Program

Koncert v Štítniku

Sobota 01. 10. 2022 o 18:00

Evanjelický kostol a.v. Štítnik

Teplická 208, Štítnik

Zobraziť na mape

Účinkujúci:

 • Musica aeterna [profil telesa] (SK)
 • Peter Zajíček[osobný profil] – umelecký vedúci / husle (SK)

Diela:

 • Daniel Georg Speer

  (1636 – 1707)

  • Suita in c zo zbierky Hudobný turecký Eulenspiegel

 • Daniel Georg Speer

  (1636 – 1707)

  • Sonáta á 3 zo zbierky Hudobný turecký Eulenspigel

 • Daniel Georg Speer

  (1636 – 1707)

  • O praelar dies, moteto zo zbierky Philomela Angelica

 • Samuel Fr. Capricornus

  (1628 – 1665)

  • Sonáta č. 5 á 3 zo zbierky Prothimia suavissima II

 • Samuel Fr. Capricornus

  (1628 – 1665)

  • Domine Jesu Christe, moteto zo zbierky Opus Musicum II

 • Samuel Fr. Capricornus

  (1628 – 1665)

  • Sonáta č. 3 á 3 zo zbierky Prothimia suavissima II

 • Daniel Georg Speer

  (1636 – 1707)

  • Sonáta 32 á 3 zo zbierky Hudobný turecký Eulenspiegel

 • Daniel Georg Speer

  (1636 – 1707)

  • O Jesu meus amor, moteto zo zbierky Philomela Angelica

Vstupné:

 • 6,- , 4,- Eur
Foto: Musica aeterna

Musica aeterna

i

Skladateľ, hudobný teoretik, pedagóg, spisovateľ, ale aj dobrodruh Daniel Georg Speer žil po roku 1650 nejaký čas na území dnešného Slovenska na Spiši a Šariši, kde sa aj vyučil za trubača. Ako hudobník sa tiež zúčastnil bojov proti Turkom, ktorí ho zajali. Po prepustení slúžil sedmohradskej šľachte, vrátil sa do Košíc a neskôr odišiel do Carihradu. Od roku 1688 pôsobil ako pomocný kantor na škole v Göppingene, tu ho však roku 1689 zbavili miesta a odsúdili do väzenia za napísanie politického letáku. Vďaka jeho tvorbe môžeme získať ucelený obraz o živote v 17. storočí, a to nie iba v oblasti každodenného života, ale aj z politického a hudobného pohľadu. Zbierka skladieb Hudobný-turecký Eulenspiegel ilustrujúca širokú paletu vokálnej a inštrumentálnej hudby svojej doby opisuje dobrodružstvá „za vpádu tureckého“. Na strane druhej zas zbierka Philomela Angelica je príkladom sakrálnych kompozícií. V inom kúte našej krajiny pôsobil ďalší barokový skladateľ – Samuel Capricornus. Najviac svojich diel skomponoval za svoj krátky život (žil iba 37 rokov) počas svojho pobytu v Prešporku, kde pôsobil ako hudobný riaditeľ bratislavského evanjelického chrámu. Kolegovia oceňovali jeho diela slovami „opera virtuosa“. Capricornus je považovaný za prvého hudobníka európskeho formátu, ktorý sa objavil na našom území a povzniesol hudobný život mesta na nebývalú úroveň.

x