Súbor vznikol v roku 1994 z podnetu Karola Medňanského, jeho umeleckého vedúceho a súčasne hráča na violu da gamba (diskantovú, altovú a tenorovú). Súbor sa opakovane zúčastňoval kurzov v rámci Letnej školy starej hudby v Kroměříži pod vedením erudovaných lektorov starej hudby ako sú Prof. Siegfried Pank (Lipsko), José Vasquez (Viedeň), Shalev Ad-El (Praha), Richard Boothby (Londýn), Ilse Herbert (Kluž, Rumunsko), Helmut Franke (Mníchov), Jiří Kotouč (Praha).

Členmi súboru boli pedagógovia Katedry hudobnej výchovy Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity a sólisti spevohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

Ťažisko repertoáru tvorili skladby z obdobia baroka, ako aj renesancie a raného klasicizmu.

Vystúpenia v koncertných sálach doma i v zahraničí: Dom kultúry „Podgórze“ - Kraków/Poľsko (1998), Koncertná sála Múzea W. A. Mozarta - Bertramka, Praha (1999), Leonardi.Muzeum - Aigen/NSR (2002), Kaplnka v Soľnej bani - Bochnia, Poľsko (2005), Veľké štúdio Radia Regina - Košice (2001).

Účinkovanie na festivaloch v zahraničí: Festival zabudnutej hudby Tarnów/Poľsko (1998 , 2001, 2005), Letné kultúrne slávnosti Nyirbátor/Maďarsko (1999), 3. Bad Füssingen Kulturfestival, Aigen - Leonardi Museum (2002), XXXIII. Festival súčasnej hudby Istvána Kartárzseniho Szeged/Maďarsko (2002).

Domáce festivaly: Prešovské kultúrne leto (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005), Prešovská hudobná jeseň (1995, 2002, 2006), Humenská hudobná jeseň (2000, 2005), Michalovská hudobná jeseň (2001), Vranovská hudobná jeseň (2002), Konvergencie, Prešov (2006).

Spolupráca s významnými zahraničnými umelcami: Hans Christian, bas (Štátna opera Viedeň, 1998), Gerd Jaburek, tenor (Universität der Musik und darstellende Kunst Salzburg Mozarteum, 1999), Siegfried Pank, viola da gamba (Lipsko, 2002), Vladimír Richter, tenor (Brno, 2003), Petr Hála, čembalo (Brno, 2004), Noémy Maczelka, čembalo (Szeged, 2003), Prešov (2005), Szeged, Prešov, Rzeszów, 2010).

Spolupráca so slovenskými umelcami: Ida Kirilová, alt (sólistka Opery SND v Bratislave, 1998; aj 2 koncerty v Poľsku, 1999), Ľudmila Hadzimová, soprán (1999), Dáša Eperješiová, čembalo (2000 – 2003), Anton Baculík, tenor (2001), Svetlana Tomová, soprán, Opera ŠD Košice (2002), Brigita Tivadárová, soprán (2007).

Koncertom 11.11. 2010 súbor ukončil svoju umeleckú činnosť.


x