Program

Koncert v Rimavskom Brezove

Piatok 30. 09. 2022 o 18:00

Evanjelický kostol a.v. Rimavské Brezovo

Účinkujúci:

 • Vilém Veverka– hoboj
 • Kateřina Englichová– harfa

Diela:

 • Ravel / Kvěch

  • Le tombeau de couperin pre hoboj a harfu

 • Jaromír Vejvoda

  • Tri skladby pre hoboj a harfu

 • Claude Debussy

  (1862 – 1918)

  • Reverie pre hoboj a harfu

 • Claude Debussy

  (1862 – 1918)

  • Arabesque pre hoboj a harfu

 • Claude Debussy

  (1862 – 1918)

  • Prelude pre hoboj a harfu

 • Alphons Hasselmans

  (1845 – 1912)

  • Le source – etude de concert pre harfu sólo

 • Martin Hybler

  • Iáson a Médea pre hoboj a harfu

Vstupné:

 • vstupné dobrovoľné
Foto: Kateřina Englichová a Vilém Veverka

Kateřina Englichová a Vilém Veverka

i

Harfa je jedným z najstarších nástrojov, s pomocou ktorého ľudstvo zaznamenalo historické udalosti a činy legendárnych hrdinov. Úlohu zohrávala tiež v rituálnych alebo spoločenských kontextoch. Ďalším starobylým nástrojom, ktorý pre svoj zamatový tón získal obrovskú popularitu v dobách minulých a stal sa neoddeliteľnou súčasťou európskeho hudobného repertoáru, je hoboj. Kombinácia harfy a hoboja odkrýva nevídané farebné a zvukové možnosti. Dôkazom je spojenie majstrovstva harfistky Kateřiny Englichovej a charizmy hobojistu Viléma Veverku.

x