Ondrej Veselý - gitara

ONDREJ VESELÝ –slovenský gitarista. Vzdelanie získal pod vedením Martina Krajča, Jozefa Zsapku, Petra Remeníka, Adama Marca a Lukáša Borzíka. V akademickom roku 2012/2013 študoval na prestížnom Konzervatóriu v Maastrichte (Holandsko) pod vedením Carla Marchioneho, okrem toho sa zdokonaľoval u Giampaola Bandiniho (Taliansko). V hudobnom prejave sa vyznačuje dôrazom na prirodzenú muzikalitu vychádzajúcu z pochopenia špecifického naturelu a rétoriky hudobného textu interpretovaných skladieb. Jeho interpretačné zameranie je priamo spojené so slovenskou hudobnou kultúrou a jej skladateľskými osobnosťami akými sú Jozef Kolkovič, Iris Szeghy, Marián Budoš, Viera Janárčeková, Víťazoslav Kubička, Peter Machajdík, Július Fujak a i., s ktorými aj osobne spolupracuje na rôznych projektoch. Jeho interpretačná aktivita vyústila i do priamej spolupráce so skladateľmi z Belgicka, Talianska, Brazílie, Švédska, USA a Austrálie, z ktorých mnohí mu dedikovali svoje diela. Dlhodobo taktiež spolupracuje s brazílsko-americkou skladateľkou Clarice Assad. V súčasnosti ašpiruje na doktorát v oblasti hudobnej estetiky a semiotiky na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pod vedením Júliusa Fujaka.

x