Vstupenky

V sieti Ticketportal alebo hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.

Na www.kultura.lucenec.sk alebo v Mestskom informačnom centre Lučenec.

x