Spevácky zbor slovenských učiteľov vznikol v Trenčíne 3. marca 1921. Postupne sa vypracoval na celoslovenský, národný, mužský, učiteľský a reprezentačný spevácky zbor. Jeho prvým verejným vystúpením bol koncert v Novom Meste nad Váhom pod vedením Miloša Ruppeldta. V ďalšom období sa vystriedali pri zbore dirigenti – profesori Ján Strelec, Ján Valach, Juraj Haluzický, Peter Hradil a Štefan Sedlický.

Umelecké teleso učiteľov je známe doma i v zahraničí. Počas svojej nepretržitej storočnej činnosti koncertovalo takmer vo všetkých mestách i dedinách Slovenska a takmer vo všetkých európskych krajinách. Svojím spevom sa zbor prezentoval aj v Severnej Amerike, Kanade a v Japonsku.

Zriaďovateľom Speváckeho zboru slovenských učiteľov je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a sídlom zboru je od roku 1933 Domov SZSU v Trenčianskych Tepliciach.


x