21. 10. 2022

Egon Krák: Les anges du ciel / Anjeli neba

pocta Josquin Desprez

Prvé uvedenie na Slovensku

Otvárací koncert 74. sezóny Slovenskej filharmónie, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Daniel Raiskin (dir.), Simone Lamsma (vn)

06. 11. 2021

Vladimír Bokes: Te Deum, op. 93

pre soprán, barytón, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Andrea Ľuptáková (s), Tomáš Šelc (br), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

06. 06. 2021

Ľuboš Bernáth: Ambona

programová duchovná kantáta pre soprán, miešaný zbor a sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa – Jezuitský kostol, Bratislava, SK

INTERPRETI: Marianna Gelenekyová (s), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (dir.)

17. 11. 2019

Ľubica Čekovská: Liberte

pre mezzosoprán, zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Terézia Kružliaková (ms), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Peter Valentovič (dir.)

08. 11. 2018

Iris Szeghy: Ľudstvo

kantáta pre soprán, dvojzbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Storočnica vzniku ČSR - ŠKO Žilina, Fatra, Žilina, SK

INTERPRETI: Eva Šušková (s), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)

17. 02. 2017

Iris Szeghy: Stabat mater

pre miešaný zbor rozdelený na 3 skupiny, sólový soprán a sólové husle

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Eva Šušková (s), Juraj Čižmarovič (vn), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

15. 12. 2016

Ján Zimmer: Magnificat, op. 9

Kantáta pre miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

19. 02. 2016

Viliam Gräffinger: Slovenské balady

Cyklus ženských zborov

Prvé uvedenie na Slovensku

Slávnostný koncert k 70. výročiu vzniku Slovenského filharmonického zboru, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Katarína Ďurdinová (s), Katarína Štrossová (s), Slovenský filharmonický zbor, Kiril Stoyanov (bat), Peter Kosorín, jr. (bat), Katarína Turnerová (ar), Jozef Chabroň (dir.)

14. 01. 2016

Vladimír Bokes: Missa posoniensis, op. 55

pre sóla, zbor, organ a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Eva Šušková (s), Eva Garajová (a), Maxim Kutsenko (t), Martin Gurbaľ (b), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

03. 09. 2015

Egon Krák: Pútnici

Melodráma pre 2 recitátorov, miešaný zbor a symfonický orchester na poéziu štúrovských básnikov

Prvé uvedenie na Slovensku

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, Banská Štiavnica, SK

INTERPRETI: Dušan Jamrich (spk), Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Rastislav Štúr (dir.)

20. 03. 2014

Iris Szeghy: Menschheit (Ľudstvo)

Kantáta pre soprán, dvojzbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Eva Šušková (s), Oliver Dohnányi (dir.), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina

19. 02. 2014

Lukáš Borzík: Credo

pre miešaný zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

19. 02. 2014

Jevgenij Iršai: Epigrafy

Kantáta pre miešaný zbor a cappella na poéziu Arsenija Tarkovského

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

19. 02. 2014

Viliam Gräffinger: In Memoriam

Tri motetá na pamiatku môjho starého otca pre miešaný zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

19. 02. 2014

Jevgenij Iršai: O, Lord!

pre miešaný zbor a cappella na text Žalmu 23

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

19. 02. 2014

Lukáš Borzík: Sapientia Aeterna

Tri krátke sentencie pre miešaný zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)


Premiéra revidovanej verzie.

19. 11. 2013

Marek Piaček: Apolloopera

Prvé uvedenie na Slovensku

Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Albert Hrubovčák (tn), Jozef Chabroň (dir.), Marold Langer-Philippsen (réžia)

05. 07. 2013

Egon Krák: Cirillo-Metodiada

Oratórium podľa Jána Hollého pre recitátora, miešaný zbor a symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nitra, SK

INTERPRETI: Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (zbm.), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

15. 10. 2011

Ľubica Čekovská: Music from the Stage

Prvé uvedenie na Slovensku

Wiener Konzerthaus – Schubert Saal, Viedeň, SK

INTERPRETI: Slovenský komorný orchester, Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.), Ewald Danel (dir.), Adriana Kohútková (s), Terézia Kružliaková (a), Pavol Bršlík (tenor), Peter Mikuláš (bas)

17. 09. 2010

Roman Berger: Missa pro nobis

Prvé uvedenie na Slovensku

Historická budova SND, Bratislava, SK

INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (ms), František Kovár (spk), Stanislav Beňačka (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)

11. 09. 2008

Egon Krák: Missa pro defunctis – requiem

pre sóla, miešaný zbor, detský zbor, organ a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenská filharmónia, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Pressburg Singers, Marta Beňačková (ms), Marián Pavlovič (t), Jozef Benci (b), Jozef Chabroň (zbm.), Janka Rychlá (zbm.), Leoš Svárovský (dir.)

24. 09. 2006

Pavol Krška: Te Deum

pre sóla, dva miešané zbory a organ

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Veľké štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.), Henrieta Lednárová (s), Denisa Šlepkovská (ms), Otokar Klein (tenor), Daniel Čapkovič (bas), Marianna Gazdíková (org)

02. 03. 2005

Karine Sarkisian: Ave Maria

Prvé uvedenie na Slovensku

Reduta, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.), Stanislav Mucha (vn), Eva Salayová (pf), Marianna Gazdíková (org), Iveta Viskupová (dir.)

23. 02. 2005

Karine Sarkisjan: Ave Maria

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (dir.)

23. 02. 2005

Ilja Zeljenka: Elégia o prsteni mladosti

Miešaný zbor na fragmenty básne B. I. Antonyča

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.)

23. 02. 2005

Juraj Hatrík: Ludibria (Zábavky)

Cyklus vokálnych aforizmov na texty latinských výrokov a úsloví

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (dir.)

23. 02. 2005

Peter Breiner: Napíš, napíš...

Dve piesne a cappella

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (dir.)

16. 11. 2002

Ivan Hrušovský: Noc moci

(fragment zo symfónie)

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal (zbm.), Slovenská filharmónia, Peter Feranec (dir.)

01. 10. 2001

Peter Breiner: The Story

Oratórium

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislava, SK

INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Janka Rychlá (zbm.), Hana Štolfová-Bandová (a), Ľudovít Ludha (t)

18. 02. 1993

Ivan Hrušovský: Cantus de caritate

pre miešaný zbor a klavír alebo organ

Prvé uvedenie na Slovensku

Reduta, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský komorný orchester, Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal (dir.), Kamila Zajíčková (s), Denisa Šlepkovská (a), Ernest Hudec (tenor), Peter Mikuláš (bas), Imrich Szabó (org), Jozef Skořepa (vn), Eva Salayová (pf)

14. 02. 1989

Hanuš Domanský: Hojana

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Stanislav Mášik (bat), Pavol Procházka (dir.)

14. 02. 1989

Milan Novák: Hovorí zem

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (dir.)

14. 02. 1989

Milan Novák: Chlieb

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (dir.)

14. 02. 1989

Jozef Malovec: Prašnica, madrigal

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Stanislav Mášik (bat), Pavol Procházka (dir.)

04. 10. 1988

Tadeáš Salva: Najčistejšia láska

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ida Rapaičová (spk), Peter Mikuláš (b), Josef Svejkovský (tr), Ján Salay (pf), Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.)

26. 02. 1988

Juraj Hatrík: Symfónia č. 2 "Victor"

pre tenor, miešaný zbor a veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Reduta, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Bystrík Režucha (dir.), Zuzana Paulechová (pf), Vladimír Doležal (tenor)

08. 10. 1987

Jozef Grešák: Neprebudený

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Peter Bárd (br), Alžbeta Režuchová Mrázová (s), Marta Beňačková (ms), Gita Abrahámová (s), Peter Oswald (t), Dagmar Pecková (ms), Anton Kúrňava (b), Jozef Konder (t), Ladislav Neshyba (b), Mária Eliášová (s), Jitka Zerhauová (ms), Beáta Limpárová (vf), Ivan Sokol (org), Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)


Koncertné uvedenie opery.

22. 03. 1987

Ilja Zeljenka: Pieseň mladosti

pre miešaný zbor, trúbku a 4 tympany na báseň Bohdana Ihora Antonyča

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Kamil Roško (tr), František Rek (tp), Pavol Procházka (dir.)

14. 02. 1987

Milan Novák: Nežnosti

Kantáta pre tenor, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jozef Kundlák (tenor), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

13. 02. 1987

Pavol Bagin: Lapotadlo

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Malá sála SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.)

09. 10. 1986

Ivan Hrušovský: Canticum pro pace

Oratórium pre recitátorku, mezzosoprán a bas, miešaný zbor a veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ida Rapaičová (spk), Viktória Stracenská (ms), Peter Mikuláš (b), Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

18. 04. 1986

Miro Bázlik: Epoché I.

pre violončelo a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Reduta, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Libor Pešek (dir.), Jozef Podhoranský (vc), Magdaléna Hajóssyová (s), Věra Soukupová (a), Andrej Kucharský (tenor), Sergej Kopčák (bas), Vladimír Rusó (org), Pavol Procházka (umv.)

31. 10. 1985

Vladimír Godár: Orbis sensualium pictus

Oratórium pre soprán, bas, zbor a veľký orchester podľa J. A. Komenského

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ľubica Rybárska (s), Peter Mikuláš (b), Slovenská filharmónia, Pavol Procházka (zbm.), Slovenský filharmonický zbor, Bystrík Režucha (dir.)

29. 09. 1985

Ivan Hrušovský: Ó láska, láska

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Reduta, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (dir.)

29. 09. 1985

Ivan Hrušovský: Triptych

Tri miešané zbory a cappella na staroslovienske texty a báseň Jána Hollého

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.)

16. 02. 1985

Ladislav Burlas: Stretnúť človeka

Vokálna symfónia na básne Jána Kostru pre sólový mezzosoprán, barytón, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Viktória Stracenská (ms), Pavol Mauréry (br), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

01. 10. 1984

Dezider Kardoš: Symfónia č. 7 'Balada o sne' op. 53

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: František Caban (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

17. 03. 1983

Ján Cikker: Óda na radosť

Oratórium na slová Milana Rúfusa pre sóla, recitátora, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Elena Holičková (s), Viktória Stracenská (ms), František Livora (t), Peter Mikuláš (b), Ján Cikker (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

25. 02. 1983

Hanuš Domanský: Deže si mi mili

Prvé uvedenie na Slovensku

Slávnostný koncert pri príležitosti 35. výročia Víťazného februára, Reduta, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (dir.), Eva Salayová (pf)

25. 02. 1983

Ján Cikker: Trebišov, to valal

Úprava zemplínskej ľudovej piesne

Prvé uvedenie na Slovensku

Slávnostný koncert pri príležitosti 35. výročia Víťazného februára, Reduta, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (dir.), Eva Salayová (pf)

25. 02. 1983

Ilja Zeljenka: Večer

Miešaný zbor na báseň M. Válka

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (dir.)

18. 02. 1983

Ladislav Holoubek: Genezis op. 70

Kantáta na báseň Milana Rúfusa pre basbarytón, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

13. 02. 1982

Martin Burlas: Sotto voce

pre zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

18. 10. 1981

Andrej Očenáš: Cesta k slnku op. 56

pre sóla, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Libuše Márová (ms), Ondrej Lenárd (dir.)

18. 02. 1981

Alfréd Zemanovský: Balada hrdinov

Cyklus 5-hlasných miešaných zborov

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Lubomír Mátl (dir.)

18. 02. 1981

Juraj Pospíšil: Novembrový triptych, op. 39

pre komorný zbor, dychové kvinteto a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Bratislavské dychové kvinteto, Eva Salayová (pf), Lubomír Mátl (dir.)

24. 07. 1980

Bartolomej Urbanec: Blahoslavlen mir

Prvé uvedenie na Slovensku

Piešťanský festival, Piešťany, SK

INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Hana Štolfová-Bandová (a), Gustáv Papp (t), Róbert Szücs (br), Jozef Špaček (b), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

23. 02. 1980

Tibor Andrašovan: Tokajík

Symfonická kantáta

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

22. 02. 1978

Alexander Moyzes: Balada

Zbor na slová básne "Pltník" od Svetozára Hurbana-Vajanského

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Valentin Iljin (dir.)

22. 02. 1978

Ivan Hrušovský: Madrigalová sonáta

Cyklus štyroch miešaných zborov a cappella vo forme cyklickej sonáty na básnické texty Cesare Paveseho

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Valentin Iljin (dir.)

22. 02. 1978

Dezider Kardoš: Októbrové poémy op. 48

pre veľký miešaný zbor a cappella

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Valentin Iljin (dir.)

04. 05. 1977

Jozef Grešák: Vokálna symfónia

Prvé uvedenie na Slovensku

Košická hudobná jar, Košice, SK

INTERPRETI: Elena Hanzelová (s), Július Regec (tenor), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

10. 03. 1977

Tibor Frešo: Spev o žene op. 25

pre alt sólo, mužský hlas, detský a miešaný zbor a veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Nina Hazuchová (a), Mikuláš Huba (spk), Dievčenský zbor Plameň, Spevácky zbor Slniečko, Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)

12. 02. 1977

Zdenko Mikula: Poéma

pre tenor, miešaný zbor a veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Gustáv Papp (t), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)

11. 11. 1976

Ladislav Burlas: Šesť básní lásky

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.)

04. 11. 1976

Miro Bázlik: Dvanásť

Oratórium pre sóla, recitátora, zbor a veľký orchester na poému Alexandra Bloka

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Gabriel Patócs (dir.), Sergej Kopčák (b), Katarína Blahušiaková (s), František Husák (spk), Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Ľudovít Buchta (t), Marián Bulla (b), Dagmar Pecková (a), Peter Hradil (zbm.)

04. 10. 1975

Andrej Očenáš: O vlasti op. 48

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor

04. 10. 1975

Ján Cikker: Tri ukrajinské ľudové piesne

pre mužský (resp. miešaný) zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.)

23. 05. 1975

Ján Cikker: Symfónia 1945

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Reduta, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Peter Hradil (umv.), Zdeněk Košler (dir.), Michail Chomicer (vc)

03. 05. 1975

Andrej Očenáš: Miloval som ťa op. 46

Prvé uvedenie na Slovensku

Československá hudobná žatva, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Anna Kajabová-Peňášková (s), Ľuba Baricová (ms), Gustáv Papp (t), René Tuček (br), Jozef Špaček (b), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

15. 11. 1974

Alfréd Zemanovský: Nové ráno

Dva miešané zbory a cappella

Prvé uvedenie na Slovensku

Zlaté Moravce, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.), Eva Salayová (pf)

09. 10. 1973

Tadeáš Salva: Vojna a svet op. 25

Poéma na text V. Majakovského pre sóla, zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jozef Raninec (br), Karol Illek (cb), Ivan Sokol (org), Herta Maďarová (pf), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

04. 07. 1972

Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a

pre miešaný zbor a cappella

Prvé uvedenie na Slovensku

Trenčianske Teplice, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.), Eva Salayová (pf)

19. 03. 1971

Andrej Očenáš: Symfónia o zemi a človeku op. 43

Prvé uvedenie na Slovensku

Reduta, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Slovák (dir.), Josef Suk (vn), Jan Maria Dobrodinský (umv.)

21. 05. 1970

Ján Cikker: Hommage à Beethoven

pre symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Pražská jar, Vladislavská sála Pražského hradu, Praha, CS

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (umv.), Detský zbor Československého rozhlasu, Ondrej Francisci (umv.), Ladislav Slovák (dir.)

08. 02. 1970

Juraj Hatrík: Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať

Kantáta pre recitátora, tenor sólo, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Ľudovít Ozábal (spk), Gustáv Papp (t), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bohumír Liška (dir.)

10. 05. 1969

Tadeáš Salva: Requiem aeternam op. 9

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ladislav Chudík (spk), Ján Rybárik (spk), Imrich Fábry (spk), Jiří Zahradníček (t), Slovenský filharmonický zbor, Detský zbor Československého rozhlasu, Ondrej Francisci (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Holásek (dir.)

15. 12. 1968

Ilja Zeljenka: Zaklínadlá

pre miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)

29. 10. 1967

Ivan Hrušovský: Sen o človeku

Melodramatická kantáta pre recitátora, soprán, miešaný zbor a orchester (z trilógie Proti smrti)

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Karol Prochotský (spk), Ružena Štúrová (s), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

20. 03. 1967

Juraj Hatrík: Canto responsoriale

per due cori e timpani

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Vladimír Bittner (tp), Jan Maria Dobrodinský (dir.)

31. 03. 1966

Juraj Pospíšil: Trávnaté steblá

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.)

31. 01. 1966

Ivan Parík: Citácie

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Anna Porgesová (s), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.)

29. 04. 1965

Ilja Zeljenka: Oświęcim

Kantáta pre miešaný zbor, dvoch recitátorov a veľký orchester s použitím reproduktorov

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Július Pántik (spk), Peter Jezný (spk), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

10. 03. 1963

Jozef Grešák: Vysťahovalecké piesne

pre sóla, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

28. 11. 1962

Eugen Suchoň: O človeku ESD 82

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, CS

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.)


Prvé uvedenie na území Československa.

23. 03. 1962

Michal Vilec: Nokturno

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncerty pri príležitosti 15. výročia založenia zboru, Reduta, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.)

23. 03. 1962

Miloslav Kořínek: Pieseň o jari

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncerty pri príležitosti 15. výročia založenia zboru, Reduta, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.)

07. 04. 1961

Milan Novák: Ľúbostná sonatína

Štyri ženské zbory a cappella

Prvé uvedenie na Slovensku

Reduta, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.), Cecília Lévaiová (s), Hana Porgesová (ms), Viera Palátová (a)

07. 04. 1961

Zdenko Mikula: Májová hymna

Prvé uvedenie na Slovensku

Reduta, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.), Pavol Blaho (br), Cecília Lévaiová (s), Hana Porgesová (ms), Viera Palátová (a), Ján Valach (org), Ladislav Holásek (pf4m), Hilda Maršálková (pf4m), Jaroslav Klika (ar)

07. 04. 1961

Juraj Pospíšil: Margita a Besná, op. 5

Prvé uvedenie na Slovensku

Reduta, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.), Pavol Blaho (br), Cecília Lévaiová (s), Hana Porgesová (ms), Viera Palátová (a), Ján Valach (org), Ladislav Holásek (pf4m), Hilda Maršálková (pf4m), Jaroslav Klika (ar)

02. 02. 1961

Ján Zimmer: Symfónia č. 4, op. 37

pre sóla, zbor a orchester na text básne J. Kostru zo zbierky Javorový list

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Tatiana Kresáková (s), Gustáv Papp (t), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

23. 11. 1960

Šimon Jurovský: Vandrovali hudci

Prvé uvedenie na Slovensku

Jihlava, CS

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.)

06. 11. 1960

Alexander Moyzes: Baladická kantáta, op. 55

na báseň "Demontáž" od Jána Poničana

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncert v rámci prehliadky československej hudobnej tvorby a koncertného umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Andrej Kucharský (t), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

22. 04. 1960

Jan Maria Dobrodinský: Mor ho!

Prvé uvedenie na Slovensku

Reduta, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.)

22. 04. 1960

Štefan Németh-Šamorínsky: Pieseň

Prvé uvedenie na Slovensku

Reduta, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.)

21. 04. 1960

Alexander Moyzes: Ty krásna zem op. 54

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.)

04. 12. 1959

Michal Vilec: Preludio eroico op. 26

Prvé uvedenie na Slovensku

Reduta, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.), Tibor Frešo (dir.), , Gleb Axelrod (pf)

13. 03. 1959

Alexander Albrecht: Pieseň

Prvé uvedenie na Slovensku

Reduta, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.)

31. 01. 1958

Andrej Očenáš: Marína op. 15

pre miešaný zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Reduta, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.), Ľudovít Buchta (tenor), Melánia Bernhauerová (s), Imrich Štetina (tenor), Margita Čavaňáková (s)

31. 01. 1958

Ľudovít Rajter: Pieseň o budúcej láske

Prvé uvedenie na Slovensku

Reduta, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jan Maria Dobrodinský (dir.), Ľudovít Buchta (tenor), Melánia Bernhauerová (s), Margita Čavaňáková (s), Imrich Štetina (tenor), Slovenský filharmonický zbor

31. 01. 1958

Jozef Grešák: Vojenská balada

Prvé uvedenie na Slovensku

Reduta, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.), Ľudovít Buchta (tenor), Melánia Bernhauerová (s), Margita Čavaňáková (s), Imrich Štetina (tenor)

19. 06. 2018

Marek Piaček: Apolloopera

Prvé uvedenie v zahraničí

Opera Nova, Nová scéna Národného divadla, Praha, CZ

INTERPRETI: Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Albert Hrubovčák (tn), Karel Kučera (tn), Jozef Chabroň (dir.), Martin Ondriska (réžia)

06. 10. 2015

Egon Krák: Pútnici

Melodráma pre 2 recitátorov, miešaný zbor a symfonický orchester na poéziu štúrovských básnikov

Prvé uvedenie v zahraničí

Sála UNESCO, Paríž, FR

INTERPRETI: Dušan Jamrich (spk), Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Rastislav Štúr (dir.)

12. 12. 2013

Egon Krák: Cirillo-Metodiada

Oratórium podľa Jána Hollého pre recitátora, miešaný zbor a symfonický orchester

Prvé uvedenie v zahraničí

Temple Neuf, Štrasburg, FR

INTERPRETI: Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)

09. 10. 2001

Peter Zagar: Magnificat

Prvé uvedenie v zahraničí

Ars viva, Olomouc, CZ

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Janáčkov komorný orchester, Jan Rozehnal (dir.)

28. 02. 1985

Ladislav Burlas: Stretnúť človeka

Vokálna symfónia na básne Jána Kostru pre sólový mezzosoprán, barytón, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie v zahraničí

Petrohrad, RU

INTERPRETI: Viktória Stracenská (ms), Pavol Mauréry (br), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • Prvé uvedenie na Slovensku

 • Prvé uvedenie v zahraničí

Prvé uvedenie na Slovensku

 • 21.10.

  2022

  Egon Krák: Les anges du ciel / Anjeli neba

  pocta Josquin Desprez

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Otvárací koncert 74. sezóny Slovenskej filharmónie, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Daniel Raiskin (dir.), Simone Lamsma (vn)

 • 06.11.

  2021

  Vladimír Bokes: Te Deum, op. 93

  pre soprán, barytón, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Andrea Ľuptáková (s), Tomáš Šelc (br), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

 • 06.06.

  2021

  Ľuboš Bernáth: Ambona

  programová duchovná kantáta pre soprán, miešaný zbor a sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa – Jezuitský kostol, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Marianna Gelenekyová (s), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (dir.)

 • 17.11.

  2019

  Ľubica Čekovská: Liberte

  pre mezzosoprán, zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Terézia Kružliaková (ms), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Peter Valentovič (dir.)

 • 08.11.

  2018

  Iris Szeghy: Ľudstvo

  kantáta pre soprán, dvojzbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Storočnica vzniku ČSR - ŠKO Žilina, Fatra, Žilina, SK

  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)

 • 17.02.

  2017

  Iris Szeghy: Stabat mater

  pre miešaný zbor rozdelený na 3 skupiny, sólový soprán a sólové husle

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Juraj Čižmarovič (vn), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

 • 15.12.

  2016

  Ján Zimmer: Magnificat, op. 9

  Kantáta pre miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

 • 19.02.

  2016

  Viliam Gräffinger: Slovenské balady

  Cyklus ženských zborov

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slávnostný koncert k 70. výročiu vzniku Slovenského filharmonického zboru, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Katarína Ďurdinová (s), Katarína Štrossová (s), Slovenský filharmonický zbor, Kiril Stoyanov (bat), Peter Kosorín, jr. (bat), Katarína Turnerová (ar), Jozef Chabroň (dir.)

 • 14.01.

  2016

  Vladimír Bokes: Missa posoniensis, op. 55

  pre sóla, zbor, organ a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Eva Garajová (a), Maxim Kutsenko (t), Martin Gurbaľ (b), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

 • 03.09.

  2015

  Egon Krák: Pútnici

  Melodráma pre 2 recitátorov, miešaný zbor a symfonický orchester na poéziu štúrovských básnikov

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, Banská Štiavnica, SK

  INTERPRETI: Dušan Jamrich (spk), Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Rastislav Štúr (dir.)

 • 20.03.

  2014

  Iris Szeghy: Menschheit (Ľudstvo)

  Kantáta pre soprán, dvojzbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Oliver Dohnányi (dir.), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina

 • 19.02.

  2014

  Lukáš Borzík: Credo

  pre miešaný zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

 • 19.02.

  2014

  Jevgenij Iršai: Epigrafy

  Kantáta pre miešaný zbor a cappella na poéziu Arsenija Tarkovského

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

 • 19.02.

  2014

  Viliam Gräffinger: In Memoriam

  Tri motetá na pamiatku môjho starého otca pre miešaný zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

 • 19.02.

  2014

  Jevgenij Iršai: O, Lord!

  pre miešaný zbor a cappella na text Žalmu 23

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

 • 19.02.

  2014

  Lukáš Borzík: Sapientia Aeterna

  Tri krátke sentencie pre miešaný zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

 • 19.11.

  2013

  Marek Piaček: Apolloopera

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Albert Hrubovčák (tn), Jozef Chabroň (dir.), Marold Langer-Philippsen (réžia)

 • 05.07.

  2013

  Egon Krák: Cirillo-Metodiada

  Oratórium podľa Jána Hollého pre recitátora, miešaný zbor a symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nitra, SK

  INTERPRETI: Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (zbm.), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

 • 15.10.

  2011

  Ľubica Čekovská: Music from the Stage

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Wiener Konzerthaus – Schubert Saal, Viedeň, SK

  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester, Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.), Ewald Danel (dir.), Adriana Kohútková (s), Terézia Kružliaková (a), Pavol Bršlík (tenor), Peter Mikuláš (bas)

 • 17.09.

  2010

  Roman Berger: Missa pro nobis

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Historická budova SND, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (ms), František Kovár (spk), Stanislav Beňačka (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)

 • 11.09.

  2008

  Egon Krák: Missa pro defunctis – requiem

  pre sóla, miešaný zbor, detský zbor, organ a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenská filharmónia, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Pressburg Singers, Marta Beňačková (ms), Marián Pavlovič (t), Jozef Benci (b), Jozef Chabroň (zbm.), Janka Rychlá (zbm.), Leoš Svárovský (dir.)

 • 24.09.

  2006

  Pavol Krška: Te Deum

  pre sóla, dva miešané zbory a organ

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Veľké štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.), Henrieta Lednárová (s), Denisa Šlepkovská (ms), Otokar Klein (tenor), Daniel Čapkovič (bas), Marianna Gazdíková (org)

 • 02.03.

  2005

  Karine Sarkisian: Ave Maria

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Reduta, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.), Stanislav Mucha (vn), Eva Salayová (pf), Marianna Gazdíková (org), Iveta Viskupová (dir.)

 • 23.02.

  2005

  Karine Sarkisjan: Ave Maria

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (dir.)

 • 23.02.

  2005

  Ilja Zeljenka: Elégia o prsteni mladosti

  Miešaný zbor na fragmenty básne B. I. Antonyča

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.)

 • 23.02.

  2005

  Juraj Hatrík: Ludibria (Zábavky)

  Cyklus vokálnych aforizmov na texty latinských výrokov a úsloví

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (dir.)

 • 23.02.

  2005

  Peter Breiner: Napíš, napíš...

  Dve piesne a cappella

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (dir.)

 • 16.11.

  2002

  Ivan Hrušovský: Noc moci

  (fragment zo symfónie)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal (zbm.), Slovenská filharmónia, Peter Feranec (dir.)

 • 01.10.

  2001

  Peter Breiner: The Story

  Oratórium

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Janka Rychlá (zbm.), Hana Štolfová-Bandová (a), Ľudovít Ludha (t)

 • 18.02.

  1993

  Ivan Hrušovský: Cantus de caritate

  pre miešaný zbor a klavír alebo organ

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Reduta, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester, Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal (dir.), Kamila Zajíčková (s), Denisa Šlepkovská (a), Ernest Hudec (tenor), Peter Mikuláš (bas), Imrich Szabó (org), Jozef Skořepa (vn), Eva Salayová (pf)

 • 14.02.

  1989

  Hanuš Domanský: Hojana

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Stanislav Mášik (bat), Pavol Procházka (dir.)

 • 14.02.

  1989

  Milan Novák: Hovorí zem

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (dir.)

 • 14.02.

  1989

  Milan Novák: Chlieb

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (dir.)

 • 14.02.

  1989

  Jozef Malovec: Prašnica, madrigal

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Stanislav Mášik (bat), Pavol Procházka (dir.)

 • 04.10.

  1988

  Tadeáš Salva: Najčistejšia láska

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ida Rapaičová (spk), Peter Mikuláš (b), Josef Svejkovský (tr), Ján Salay (pf), Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.)

 • 26.02.

  1988

  Juraj Hatrík: Symfónia č. 2 "Victor"

  pre tenor, miešaný zbor a veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Reduta, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Bystrík Režucha (dir.), Zuzana Paulechová (pf), Vladimír Doležal (tenor)

 • 08.10.

  1987

  Jozef Grešák: Neprebudený

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Peter Bárd (br), Alžbeta Režuchová Mrázová (s), Marta Beňačková (ms), Gita Abrahámová (s), Peter Oswald (t), Dagmar Pecková (ms), Anton Kúrňava (b), Jozef Konder (t), Ladislav Neshyba (b), Mária Eliášová (s), Jitka Zerhauová (ms), Beáta Limpárová (vf), Ivan Sokol (org), Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

 • 22.03.

  1987

  Ilja Zeljenka: Pieseň mladosti

  pre miešaný zbor, trúbku a 4 tympany na báseň Bohdana Ihora Antonyča

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Kamil Roško (tr), František Rek (tp), Pavol Procházka (dir.)

 • 14.02.

  1987

  Milan Novák: Nežnosti

  Kantáta pre tenor, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Jozef Kundlák (tenor), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 13.02.

  1987

  Pavol Bagin: Lapotadlo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Malá sála SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.)

 • 09.10.

  1986

  Ivan Hrušovský: Canticum pro pace

  Oratórium pre recitátorku, mezzosoprán a bas, miešaný zbor a veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ida Rapaičová (spk), Viktória Stracenská (ms), Peter Mikuláš (b), Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 18.04.

  1986

  Miro Bázlik: Epoché I.

  pre violončelo a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Reduta, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Libor Pešek (dir.), Jozef Podhoranský (vc), Magdaléna Hajóssyová (s), Věra Soukupová (a), Andrej Kucharský (tenor), Sergej Kopčák (bas), Vladimír Rusó (org), Pavol Procházka (umv.)

 • 31.10.

  1985

  Vladimír Godár: Orbis sensualium pictus

  Oratórium pre soprán, bas, zbor a veľký orchester podľa J. A. Komenského

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ľubica Rybárska (s), Peter Mikuláš (b), Slovenská filharmónia, Pavol Procházka (zbm.), Slovenský filharmonický zbor, Bystrík Režucha (dir.)

 • 29.09.

  1985

  Ivan Hrušovský: Ó láska, láska

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Reduta, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (dir.)

 • 29.09.

  1985

  Ivan Hrušovský: Triptych

  Tri miešané zbory a cappella na staroslovienske texty a báseň Jána Hollého

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.)

 • 16.02.

  1985

  Ladislav Burlas: Stretnúť človeka

  Vokálna symfónia na básne Jána Kostru pre sólový mezzosoprán, barytón, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Viktória Stracenská (ms), Pavol Mauréry (br), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 01.10.

  1984

  Dezider Kardoš: Symfónia č. 7 'Balada o sne' op. 53

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: František Caban (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 17.03.

  1983

  Ján Cikker: Óda na radosť

  Oratórium na slová Milana Rúfusa pre sóla, recitátora, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Elena Holičková (s), Viktória Stracenská (ms), František Livora (t), Peter Mikuláš (b), Ján Cikker (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

 • 25.02.

  1983

  Hanuš Domanský: Deže si mi mili

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slávnostný koncert pri príležitosti 35. výročia Víťazného februára, Reduta, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (dir.), Eva Salayová (pf)

 • 25.02.

  1983

  Ján Cikker: Trebišov, to valal

  Úprava zemplínskej ľudovej piesne

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slávnostný koncert pri príležitosti 35. výročia Víťazného februára, Reduta, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (dir.), Eva Salayová (pf)

 • 25.02.

  1983

  Ilja Zeljenka: Večer

  Miešaný zbor na báseň M. Válka

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (dir.)

 • 18.02.

  1983

  Ladislav Holoubek: Genezis op. 70

  Kantáta na báseň Milana Rúfusa pre basbarytón, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

 • 13.02.

  1982

  Martin Burlas: Sotto voce

  pre zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 18.10.

  1981

  Andrej Očenáš: Cesta k slnku op. 56

  pre sóla, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Libuše Márová (ms), Ondrej Lenárd (dir.)

 • 18.02.

  1981

  Alfréd Zemanovský: Balada hrdinov

  Cyklus 5-hlasných miešaných zborov

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Lubomír Mátl (dir.)

 • 18.02.

  1981

  Juraj Pospíšil: Novembrový triptych, op. 39

  pre komorný zbor, dychové kvinteto a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Bratislavské dychové kvinteto, Eva Salayová (pf), Lubomír Mátl (dir.)

 • 24.07.

  1980

  Bartolomej Urbanec: Blahoslavlen mir

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Piešťanský festival, Piešťany, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Hana Štolfová-Bandová (a), Gustáv Papp (t), Róbert Szücs (br), Jozef Špaček (b), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 23.02.

  1980

  Tibor Andrašovan: Tokajík

  Symfonická kantáta

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 22.02.

  1978

  Alexander Moyzes: Balada

  Zbor na slová básne "Pltník" od Svetozára Hurbana-Vajanského

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Valentin Iljin (dir.)

 • 22.02.

  1978

  Ivan Hrušovský: Madrigalová sonáta

  Cyklus štyroch miešaných zborov a cappella vo forme cyklickej sonáty na básnické texty Cesare Paveseho

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Valentin Iljin (dir.)

 • 22.02.

  1978

  Dezider Kardoš: Októbrové poémy op. 48

  pre veľký miešaný zbor a cappella

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Valentin Iljin (dir.)

 • 04.05.

  1977

  Jozef Grešák: Vokálna symfónia

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košická hudobná jar, Košice, SK

  INTERPRETI: Elena Hanzelová (s), Július Regec (tenor), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)

 • 10.03.

  1977

  Tibor Frešo: Spev o žene op. 25

  pre alt sólo, mužský hlas, detský a miešaný zbor a veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Nina Hazuchová (a), Mikuláš Huba (spk), Dievčenský zbor Plameň, Spevácky zbor Slniečko, Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)

 • 12.02.

  1977

  Zdenko Mikula: Poéma

  pre tenor, miešaný zbor a veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Gustáv Papp (t), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 11.11.

  1976

  Ladislav Burlas: Šesť básní lásky

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.)

 • 04.11.

  1976

  Miro Bázlik: Dvanásť

  Oratórium pre sóla, recitátora, zbor a veľký orchester na poému Alexandra Bloka

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Gabriel Patócs (dir.), Sergej Kopčák (b), Katarína Blahušiaková (s), František Husák (spk), Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Ľudovít Buchta (t), Marián Bulla (b), Dagmar Pecková (a), Peter Hradil (zbm.)

 • 04.10.

  1975

  Andrej Očenáš: O vlasti op. 48

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor

 • 04.10.

  1975

  Ján Cikker: Tri ukrajinské ľudové piesne

  pre mužský (resp. miešaný) zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.)

 • 23.05.

  1975

  Ján Cikker: Symfónia 1945

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Reduta, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Peter Hradil (umv.), Zdeněk Košler (dir.), Michail Chomicer (vc)

 • 03.05.

  1975

  Andrej Očenáš: Miloval som ťa op. 46

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Československá hudobná žatva, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Anna Kajabová-Peňášková (s), Ľuba Baricová (ms), Gustáv Papp (t), René Tuček (br), Jozef Špaček (b), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 15.11.

  1974

  Alfréd Zemanovský: Nové ráno

  Dva miešané zbory a cappella

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Zlaté Moravce, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.), Eva Salayová (pf)

 • 09.10.

  1973

  Tadeáš Salva: Vojna a svet op. 25

  Poéma na text V. Majakovského pre sóla, zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Jozef Raninec (br), Karol Illek (cb), Ivan Sokol (org), Herta Maďarová (pf), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 04.07.

  1972

  Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a

  pre miešaný zbor a cappella

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Trenčianske Teplice, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.), Eva Salayová (pf)

 • 19.03.

  1971

  Andrej Očenáš: Symfónia o zemi a človeku op. 43

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Reduta, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Slovák (dir.), Josef Suk (vn), Jan Maria Dobrodinský (umv.)

 • 21.05.

  1970

  Ján Cikker: Hommage à Beethoven

  pre symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Pražská jar, Vladislavská sála Pražského hradu, Praha, CS

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (umv.), Detský zbor Československého rozhlasu, Ondrej Francisci (umv.), Ladislav Slovák (dir.)

 • 08.02.

  1970

  Juraj Hatrík: Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať

  Kantáta pre recitátora, tenor sólo, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ľudovít Ozábal (spk), Gustáv Papp (t), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bohumír Liška (dir.)

 • 10.05.

  1969

  Tadeáš Salva: Requiem aeternam op. 9

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ladislav Chudík (spk), Ján Rybárik (spk), Imrich Fábry (spk), Jiří Zahradníček (t), Slovenský filharmonický zbor, Detský zbor Československého rozhlasu, Ondrej Francisci (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Holásek (dir.)

 • 15.12.

  1968

  Ilja Zeljenka: Zaklínadlá

  pre miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Moyzesova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)

 • 29.10.

  1967

  Ivan Hrušovský: Sen o človeku

  Melodramatická kantáta pre recitátora, soprán, miešaný zbor a orchester (z trilógie Proti smrti)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Karol Prochotský (spk), Ružena Štúrová (s), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

 • 20.03.

  1967

  Juraj Hatrík: Canto responsoriale

  per due cori e timpani

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Vladimír Bittner (tp), Jan Maria Dobrodinský (dir.)

 • 31.03.

  1966

  Juraj Pospíšil: Trávnaté steblá

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.)

 • 31.01.

  1966

  Ivan Parík: Citácie

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Anna Porgesová (s), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.)

 • 29.04.

  1965

  Ilja Zeljenka: Oświęcim

  Kantáta pre miešaný zbor, dvoch recitátorov a veľký orchester s použitím reproduktorov

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Július Pántik (spk), Peter Jezný (spk), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 10.03.

  1963

  Jozef Grešák: Vysťahovalecké piesne

  pre sóla, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

 • 28.11.

  1962

  Eugen Suchoň: O človeku ESD 82

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, CS

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.)

 • 23.03.

  1962

  Michal Vilec: Nokturno

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncerty pri príležitosti 15. výročia založenia zboru, Reduta, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.)

 • 23.03.

  1962

  Miloslav Kořínek: Pieseň o jari

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncerty pri príležitosti 15. výročia založenia zboru, Reduta, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.)

 • 07.04.

  1961

  Milan Novák: Ľúbostná sonatína

  Štyri ženské zbory a cappella

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Reduta, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.), Cecília Lévaiová (s), Hana Porgesová (ms), Viera Palátová (a)

 • 07.04.

  1961

  Zdenko Mikula: Májová hymna

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Reduta, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.), Pavol Blaho (br), Cecília Lévaiová (s), Hana Porgesová (ms), Viera Palátová (a), Ján Valach (org), Ladislav Holásek (pf4m), Hilda Maršálková (pf4m), Jaroslav Klika (ar)

 • 07.04.

  1961

  Juraj Pospíšil: Margita a Besná, op. 5

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Reduta, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.), Pavol Blaho (br), Cecília Lévaiová (s), Hana Porgesová (ms), Viera Palátová (a), Ján Valach (org), Ladislav Holásek (pf4m), Hilda Maršálková (pf4m), Jaroslav Klika (ar)

 • 02.02.

  1961

  Ján Zimmer: Symfónia č. 4, op. 37

  pre sóla, zbor a orchester na text básne J. Kostru zo zbierky Javorový list

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Tatiana Kresáková (s), Gustáv Papp (t), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 23.11.

  1960

  Šimon Jurovský: Vandrovali hudci

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Jihlava, CS

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.)

 • 06.11.

  1960

  Alexander Moyzes: Baladická kantáta, op. 55

  na báseň "Demontáž" od Jána Poničana

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncert v rámci prehliadky československej hudobnej tvorby a koncertného umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Andrej Kucharský (t), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 22.04.

  1960

  Jan Maria Dobrodinský: Mor ho!

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Reduta, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.)

 • 22.04.

  1960

  Štefan Németh-Šamorínsky: Pieseň

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Reduta, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.)

 • 21.04.

  1960

  Alexander Moyzes: Ty krásna zem op. 54

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.)

 • 04.12.

  1959

  Michal Vilec: Preludio eroico op. 26

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Reduta, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.), Tibor Frešo (dir.), , Gleb Axelrod (pf)

 • 13.03.

  1959

  Alexander Albrecht: Pieseň

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Reduta, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.)

 • 31.01.

  1958

  Andrej Očenáš: Marína op. 15

  pre miešaný zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Reduta, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.), Ľudovít Buchta (tenor), Melánia Bernhauerová (s), Imrich Štetina (tenor), Margita Čavaňáková (s)

 • 31.01.

  1958

  Ľudovít Rajter: Pieseň o budúcej láske

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Reduta, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Jan Maria Dobrodinský (dir.), Ľudovít Buchta (tenor), Melánia Bernhauerová (s), Margita Čavaňáková (s), Imrich Štetina (tenor), Slovenský filharmonický zbor

 • 31.01.

  1958

  Jozef Grešák: Vojenská balada

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Reduta, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.), Ľudovít Buchta (tenor), Melánia Bernhauerová (s), Margita Čavaňáková (s), Imrich Štetina (tenor)

Prvé uvedenie v zahraničí

 • 19.06.

  2018

  Marek Piaček: Apolloopera

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Opera Nova, Nová scéna Národného divadla, Praha, CZ

  INTERPRETI: Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Albert Hrubovčák (tn), Karel Kučera (tn), Jozef Chabroň (dir.), Martin Ondriska (réžia)

 • 06.10.

  2015

  Egon Krák: Pútnici

  Melodráma pre 2 recitátorov, miešaný zbor a symfonický orchester na poéziu štúrovských básnikov

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Sála UNESCO, Paríž, FR

  INTERPRETI: Dušan Jamrich (spk), Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Rastislav Štúr (dir.)

 • 12.12.

  2013

  Egon Krák: Cirillo-Metodiada

  Oratórium podľa Jána Hollého pre recitátora, miešaný zbor a symfonický orchester

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Temple Neuf, Štrasburg, FR

  INTERPRETI: Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)

 • 09.10.

  2001

  Peter Zagar: Magnificat

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Ars viva, Olomouc, CZ

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Janáčkov komorný orchester, Jan Rozehnal (dir.)

 • 28.02.

  1985

  Ladislav Burlas: Stretnúť človeka

  Vokálna symfónia na básne Jána Kostru pre sólový mezzosoprán, barytón, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Petrohrad, RU

  INTERPRETI: Viktória Stracenská (ms), Pavol Mauréry (br), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

x