Sprievodné podujatia

PRO MUSICA NOSTRA SAROSSIENI deťom

23. jún 2022

HUDOBNÉ CENTRUM PREŠOVSKÝ HUDOBNÝ SPOLOK SÚZVUK

Dvorana Evanjelického kolégia Prešov

QUASARS ENSEMBLE                                                                                                                  

IVAN BUFFA umelecký vedúci

MARTIN VANEK moderátor

SAINT-SAËNS         KARNEVAL ZVIERAT R. 125

Veselé hudobné dobrodružstvo pre deti a mládež je veľká zoologickáfantázia Karneval zvierat. Príďte sa započúvať do hudobnej ríšezvierat a prostredníctvom pútavého hovoreného slova MartinaVaneka objavujte paralely medzi charaktermi zvierať a ľudí.Dokážete sa v nich nájsť?


x