Foto: V hudobnej triede predstavíme ďalšie hudobné nástroje symfonického orchestra

V hudobnej triede predstavíme ďalšie hudobné nástroje symfonického orchestra

Hudobná trieda

|

12. 09. 2022

V 2. sérií krátkych hudobno-vzdelávacích videí vám postupne predstavíme ďalšiu rodinu hudobných nástrojov symfonického orchestra - drevené dychové nástroje. Z rozhovorov s profesionálnymi umelcami sa deti dozvedia, z čoho sa nástroje vyrábajú, z akých častí sa skladajú, ako sa na ne hrá, na ktorom mieste v orchestri ich môžeme nájsť, spoznajú ich zvuk, ich úlohu v orchestri, a mnoho ďalších zaujímavostí.

Už teraz sa môžete tešiť na rozhovory nášho moderátora Tobiáša Jauru s flautistkou Veronikou Vitázkovou, hobojistom Matúšom Veľasom, klarinetistom Ronaldom Šebestom a fagotistom Petrom Kajanom

Každý diel bude, rovnako ako predošlé diely o sláčikových nástrojoch, doplnený o metodický list, ktorý slúži ako pomôcka pre učiteľov pri vyučovaní. Dopĺňa informácie o hudobnom nástroji, jeho histórii, stavbe, technikách hry a uvádza príklady skladateľov, slávnych virtuózov a hudobných diel pre daný nástroj. V závere obsahuje súhrn otázok a tvorivých úloh pre mladých poslucháčov.

HUDOBNÁ TRIEDA je online edukačný projekt Hudobného centra určený pre žiakov základných škôl. Tvorí ho niekoľko tematických sérií krátkych edukačných filmov, v ktorých sa deti prostredníctvom neformálnych rozhovorov s profesionálnymi umelcami dozvedia zaujímavosti zo sveta klasickej hudby. Cieľom projektu je postupne spracovať viaceré hudobné tematické okruhy prirodzenou, pútavou, vtipnou a časovo primeranou formou.

Projekt je voľne dostupný na webovej stránke www.hudobna-trieda.sk a na sociálnych sieťach projektu.

Piaty diel - FLAUTA bude zverejnený v pondelok 26. 9. 2022.

x