Program

Letný večer so Slovenským mládežníckym orchestrom

Piatok 07. 07. 2023 o 19.00 h

Účinkujúci:

 • Slovenský mládežnícky orchester [profil telesa] (SK)
 • Dionysis Grammenosdirigent (GR)
 • Matúš Krpelantrombón (SK)

Diela:

 • Zoltán Kodály

  (1882 – 1967)

  • Nyári este – Letný večer (1906)

 • Nino Rota

  (1911 – 1979)

  • Koncert pre trombón a orchester

   • Allegro giusto

    Lento, ben ritmato

    Allegro moderato

 • Joseph Haydn

  (1732 – 1809)

  • Symfónia Es dur Hob. I:103 „S vírením tympanov“

   • Adagio. Allegro con spirito

    Andante più tosto allegretto

    Minuet. Trio

    Finale. Allegro con spirito

Foto:
i

Na sústredení v Košiciach sa stretáva 55 mladých hudobníkov – študentov slovenských konzervatórií a vysokých hudobných škôl. V rámci projektov Slovenského mládežníckeho orchestra, ktorý patrí ku kľúčovým hudobnovzdelávacím aktivitám Hudobného centra, sa mimoriadny dôraz kladie na dôsledný proces hudobného naštudovania. V priebehu sústredenia hudobníci absolvujú delené skúšky pod vedením pedagógov – skúsených orchestrálnych hráčov. Skupiny huslistov a sláčikové nástroje budú viesť Michal Ďuriš (Orchestra sinfonica nazionale della RAI) a Mátyás Mézes (Štátna filharmónia Košice), skupinu viol Milan Radič (Mozarteum Orchester Salzburg), skupinu violončelistov Zuzana Ďurčeková (Štátna filharmónia Košice), skupinu kontrabasistov Juraj Valenčík (Helsinki Philharmonic Orchestra), hráči na dychových nástrojoch budú pracovať pod vedením Ronalda Šebestu (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu), tympanistovi sa bude venovať Máté Ács (Štátna filharmónia Košice) a vybrané ansámblové skúšky povedie Adrián Harvan.

Hudobné centrum ako zastrešovateľ Slovenského mládežníckeho orchestra je od mája 2017 členom Európskej federácie národných mládežníckych orchestrov (EFNYO), ktorej poslaním je vytváranie jedinečnej platformy pre výmenu skúseností v oblasti orchestrálnej hry. Významnú súčasť spolupráce s EFNYO tvorí Európskou komisiou podporený projekt MusXchange, umožňujúci hosťovanie mladých hudobníkov v projektoch partnerských národných mládežníckych orchestrov. Súčasťou tohtoročného orchestra budú piati hudobníci, členovia Gréckeho mládežníckeho symfonického orchestra, Španielskeho národného mládežníckeho orchestra a Portugalského národného mládežníckeho orchestra.

x