• 2010

  KOPČÁKOVÁ, Slávka: Musica Historica Prešov: rozlúčkový koncert s nádejou a bez sĺz...

  Na pulze..... (časopis prešovskej univerzity), 2010

 • 2009

  hž: Cena Sebastian má za sebou svoju premiéru

  Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 3, s. 12

 • 2009

  JURÁŠ, Ján: Ceny Sebiastian udelené!

  Evanjelický posol spod Tatier, 2009, roč. 99, č. 13, s. 6

 • 2009

  KADLEČÍK, Ivan: Šesť strún violy da gamba

  RAK Revue aktuálnej kultúry, 2009, roč. 14, č. 4, s. 3 – 6

 • 2007

  KOČIŠOVÁ, Renáta: Jeseň s hudbou v Prešove

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 1 – 2, s. 9

 • 2005

  KOČIŠOVÁ, Renáta: Festival zabudnutej hudby

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 7 – 8, s. 3

 • 2004

  KOČIŠOVÁ, Renáta: Koncerty

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 5, s. 20

 • 2004

  BURGROVÁ, Katarína: Jubileum súboru

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 5, s. 21

 • 2004

  -: Koncert MUSICA HISTORICA Prešov v Poľsku

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 4, s. 7

 • 2002

  MEDŇANSKÝ, Karol: Musica historica Prešov v Nemecku

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 11, s. 8

 • 1996

  TASR: Musica historica

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 21, s. 10

 • 1996

  FECSKOVÁ, Silvia: Bardejovské koncertné pódia

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 5, s. 4(recenzia umeleckého výkonu súboru Musica historica Prešov)

 • 2003

  RUTTKAY, Juraj: O starej hudbe v Prešove

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 2, s. 5, 9

x