Program

Koncert v Kyjaticiach

Streda 05. 10. 2022 o 18:00

Evanjelický kostol a.v. Kyjatice

Zobraziť na mape

Účinkujúci:

 • Spectrum Quartet
  Ján Kružliak ml. I. husle
  Miroslav Vilhan II. husle
  Peter Dvorský viola
  Branislav Bielik violončelo

Diela:

 • Eugen Suchoň

  (1908 – 1993)

  • Keď sa vlci zišli z cyklu Obrázky zo Slovenska ESD 79

   • Keď sa vlci zišli

    Hlboký jarčok

    Žiaľ

    Husičky popolavé

     

  • Musica slovaca (1975)

 • Eugen Suchoň

  (1908 – 1993)

  • Sonatína ESD 79/4b (na motívy slovenských vojenských piesní z cyklu Obrázky zo Slovenska)

   • Allegretto

    Andante sostenuto (Tá zvolenská kasáreň)

    Allegro molto

  • Cesta k domovine

 • Alexander Albrecht

  [osobný profil]

  (1885 – 1958)

  • Malé kvarteto ľudových piesní

 • Eugen Suchoň

  (1908 – 1993)

  • Preletel sokol z cyklu Obrázky zo Slovenska ESD 79

   • Škoda ťa, šuhajko

    Muzikanti s gajdošom

    Preletel sokol...

    Poď Anička, poďže za mňa!

Vstupné:

 • vstupné dobrovoľné
Foto: Spectrum Quartet

Spectrum Quartet

i

Ľudová pieseň už v 19. storočí ovplyvňovala tvorbu veľkých symfonikov. Pre slovenských skladateľov zohrala dôležitú sebaidentifikačnú úlohu. V snahe vytvoriť osobitý repertoár čerpala umelecká hudba z ľudových nápevov a ich štýlov, ako aj ľudových tancov a námetov z folklóru či života na dedine. Aj pre čisto klasické obsadenie sláčikového kvarteta ľudová pieseň dodnes slúži ako nevyčerpateľná studnica inšpirácie. Podstata týchto súvislostí tkvie v spoločnej snahe skladateľov nájsť osobité formy vyjadrenia toho, čím dýcha kopcovitá slovenská zem a rázovitý človek našich hôr a dolín. Dokazuje to aj výber diel Spectrum Quartet predstavených na dnešnom koncerte.

x