• 2021

  MAREK PIAČEK : APOLLOOPERA

  CD - Slovenská filharmónia

  • Marek Piaček: Apolloopera

   Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Helena Škripecká Oborníková (a), Ladislav Hallon (t), Ján Kiss (b), Albert Hrubovčák (tn), Michal Motýľ (tn), Jozef Chabroň (dir.)

 • 2021

  PROTESTANTSKÁ CHRÁMOVÁ HUDBA PRE ZBOR A ORCHESTER

  CD - Hudobné centrum

  1. Ján Levoslav Bella: Uns ist zum Heil ein Kind geboren (Lebo dieťa sa nám narodilo)

   Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Andrew Parrott (dir.)

  2. Ján Levoslav Bella: Wie lieblich ist deine Wohnung, o Herr! (Aký milý je tvoj príbytok, ó, Pane!)

   Eva Šušková (s), Belinda Sandiová (a), Matúš Šimko (t), Tomáš Šelc (br), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Andrew Parrott (dir.)

  3. Ján Levoslav Bella: Christus hat geliebt die Gemeinde (Kristus miloval cirkev)

   Tomáš Šelc (br), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Andrew Parrott (dir.)

  4. Ján Levoslav Bella: Ach, bis zum Tod am Kreuz (Ach, až po smrť)

   Tomáš Šelc (br), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Andrew Parrott (dir.)

  5. Ján Levoslav Bella: Gott, sei mir gnädig (Zmiluj sa nado mnou)

   Tomáš Šelc (br), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Andrew Parrott (dir.)

  6. Ján Levoslav Bella: Wende dich zu uns, o Herr! (Obráť sa k nám, ó Pane)

   Eva Šušková (s), Tomáš Šelc (br), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Andrew Parrott (dir.)

 • 2020

  SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR : SLOVENSKÁ ZBOROVÁ TVORBA

  CD - Slovenská filharmónia SLF 0038-2-231

  1. Eugen Suchoň: O horách op. 8 ESD 67

   Pavol Oravec (t), Ľubomír Popik (b), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

  2. Viliam Gräffinger: Slovenské balady

   Katarína Ďurdinová (s), Katarína Štrossová (s), Katarína Turnerová (ar), Peter Kosorín, jr. (bat), Kiril Stoyanov (bat), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

  3. Oto Ferenczy: Miešané zbory a cappella – Verbunk

   Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

  4. Peter Cón: Amor vincit omnia

   Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

  5. Lukáš Borzík: Sapientia Aeterna

   Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

  6. Egon Krák: Ave Regina coelorum

   Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

  7. Jevgenij Iršai: Epigrafy

   Henrieta Lednárová (s), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

 • 2017

  ANTONÍN DVOŘÁK : SVATÁ LUDMILA

  CD - Slovenská filharmónia SLF 0034-2-232

  • Antonín Dvořák: Svatá Ludmila, oratórium pre sóla, zbor a orchester, na text Jatoslava Vrchlického, op. 71

   Adriana Kohútková (s), Karla Bytnarová (a), Tomáš Černý (tenor), Ondrej Šaling (tenor), Peter Mikula (bas), Leoš Svárovský (dir.), Petr Fiala (zbm.), Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor

 • 2017

  VLADIMÍR GODÁR: ORBIS SENSUALIUM PICTUS

  CD - Slovenská filharmónia SLF 0033-2-031

  • Vladimír Godár: Orbis sensualium pictus

   Helena Becse Szabó (s), Peter Mikuláš (b), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.), Slovenská filharmónia, Alexander Rahbari (dir.)

 • 2015

  EGON KRÁK : CIRILLO-METODIADA

  CD - Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici 2373-001-2

  • Egon Krák: Cirillo-Metodiada

   Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)

 • 2014

  ARAM KHACHATURIAN: OTHELLO, BATTLE OF STALINGRAD

  CD - Naxos 8.573389

  1. Aram Khachaturian: Battle of Stalingrad (Suite, 1949)

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adriano (dir.)

  2. Aram Khachaturian: Othello (Suite, 1956)

   Viktor Šimčisko (husle, sólo), Jana Tarajová Valášková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adriano (dir.), Slovenský filharmonický zbor

 • 2011

  JANKO BLAHO

  CD - Opus 91 2828-2

  1. Bedřich Smetana: Predaná nevesta (úryvky)

   Janko Blaho (t), Helena Bartošová-Schützová (s), Orchester Opery SND, Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)

  2. Bedřich Smetana: Čertova stena (úryvok)

   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)

  3. Antonín Dvořák: Jakobín (úryvok)

   Janko Blaho (t), Zita Frešová-Hudcová (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  4. Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni (úryvok)

   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)

  5. Giuseppe Verdi: Úryvky z opier Un ballo in maschera, Rigoletto, Il trovatore

   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)

  6. Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana (úryvok)

   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)

  7. Stanislav Moniuszko: Halka (úryvok)

   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Tibor Andrašovan (dir.)

  8. Piotr Iľjič Čajkovskij: Eugen Onegin (úryvok)

   Janko Blaho (t), Orchester Opery SND, Ladislav Holoubek (dir.)

  9. Giacomo Puccini: Madama Butterfly (úryvok)

   Janko Blaho (t), Mária Kišonová-Hubová (s), Orchester Opery SND, Zdeněk Chalabala (dir.)

  10. Charles Gounod: Faust (úryvok)

   Janko Blaho (t), Mária Kišonová-Hubová (s), František Zvarík (b), Orchester Opery SND, Zdeněk Chalabala (dir.)

  11. Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej op. 12 ESD 65

   Janko Blaho (t), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 2011

  MIRO BÁZLIK: KONCERT PRE KLAVÍR A ORCHESTER; ORATÓRIUM DVANÁSŤ

  CD - Hudobný fond SF 00692131

  1. Miro Bázlik: Koncert pre klavír a orchester

   Daniel Buranovský (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

  2. Miro Bázlik: Dvanásť

   František Husák (spk), Sergej Kopčák (b), Katarína Blahušiaková (s), Dagmar Pecková (a), Ľudovít Buchta (t), Marián Bulla (b), Slovenský filharmonický zbor, Peter Hradil (zbm.), Slovenská filharmónia, Gabriel Patócs (dir.)

 • 2010

  VERDI. THE ULTIMATE OPERA ALBUM

  CD - Naxos 8.578068-69

  • Giuseppe Verdi:

   Oliver Dohnányi (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Jitka Sapara-Fischerová (a)

 • 2009

  ARTHUR BLISS: CHRISTOPHER COLUMBUS SUITE / SEVEN WAVES AWAY / MEN OF 2 WORLDS / BARAZA

  CD - Naxos 8.572226

  • Arthur Bliss:

   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor

 • 2009

  RUTH FAZAL: AWAKENING, A SYMPHONIC VISION

  CD - Tributary Music TMCD05

  1. Ruth Fazal: Awakening – A Symphonic Vision

   Kyle Ferril (br), Ruth Fazal (vn), Bratislavský chlapčenský zbor, Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Kirk Trevor (dir.)

  2. Ruth Fazal: Jerusalem Suite

   Kyle Ferril (br), Ruth Fazal (vn), Slovenská filharmónia, Kirk Trevor (dir.)

 • 2008

  RESPIGHI: LA PRIMAVERA / QUATTRO LIRICHE / LA PENTOLA MAGICA

  CD - Naxos 8.570741

  • Ottorino Respighi:

   Miroslav Dvorský (t), Vladimír Harvan (fl), Vladimír Kubovčík (b), Henrieta Lednárová (s), Michal Šintál (ob), Denisa Šlepkovská (ms), Jana Tarajová Valášková (s), Ivan Viskup (cl), Katarína Turnerová (ar), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor

 • 2007

  20 KLASSISKA FAVORITER [20 CLASSICAL FAVOURITES]

  CD - Naxos 8.570566

  • Giuseppe Verdi:

   Oliver Dohnányi (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor

 • 2007

  BEST OF OPERA II. VERDI, MOZART, ROSSINI

  CD - Naxos 8.571080

  • Giuseppe Verdi:

   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor

 • 2007

  HAVERGAL BRIAN : SYMPHONIES NOS. 4 AND 12

  CD - Naxos 8.570308

  1. Havergal Brian: Symphony no. 4 'Das Siegeslied' (Psalm of Victory)

   Jana Tarajová Valášková (s), Slovenský filharmonický zbor, Zbor Opery SND, Mládežnícky zbor Echo, Cantus, Ondrej Šaray (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Leaper (dir.)

  2. Havergal Brian: Symphony No. 12

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Leaper (dir.)

 • 2007

  MOZART : REQUIEM

  CD - Naxos 8.571051

  • Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem in D minor, K. 626

   Magdaléna Hajóssyová (s), Jaroslava Horská (a), Jozef Kundlák (t), Peter Mikuláš (b), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Vladimír Rusó (org), Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)

 • 2006

  SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR

  CD - Slovenská filharmónia SLF 0013-2-031

  1. Gioacchino Rossini: Petite Messe solennelle

   Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.), Henrieta Lednárová (s), Jana Kurucová (a), Otokar Klein (t), Peter Mikuláš (b), Marian Lapšanský (pf), Eva Salayová (pf), Anna Predmerská-Zúriková (harm)

  2. Alexander Albrecht: Ave Maria

   Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.), Stanislav Šurin (org)

  3. Ivan Hrušovský: Cantate Domino

   Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.)

  4. Zdeněk Lukáš: Pocta tvůrcům op. 147

   Stanislav Mucha (vn), Eva Salayová (pf), Blanka Juhaňáková (dir.), Slovenský filharmonický zbor

 • 2005

  EXTREME CLASSICS

  CD - Naxos 8.557941-42

  1. Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor

  2. Camille Saint-Saëns: Symphony no. 3 avec orgue, op. 78

   Imrich Szabó (org)

 • 2004

  EMMERICH KÁLMÁN – DIE CSÁRDÁSFÜRSTIN (THE GYPSY PRINCESS)

  CD - Naxos 8.660105-06

  1. Emmerich Kálmán: Die Csárdásfürstin (The Gypsy Princess)

   Yvonne Kenny (s), Michael Roider (tenor), Mojca Erdmann (s), Marko Kathol (tenor), Karl-Michael Ebner (tenor), Heinz Holecek (bas), Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Richard Bonynge (dir.)

  2. Emmerich Kálmán: Der Zigeunerprimas: Dorfkinder

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Richard Bonynge (dir.)

  3. Emmerich Kálmán: Der Zigeunerprimas: Vive le roi

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Richard Bonynge (dir.)

  4. Emmerich Kálmán: Die Faschingsfee: Hollaho, hollaho, wir kommen zurecht

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Richard Bonynge (dir.)

  5. Emmerich Kálmán: Das Hollandweibchen: Lockend soll ertonen Dir ein feurig Lied

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Richard Bonynge (dir.)

  6. Emmerich Kálmán: Der Teufelsreiter: Grand Palotas de la Reine

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Richard Bonynge (dir.)

 • 2004

  HAVERGAL BRIAN: SYMPHONY NO. 1 "THE GOTHIC"

  CD - Naxos 8.557418-19

  • Havergal Brian: Symphony No. 1 "The Gothic"

   Eva Jenisová (s), Dagmar Pecková (a), Vladimír Doležal (t), Peter Mikuláš (b), Zbor Opery SND, Slovenský komorný zbor SĽUKu, Spevácky zbor Lúčnica, Bratislavský detský zbor, Mládežnícky zbor Echo, Slovenský filharmonický zbor, Ondrej Šaray (zbm.), Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 2004

  LUDWIG VAN BEETHOVEN: SYMPHONY NO. 9

  CD - Slovart Records SR - 0055

  • Ludwig van Beethoven:

   Rastislav Suchan (tr), Terézia Kružliaková (ms), Tomáš Juhás (t), Ján Galla (b), Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor

 • 2003

  MUSIC TOGETHER

  DVD - Naxos 8.557363DX

  • Georg Friedrich Handel:

   Bohdan Warchal (dir.), Pavol Mauréry (br), Peter Oswald (t), Jozef Špaček (b), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Neshyba st. (b), (s), Peter Šubert (br)

 • 2002

  CHILL WITH MOZART

  CD - Naxos 8.556780

  • Wolfgang Amadeus Mozart:

   Magdaléna Hajóssyová (s), Jozef Kundlák (t), Peter Mikuláš (b), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Košický spevácky zbor učiteľov, Slovenský filharmonický zbor

 • 2002

  LARGO AL FACTOTUM. GREAT OPERATIC ARIAS FOR BARITONE

  CD - Naxos 8.555922

  • Wolfgang Amadeus Mozart:

   Miroslav Dvorský (t), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor

 • 2001

  A LA DÉCOUVERTE DU CLASSIQUE

  CD - Naxos 8.550037-38

  • Johann Sebastian Bach:

   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Slovenský filharmonický zbor, Pavel Bogacz (vn)

 • 2001

  O MIO BABBINO CARO : FAMOUS SOPRANO ARIAS FROM ITALIAN OPERA

  CD - Naxos 8.555796

  • Jozef Ábel (t), Alžbeta Michálková (ms), Ľubica Orgonášová (s), Peter Šubert (br), Róbert Szücs (br), Slovenský filharmonický zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

 • 2000

  DAVID CHESKY : THE AGNOSTIC

  CD - Chesky Records CD202

  • David Chesky: The Agnostic

   Andrej Mackovich (v), Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal (zbm.), Slovenská filharmónia, Stephen Somary (dir.)

 • 2000

  THE CLASSICS AT THE MOVIES. THRILLERS

  CD - Naxos 8.556809

  • Oliver Dohnányi (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Moyzesovo kvarteto, Slovenský filharmonický zbor, Adriana Kohútková (s), Denisa Šlepkovská (ms)

 • 1999

  ANGLAR [ANGELS]

  CD - Naxos 8.503096

  • Wolfgang Amadeus Mozart:

   Oliver Dohnányi (dir.), Alexander Jablokov (vn), Camerata Cassoviae, Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Košický spevácky zbor učiteľov, Slovenský filharmonický zbor

 • 1999

  BENEDICTUS

  CD - Naxos 8.556705

  • Wolfgang Amadeus Mozart:

   Magdaléna Hajóssyová (s), Jozef Kundlák (t), Peter Mikuláš (b), Camerata Cassoviae, Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Košický spevácky zbor učiteľov, Slovenský filharmonický zbor

 • 1998

  THE CENTRE 1

  CD - Naxos 8.554901-02DX

  • Ludwig van Beethoven:

   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Slovenský filharmonický zbor

 • 1998

  THE CENTRE 2

  CD - Naxos 8.554903-04DX

  • Johann Sebastian Bach:

   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Slovenský filharmonický zbor, Marian Lapšanský (pf), Peter Toperczer (pf)

 • 1997

  AMARAL VIEIRA: TE DEUM IN STILO BAROCCO, MISSA CHORALIS

  CD - Slovart Records SR-0025-2-131

  1. Amaral Vieira: Te Deum In Stilo Barocco, Op. 213

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal (zbm.), Slovenská filharmónia, Mario Košik (dir.)

  2. Amaral Vieira: Missa Choralis, Op. 282

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal (zbm.), Slovenská filharmónia, Mario Košik (dir.)

 • 1997

  THE BEST OF VERDI

  CD - Naxos 8.556669

  • Giuseppe Verdi:

   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor

 • 1996

  ALEXANDER ALBRECHT

  CD - MUSICA 790025-2

  1. Alexander Albrecht: Klavírne kvinteto op. 6

   Daniela Varínska (pf), Moyzesovo kvarteto

  2. Alexander Albrecht: Variácie

   Juraj Bartoš (tr), Daniela Varínska (pf)

  3. Alexander Albrecht: Sláčikové kvarteto D dur op. 19d

   Moyzesovo kvarteto

  4. Alexander Albrecht: Tri básne z cyklu "Das Marienleben" R. M. Rilkeho

   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

  5. Alexander Albrecht: Sláčikové trio

   Boris Monoszon (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl)

 • 1996

  AMARAL VIEIRA: STABAT MATER, MISSA PRO DEFUNCTIS

  CD - Slovart Records SR-0016-2-131

  1. Amaral Vieira: Stabar Mater, Op. 240

   Adriana Kohútková (s), Denisa Šlepkovská (ms), Simon Šomorjai (tenor), Vladimír Kubovčík (bas), Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal (zbm.), Slovenská filharmónia, Marián Vach (dir.)

  2. Amaral Vieira: Missa pro defunctis, Op. 187

   Adriana Kohútková (s), Denisa Šlepkovská (ms), Simon Šomorjai (tenor), Vladimír Kubovčík (bas), Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal (zbm.), Slovenská filharmónia, Marián Vach (dir.)

 • 1996

  AMARAL VIEIRA: TE DEUM, REQUIEM

  CD - Slovart Records SR-0017-2-131

  1. Amaral Vieira: Te Deum, Op. 181

   Adriana Kohútková (s), Denisa Šlepkovská (ms), Simon Šomorjai (tenor), Vladimír Kubovčík (bas), Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal (zbm.), Slovenská filharmónia, Marián Vach (dir.)

  2. Amaral Vieira: Requiem in Memoriam, Op. 203

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal (zbm.), Slovenská filharmónia, Marián Vach (dir.)

 • 1996

  EMMANUEL CHABRIER: GWENDOLINE

  CD

  • Alexis Emauel Chabrier:

   Adriana Kohútková (s), Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor

 • 1996

  J. STRAUSS, JR : EDITION - VOL. 46

  CD - Marco Polo 8.223246

  • Johann Strauss II :

   Petr La Garde (tr), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor

 • 1996

  THE SLOVAK PHILHARMONIC CHOIR

  CD - Radio Bratislava RB 0113-2231

  • Stanislav Šurin (org), Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal (dir.), Blanka Juhaňáková (zbm.)

 • 1995

  EUGEN SUCHOŇ – SVÄTOPLUK

  CD - Opus 9356 1691-93

  • Eugen Suchoň: Svätopluk ESD 80

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Ondrej Malachovský (b), František Caban (br), František Livora (t), Magdaléna Blahušiaková (s), Peter Dvorský (t), Ľuba Baricová (a), Anna Czaková (s), Ondrej Lenárd (dir.)

 • 1995

  GIACOMO PUCCINI: MADAMA BUTTERFLY (HIGHLIGHTS)

  CD - Naxos 8.553152

  • Jozef Ábel (tenor), Alexander Rahbari (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal (zbm.)

 • 1995

  MOZART: REQUIEM / EXULTATE, JUBILATE / LAUDATE DOMINUM / AVE VERUM CORPUS

  CD - Naxos 8.553259

  • Wolfgang Amadeus Mozart:

   Camerata Cassoviae, Slovenská filharmónia, Košický spevácky zbor učiteľov, Slovenský filharmonický zbor, Magdaléna Hajóssyová (s), Jozef Kundlák (t), Peter Mikuláš (b), Vladimír Rusó (org)

 • 1995

  OTTORINO RESPIGHI: LA BELLA DORMENTE NEL BOSCO

  CD - Marco Polo 8.223742

  • Ottorino Respighi:

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Ján Ďurčo (br), Igor Pasek (t), Denisa Šlepkovská (ms), Adriana Kohútková (s)

 • 1995

  PUCCINI: TOSCA (HIGHLIGHTS)

  CD - Naxos 8.553153

  • Giacomo Puccini:

   Ján Ďurčo (br), Stanislav Beňačka, st. (b), Miroslav Dvorský (t), Jozef Špaček (b), Slovenský filharmonický zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

 • 1994

  CLASSICAL FAVOURITES 1

  CD - Naxos 8.550521

  • Johann Sebastian Bach:

   Róbert Stankovský (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Camerata Cassoviae, Slovenský filharmonický zbor, Pavel Bogacz (vn), Josef Čejka (ob)

 • 1994

  OTTORINO RESPIGHI: LA PRIMAVERA

  CD - Marco Polo 8.223595

  1. Ottorino Respighi:

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Vladimír Harvan (fl), Vladimír Kubovčík (b), Michal Šintál (ob), Denisa Šlepkovská (ms), Jana Tarajová Valášková (s), Katarína Turnerová (ar), Ivan Viskup (cl)

  2. Ottorino Respighi:

   Miroslav Dvorský (t)

 • 1993

  DISCOVER CLASSICAL MUSIC

  CD - Naxos 8.550008-09

  • Johann Sebastian Bach:

   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Slovenský filharmonický zbor, Pavel Bogacz (vn)

 • 1993

  DISCOVER THE CLASSICS, VOL. 1

  CD - Naxos 8.550035-36

  • Johann Sebastian Bach:

   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Slovenský filharmonický zbor, Pavel Bogacz (vn)

 • 1993

  THE A TO Z OF CLASSICAL MUSIC

  CD - Naxos 8.555319-20

  • Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor

 • 1993

  THE BEST OF NAXOS 7

  CD - Naxos 8.550007

  • Peter Breiner (dir.), Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Juraj Čižmarovič (vn), Ľudovít Kanta (vc), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Slovenský filharmonický zbor

 • 1992

  ANTON HIRAY : GRADUALE IN C – JÁN EGRY : OFFERTORIUM DOMINE EX AUDI – ANDREAS BIBL : OFFERTORIUM IN TE DOMINE

  CD - Musica Urbis DA 0001 2 131

  1. Anton Július Hiray: Graduale in C de Angelis

   Milan Hric (org), Walter Attanasi (dir.), Slovenský filharmonický zbor, Stredoslovenský komorný orchester

  2. Ján Egry: Offertorium (Domine ex audi vocem meam)

   Milan Hric (org), Walter Attanasi (dir.), Slovenský filharmonický zbor, Stredoslovenský komorný orchester

  3. Andreas Bibl: Offertorium (In te Domine)

   Milan Hric (org), Walter Attanasi (dir.), Slovenský filharmonický zbor, Stredoslovenský komorný orchester

  4. Gioacchino Rossini: Stabat Mater

   Marie-Stéphane Bernard (s), Denisa Šlepkovská (ms), De Leon Jorge (tenor), Ján Galla (bas), Walter Attanasi (dir.), Slovenský filharmonický zbor, Stredoslovenský komorný orchester, Mestský zbor Banská Bystrica

 • 1992

  HAVERGAL BRIAN: SYMPHONIES NOS. 4 AND 12

  CD - Marco Polo 8.223447

  1. Havergal Brian: Symphony no. 4 'Das Siegeslied' (Psalm of Victory)

   Jana Tarajová Valášková (s), Slovenský filharmonický zbor, Zbor Opery SND, Mládežnícky zbor Echo, Cantus, Ondrej Šaray (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Leaper (dir.)

  2. Havergal Brian: Symphony No. 12

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Leaper (dir.)

 • 1992

  SHOSTAKOVICH: SYMPHONY NO. 13 "BABI YAR"

  CD - Naxos 8.550630

  • Peter Mikuláš (bas), Slovenský filharmonický zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)

 • 1991

  G. ROSSINI: ARIE INEDITE

  CD - Opus 912303-2

  • Gioacchino Rossini:

   Ladislav Holásek (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor

 • 1991

  GIACOMO PUCCINI: MADAMA BUTTERFLY

  CD - Naxos 8.660910-12

  • Jozef Ábel (t), Vladimír Kubovčík , Alžbeta Michálková , Jozef Špaček , Róbert Szücs , Alexander Rahbari (dir.), Jan Rozehnal (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor

 • 1991

  GIUSEPPE VERDI – OPERA CHORUSES

  CD - Naxos 8.550241

  1. Giuseppe Verdi: Nabucco: "Va, pensiero"

   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)

  2. Giuseppe Verdi: Don Carlos: "Spuntato ecco il di d'esultanza"

   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)

  3. Giuseppe Verdi: La Traviata: "Noi siamo zingarelle"

   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)

  4. Giuseppe Verdi: Nabucco: "Gli arredi festivi giu candano infantri"

   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)

  5. Giuseppe Verdi: La Battaglia di Legnano: "Deus meus, pone illos ut rotam"

   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)

  6. Giuseppe Verdi: Il trovatore: "Vedi, le fosche notturne, "Anvil Chorus''

   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)

  7. Giuseppe Verdi: Ernani: "Si rideste il Leon di Castiglia"

   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)

  8. Giuseppe Verdi: Otello: "Fuoco di gioia"

   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)

  9. Giuseppe Verdi: La Battaglia di Legnano: "Giuramento"

   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)

  10. Giuseppe Verdi: Macbeth: "Patria oppressa!"

   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)

  11. Giuseppe Verdi: Il trovatore: "Or co'dadi, ma fra poco"

   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)

  12. Giuseppe Verdi: La forza del destino: "Rataplan, rataplan della gloria"

   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)

  13. Giuseppe Verdi: La traviata: "Si ridesta in ciel l'aurora"

   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)

  14. Giuseppe Verdi: Aida: "Gloria all'Egitto"

   Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)

 • 1991

  VERDI: RIGOLETTO

  CD - Naxos 8.660013-14

  • Giuseppe Verdi:

   Jitka Sapara-Fischerová (a), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Jozef Špaček (b), Peter Šubert (br), Jozef Ábel (t), Alžbeta Michálková (ms)

 • 1990

  MOZART: COSI FAN TUTTE

  CD - Naxos 8.660008-10

  • Wolfgang Amadeus Mozart: Cosi fan tutte

   Joanna Borowsk (s), Rohangiz Yachmi (ms), Priti Coles (s), Andrea Martin (br), John Dickie (tenor), Peter Mikuláš (bas), Slovenský filharmonický zbor, Cappella Istropolitana, Johannes Wildner (dir.)

 • 1990

  ORFF: CARMINA BURANA

  CD - Naxos 8.550196

  • Orff Carmina Burana

   Eva Jenisová (s), Vladimír Doležal (tenor), Ivan Kusnjer (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Stephen Gunzenhauser (dir.)

 • 1990

  PUCCINI, G.: LA BOHèME

  CD - Naxos 8.660003-04

  • Giacomo Puccini: La bohème

   Ľubica Orgonášová (s), Jonathan Welch (t), Fabio Previati (br), Boaz Senator (br), Ivan Urbas (b), Carmen Gonzales (s), Slovenský filharmonický zbor, Bratislavský detský zbor, Symfonický orchester Československého rozhlasu, Will Humburg (dir.)

 • 1990

  PUCCINI: TOSCA

  CD - Naxos 8.660001-02

  • Giacomo Puccini:

   Ján Ďurčo (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Stanislav Beňačka, st. (b), Jozef Špaček (b), Miroslav Dvorský (t)

 • 1989

  AKÁ SI MI KRÁSNA

  CD - Opus OPUS 9352 2160

  • Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (dir.)

 • 1989

  ANTONÍN DVOŘÁK – REQUIEM, OP. 89

  CD - Opus 9352 1883-84

  • Antonín Dvořák: Requiem, Op. 89

   Magdaléna Hajóssyová (s), Jozef Kundlák (t), Věra Soukupová (a), Peter Mikuláš (b), Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.), Zdeněk Košler (dir.)

 • 1989

  EUGEN SUCHOŇ – KRÚTŇAVA

  CD - Opus 9356 2094-95

  • Eugen Suchoň: Krútňava ESD 72

   Ondrej Malachovský (b), Peter Dvorský (t), Gabriela Beňačková (s), Vladimír Kubovčík (b), Alžbeta Michálková (ms), Jaroslava Sedlářová (ms), Oľga Hanáková (a), Eva Jenisová (s), Ľuba Baricová (a), Jana Tarajová Valášková (s), Jozef Kundlák (t), Juraj Martvoň (br), Peter Mikuláš (b), Stanislav Beňačka, st. (b), Alžbeta Kubánková (a), Ľudovít Ludha (t), Anna Martvoňová (s), Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 1989

  MOZART: REQUIEM

  CD - Naxos 8.550235

  • Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem

   Magdaléna Hajóssyová (s), Jaroslava Horská (a), Jozef Kundlák (t), Peter Mikuláš (b), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Vladimír Rusó (org), Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)

 • 1989

  VIANOČNÉ SPEVY A KOLEDY

  LP - Opus 9312 2153

  1. Alexander Moyzes: Koledy op. 62

   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

  2. Ján Cikker: Vianočné koledy

   Slovenský filharmonický zbor, Josef Čejka (ob), Jozef Hanušovský (ob), Ján Budzák (cr), Jozef Martinkovič (fg), Pavol Procházka (dir.)

  3. Franz Xaver Gruber: Tichá noc

   Spevácky zbor Technik, Margita Gergeľová-Paulsson (dir.)

  4. František Prášil: Koledy

   Spevácky zbor Technik, Margita Gergeľová-Paulsson (dir.)

  5. Ilja Zeljenka: Valaské koledy

   Darina Laščiaková (a), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Pavol Procházka (dir.)

  6. Dezider Kardoš: Východoslovenské koledy (Východoslovenské vianočné spevy) op. 13b

   Daniela Kubrická (s), Štefan Vrábeľ (br), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Pavol Procházka (dir.)

 • 1988

  PETER MIKULÁŠ – OPERATIC ARIAS

  CD - Opus 9356 2023

  • Peter Mikuláš (b), Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Tibor Frešo (dir.)

 • 1988

  THE BEST OF NAXOS 4

  CD - Naxos 8.550004

  • Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor

 • 1986

  SLOVAK ORCHESTRAL MUSIC – ALEXANDER MOYZES, DEZIDER KARDOŠ

  LP - Opus 9310 1634

  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 12, op. 83

   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

  2. Dezider Kardoš: Symfónia č. 7 'Balada o sne' op. 53

   František Caban (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 1985, 1998

  CHARLES GOUNOD: FAUST

  CD - Opus 9356 1601

  • Charles Gounod:

   Peter Dvorský (t), Sergej Kopčák (b), Magdaléna Hajóssyová (s), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor

 • 1985

  TVORCOVIA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ HUDBY – ALEXANDER ALBRECHT

  LP - Opus 9110 1637-38

  1. Alexander Albrecht: Túžby a spomienky (Tobias Wunderlich)

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov

   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha

  3. Alexander Albrecht: Tri básne z cyklu "Das Marienleben" R. M. Rilkeho

   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

  4. Alexander Albrecht: Der Verdammte (Zatratený)

   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)

  5. Alexander Albrecht: Rosenzeit (Čas ruží)

   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)

  6. Alexander Albrecht: Heimkehr (Návrat domov)

   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)

  7. Alexander Albrecht: Prelúdium a fúga

   Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)

  8. Alexander Albrecht: Das Märchenteufelchen (Čertík v rozprávke)

   Juraj Alexander (vc)

  9. Alexander Albrecht: Humoreska „Výlet do dažďa s hrmavicou“

   Helena Gáfforová (pf), Valéria Kelly (pf)

  10. Alexander Albrecht: Trio

   Boris Monoszon (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl)

 • 1984

  JÁN CIKKER : ODE TO JOY

  LP - Opus 9112 1512

  • Ján Cikker: Óda na radosť

   Elena Holičková (s), Viktória Stracenská (ms), František Livora (t), Peter Mikuláš (b), Ján Cikker (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

 • 1984

  OTO FERENCZY

  LP - Opus 9112 1558

  1. Oto Ferenczy: Hviezda severu

   Peter Mikuláš (br), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Oto Ferenczy: Concertino per 10 stromenti

   Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 1983

  HANUŠ DOMANSKÝ, PAVOL BAGIN, LADISLAV HOLOUBEK

  LP - Opus 9110 1478

  1. Hanuš Domanský: Symfónia

   Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

  2. Pavol Bagin: Hudba pre sláčikový orchester

   Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

  3. Ladislav Holoubek: Genezis op. 70

   Sergej Kopčák (b), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

 • 1982

  ILJA ZELJENKA – OŚWIĘCIM, SLOVO

  LP - Opus 9112 1276

  1. Ilja Zeljenka: Oświęcim

   Július Pántik (spk), Vladimír Durdík (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Ilja Zeljenka: Slovo

   Július Pántik (spk), Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 1981

  POD ZÁSTAVOU KSČ : DIELA INŠPIROVANÉ IDEAMI KOMUNISTICKEJ STRANY

  LP - Opus 9110 1171-73

  1. Igor Dibák: Koncertná predohra, op. 23

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Pavol Bagin: Mládežnícka suita

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)

  3. Ilja Zeljenka: Slovo

   Július Pántik (spk), Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd

  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody

   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  5. Ladislav Burlas: Dobrý deň!

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  6. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Ej, proletári

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  7. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Práci sláva

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  8. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Zem otcov

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  9. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Preč s pánmi

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  10. Zdenko Mikula: Slovenský máj – Májová hymna

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  11. Zdenko Mikula: Väzenská

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  12. František Prášil: Rovnosť chceme

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  13. Ernst Toller: Stará revolučná pieseň

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  14. Zdenko Mikula: Revolučná pieseň z Polomky

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  15. Milan Novák: Človek nie je sám

   Eva Blahová (s), Juraj Sarvaš (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Oliver Dohnányi (dir.)

  16. Milan Novák: Chvála rukám

   Eva Biháryová (v), Peter Rúfus (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)

  17. Milan Novák: O jednej hviezde

   Róbert Szücs (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)

  18. Jozef Valouch: Tebe, rodná

   Ondrej Malachovský (b), Zbor a orchester Armádneho umeleckého súboru v Prahe, Jozef Valouch (dir.)

 • 1977

  HEJ, SLNKO VYCHODÍ

  LP - Opus 9116 0624

  1. Bartolomej Urbanec: Hej, slnko vychodí

   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Dezider Kardoš: Pieseň šťastných detí

   Detský zbor Plameň, Jozef Klocháň (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Bartolomej Urbanec: Pozdrav

   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)

  4. Jan Seidel: Kupředu, zpátky ni krok

   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)

  5. Radim Dreisl: Rozkvětlý den

   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)

  6. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.)

  7. Karol Elbert: Poďme chlapci aj dievčatá

   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)

  8. Václav Dobiáš: Príchod Červenej armády

   Armádny umelecký súbor V. Nejedlého, Jiří Kareš (dir.)

  9. Tibor Andrašovan: Rodná zem

   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)

  10. Ludvík Podéšť: Všichni jsme mladí

   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)

  11. Zdenko Mikula: Moja rodná

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  12. Alexander Moyzes: Pieseň pracujúcich op. 42

   Zbor Pavla Kühna, Štúdiový symfonický orchester, Vladimír Válek (dir.)

 • 1977

  OD KOLÍSKY

  LP - Opus 9119 0601-03

  1. Igor Bázlik: Uspávanka

   Darina Laščiaková (v), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Igor Bázlik: Je vaše

   Marta Nitranová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Igor Bázlik: Zázrak

   Mária Andrašovanová (s), Gréta Švercelová-Jezná (s), Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  4. Juraj Pospíšil: Uspávanka

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  5. Milan Novák: Láska

   Anna Czaková (s), Ľuba Baricová (a), Slovenský filharmonický zbor, Milan Novák (dir.)

  6. Zdenko Mikula: Štyri piesne milostné

   Nina Hazuchová (ms), František Livora (t), Bratislavské komorné združenie, Vlastimil Horák (dir.)

  7. Igor Bázlik: Svadobné fanfáry

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  8. Igor Bázlik: Svadobný pochod

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  9. Igor Bázlik: Svadobná pieseň

   Slovenský filharmonický zbor, Ondrej Lenárd (dir.)

  10. Milan Novák: Človek žil

   Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Milan Novák (dir.)

  11. Igor Bázlik: Smútočný pochod

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  12. Igor Bázlik: Rozlúčka

   Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Trio lesných rohov, Igor Bázlik (dir.)

  13. Jozef Malovec: Postlúdium

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 1976

  EUGEN SUCHOŇ: ŽALM ZEME PODKARPATSKEJ

  LP - Opus 9112 0436

  • Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej op. 12 ESD 65

   Vilém Přibyl (t), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 1973

  ANDREJ OČENÁŠ – SYMFÓNIA O ZEMI A ČLOVEKU

  LP - Opus 9110 0205

  • Andrej Očenáš: Symfónia o zemi a človeku op. 43

   Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 1970

  A MEMORIAL TO THE VICTIMS OF WARS

  LP - Everest 3315

  1. Peter Kolman: Monumento per 6.000.000

   Aladár Móži (vn), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

  2. Ilja Zeljenka: Oświęcim

   Július Pántik (spk), Peter Jezný (spk), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

  3. Ivan Hrušovský: Hirošima

   Eva Kristínová (spk), Karol Machata (spk), Eva Blahová (s), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

  4. Pavol Šimai: Vittoria

   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 1970

  MUSIQUE TCHECOSLOVAQUE NOUVELLE

  LP - CBS S34-61144

  1. Zbyněk Vostřák: Zrození měsíce, pro komorní orchestr, op. 39

   Musica Viva Pragensis

  2. Ilja Zeljenka: Hudba pre zbor a orchester

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

  3. Ladislav Kupkovič: Ozveny

   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  4. Peter Kolman: Monumento per 6.000.000

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

 • 1966

  MUSICA NOVA BOHEMICA ET SLOVACA

  LP - Supraphon SUA 18753

  1. Ilja Zeljenka: Oświęcim

   Július Pántik (spk), Karol Prochotský (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Kühnovi komorní sólisté, Pavel Kühn (zbm.), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

  2. Pavol Šimai: Vittoria

   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

  3. Ivan Hrušovský: Hirošima

   Eva Kristínová (spk), Karol Machata (spk), Eva Blahová (s), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • JESUS I MUSIKKEN [JESUS IN MUSIC]

  CD - Naxos 8.557161

  • Wolfgang Amadeus Mozart:

   Camerata Cassoviae, Slovenská filharmónia, Košický spevácky zbor učiteľov, Slovenský filharmonický zbor

 • LISZT: DIE LEGENDE VON DER HEILIGEN ELISABETH

  LP SLPX 11650-52

  • Ferenc Liszt: Die Legende von der heiligen Elisabeth/The Legend of saint Elizabeth

   Kolos Kováts (b), Erzsébet Komlóssy (ms), Sándor Sólyom Nagy (br), Éva Andor (s), József Gregor (b), Lajos Miller (br), György Bordás (br), Bratislavský detský zbor, Ondrej Francisci (zbm.), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ferdinand Klinda (org), János Ferencsik (dir.)

 • SPIEVAJŽE SI, SPIEVAJ IV

  LP - Opus 9119 0861

   Bratislavský detský zbor, zbormajsterka Elena Kováčová-Šarayová
   Slovenský filharmonický zbor a orchester, dirigent Jan Mária Dobrodinský
  • Elena Šarayová (zbm.), Bratislavský detský zbor, Slovenský filharmonický zbor

x