Foto: Ceny Hudobného fondu 2022

Ceny Hudobného fondu 2022

Aktuality

|

22. 09. 2022

Slávnostné odovzdanie cien Hudobného fondu 2022 sa uskutočnilo 20. septembra v Zichyho paláci v Bratislave. Rada Hudobného fondu v spolupráci a na návrh jednotlivých hudobných združení, spolkov a spoločností ocenila sedem osobností v 7 kategóriách za ich významnú umeleckú činnosť v oblasti hudby. Ceny nesú vo svojom názve meno významnej osobnosti slovenského hudobného života, ktorá charakterizuje danú kategóriu.

Ceny a laureáti 2022:

Cena Jána Levoslava Bellu – Lukáš Borzík  za dielo Missa pro pacem (pre miešaný zbor a sláčikový orchester)

Cena Frica Kafendu – Martin Krajčo za výnimočné interpretačné výkony s prihliadnutím na interpretáciu diela Josepha Kaspara Mertza

Cena Jozefa Kresánka – Lýdia Urbančíková za celoživotnú muzikologickú, redaktorskú, publikačnú a dramaturgickú činnosť s prihliadnutím na vytváranie hudobno-dokumentačnej databázy Košíc a východoslovenského regiónu

Cena Ladislava Martoníka – Dávid Hodek za dlhodobé kvalitné interpretačné výkony na domácej a zahraničnej scéne s prihliadnutím na producentskú činnosť

Cena Pavla Tonkoviča – Milan Rendoš za dlhodobú regionálnu i celoslovenskú pôsobnosť v oblasti folklóru, za interpretačnú a autorskú tvorbu

Cena Karola Pádivého – Peter Feder za rozvoj dychovej hudby na Slovensku a za tvorbu a prezentáciu dychovej hudby malokarpatského regiónu

Cena Gejzu Dusíka – Gabriel Dušík za hudbu k pôvodnému slovenskému muzikálu Jánošík, s prihliadnutím na dlhoročnú autorskú činnosť pri tvorbe úspešných muzikálov a piesní v populárnej hudbe

 

Zdroj: www.operaslovakia.sk

x