Festivalový výbor

ČESTNÝ FESTIVALOVÝ VÝBOR

Igor VALENTOVIČ, riaditeľ Hudobného centra Bratislava

Rastislav TRNKA, predseda Košického samosprávneho kraja

Ján BLAHO, starosta obce Kraskovo

Michal DOMIK, primátor mesta Rožňava

Július RUSNÁK, starosta obce Ochtiná

Štefan KÚN, starosta obce Krásnohorské Podhradie

Iveta ŠUŠÁNOVÁ, starostka obce Plešivec

Ladislav BELÁNYI, starosta obce Štítnik

Marián ŠIVARA, starosta obce Rimavské Brezovo

 

PRÍPRAVNÝ FESTIVALOVÝ VÝBOR

Slávka FERENCOVÁ, manažérka festivalu, Hudobné centrum

Janka MIHÁLIKOVÁ, zborová farárka, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rimavské Brezovo

Gabriel RÁKAI, dekan, Rímsko-katolícka cirkev Rožňava

Martin DUDÁŠ, diakon, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Ochtiná

Pavol LACKANIČ, riaditeľ Baníckeho múzea Rožňava

Zoltán ORÉMUS, senior, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Plešivec

Jana IĽČISKOVÁ, zborová farárka, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Štítnik

Matúš MOLNÁR, zborový dozorca

x