenenie Special Gold v A kategórii v big-bandovej súťaži v Budapešti
2013 absolútny vítaz v hudobnej súťaži pre jazz a menšinové žánre Jazz START UP (1. ročník)

Počas 15 ročnej existencie orchester pôsobil pri Súkromnej ZUŠ ARS Studio, momentálne funguje pod hlavičkou Súkromnej ZUŠ Heleny Madariovej v Nitre. Dovedna 16 hudobníkov a jedna speváčka sú zárukou plného zvuku typického pre ansámble prvej polovice minulého storočia. Hudobníci zoskupení okolo Martina Štourača majú v repertoári okrem tradičných bigbandových klasík i aranžmány latinsko-americkej hudby a muzikálových či dokonca rockových hitov.

Povedali o sebe: „Swingless je študentský big-band zameraný na swingovú hudbu. Zámerom založenia orchestra bolo dať možnosť mladým hudobníkom vzdelávať sa aj v oblasti jazzu, čo je doteraz v slovenskom školstve (a to na úrovni ZUŠ, konzervatórií ako aj VŠ) zriedkavý jav. V súčastnosti sa orchester venuje repertoáru Count Basie Orchestra, ktorého hudbu považujeme za základ big-bandového hrania.“ (zdroj: www.jazz.sk)


x