Vstupenky

Barokovo-klasicistický kaštieľ Petrovany

8,-, 6,- Eur

v sieti Ticketportal, alebo v Barokovo-klasicistickom kaštieli Petrovany: +421 907 465 545

Erbová sála rodu Dessewfy Fintice

6,-, 4,- EUR

v sieti Ticketportal, alebo v Galérii a múzeu ľudového umenia Fintice: +421 949 288 332

Grécko-katolícky kostol sv. Lukáša Brežany

vstupné dobrovoľné

Péchy Castle Hermanovce

10,- 8,- EUR

v sieti Ticketportal, alebo v Péchy Castle: +421 904 604 999

Veľký kaštieľ Hanušovce nad Topľou

6,-, 4,- EUR

v sieti Ticketportal, alebo hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Renesančný kaštieľ Fričovce

6,-, 4,- EUR

v sieti Ticketportal, alebo v Renesančnom kaštieli Fričovce: +421 51 791 01 67

Dvorana Evanjelického kolégia Prešov

12,-, 8,- EUR

v sieti Ticketportal, alebo hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

x