Foto: Pro musica nostra Nitriensi 2023 - tlačová správa

Pro musica nostra Nitriensi 2023 - tlačová správa

Press

|

28. 09. 2023

JESEŇ S KLASICKOU HUDBOU V ARCHITEKTONICKÝCH SKVOSTOCH NITRIANSKEHO KRAJA

 

1. - 7. október 2023

Obľúbený medzinárodný hudobný festival Pro musica nostra zavíta začiatkom októbra už po piatykrát do Nitrianskeho kraja. Nitra, Palárikovo, Belá, Nové Zámky, Topoľčianky, Komárno a Kostoľany pod Tríbečom budú hostiť umelcov a hudobné telesá z piatich krajín na siedmich koncertoch festivalu Pro musica nostra Nitriensi 2023.

Základnou ideou festivalu je prezentácia klasickej hudby vo významných architektonických pamiatkach regiónu. Napokon nejde o novodobé príťažlivé spojenie, veď chóry kostolov, spoločenské sály kaštieľov či salóny meštianskych sídiel boli u nás ešte pred sto rokmi takmer výlučne jedinými priestormi pre pestovanie duchovnej a svetskej hudby.

„Stretávame sa na putovaní po krásnych architektonických pamiatkach za zvukov predovšetkým komornej hudby, ktorá má svojou intimitou a vnútornou integritou osobitú silu priestory týchto pamätihodností rozozvučať. Nielen vniesť do nich zvuk, ale rozvibrovať to, čo je v nich na prvý pohľad statické, umŕtvené časom z povahy architektúry, maliarstva či sochárstva. Zámerom je odhaľovať nepoznané, pridať mu zvukom novú farbu a ukázať dnešnému človeku estetický a etický výraz minulej doby v jej nespočetných a neopakovateľných podobách.“

Priestor Synagógy v Nitre bude na otváracom koncerte festivalu v nedeľu 1. 10. patriť Bratislavskému chlapčenskému zboru, pod vedením Magdalény Rovňákovej, Gabriela Rovňáka mladšieho a s klavírnym sprievodom Dany Hajóssy. Pestrý program, v ktorom zaznejú gregoriánske nápevy, vhodne upravené diela klasikov Dvořáka, Haydna, Schuberta, Délibesa, Francka, gospely, spirituály i diela súčasných autorov je v interpretácii tohto telesa s viac ako 40 ročnou tradíciou prísľubom nevšedného zážitku.

V Zlatej sále Poľovníckeho kaštieľa v Palárikove sa v pondelok 2. 10. bude môcť publikum započúvať do komornej hudby velikánov talianskej a francúzskej barokovej hudby v podaní slovensko-maďarského súboru starej hudby Ensemble Thesaurus Musicum.


V utorok 3. 10. ponúknu gitarista Adam Svitač a violončelista Petr Nouzovský pestrý program zložený z diel autorov ako Antonio Vivaldi, Franz Schubert, Camille Saint-Saëns či Maurice Ravel. Umelecký zážitok z nevšednej zvukovej kombinácie gitary a violončela doplnia jedinečné zreštaurované nástenné maľby v sále fresiek kaštieľa Château Belá.

Na štvrtom koncerte festivalu, ktorý sa uskutoční v stredu 4. 10. v Kostole reformovanej kresťanskej cirkvi v Nových Zámkoch zaznejú diela majstrov polyfónnej hudby 16. storočia Orlanda di Lassa, Heinricha Isaaca, Hansa Hasslera, Philippa de Monte, Heinricha Fincka, Salamona Rossiho a Jana Sweelincka v interpretácii vokálneho súboru Corvina Consort z Maďarska.

Vo štvrtok 5. 10. budú v oválnej sále renesančného Zámku Topoľčianky znieť podmanivé škótske melódie v podaní poľsko-škótskeho komorného súboru Celtic Triangle. Ozveny dávnovekej keltskej tradície, rýdzi, prirodzený spev, osobitý zvuk gájd a trblietavé tóny keltskej harfy sú silnými benefitmi a prísľubom nevšedného zážitku.

Ojedinelý projekt s pôvodným názvom The Future Symphonic Orchestra Mikiho Skutu vznikol v snahe priniesť orchestrálnu hudbu na také miesta, kde nikdy nebola šanca počuť symfonický orchester v spolupráci so sólistom. Vďaka špičkovým moderným technológiám tak návštevníkom Starej prachárne v Komárne v piatok 6. 10. ponúknu klaviristi Miki a Nora Skuta svoju virtuozitu spolu s plnohodnotným zvukom digitálneho symfonického orchestra.

Záverečný koncert 5. ročníka festivalu Pro musica nostra Nitriensi sa uskutoční v sobotu 7. 10. v Kostole sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom. V tomto pozoruhodnom kostolíku z obdobia Veľkomoravskej ríše zaznie pestrý „salónny“ program v podaní flautistiek Tami Krausz, Radky Kubínovej a klaviristky Petry Matějovej.

Festival sa koná pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislava Becíka.

Organizátorom podujatia je Hudobné centrum.
Koná sa s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Spoluusporiadatelia: Nitriansky samosprávny kraj, Mesto Nitra, LESY Slovenskej republiky š. p., Château Belá, Mesto Nové Zámky, Zámok Topoľčianky, Mestské kultúrne stredisko Komárno, Rímskokatolícka cirkev - farnosť Ladice.

Festival Pro musica nostra Nitriensi sa uskutoční aj vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.
Partner podujatia: Peugeot

Mediálni partneri: Hudobný život, MY regionálne noviny, ECHO, .týždeňTV Nitrička, RTVS Rádio Devín, Best FM, Region press, Moja kultúra, Opera Slovakia, Music Press a Kam do mesta.

PREDPREDAJ VSTUPENIEK:

TICKETPORTAL
TIC Nitra: +421 37 7410 906 (koncert v Nitre)
Poľovnícky kaštieľ Palárikovo: +421 904 416 007
Château Belá: +421 905 502 345
Zámok Topoľčianky: +42 37 7777 555
Mestské kultúrne stredisko Komárno: +421 35 771 3550

a hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.

Na koncerty v Nových Zámkoch a v Kostoľanoch pod Tríbečom je vstupné dobrovoľné.

 

KONTAKT:
Hudobné centrum
Michalská 10, 815 36 Bratislava 1
TEL.: +421 910 904 423
WEB: www.promusicanostra.sk/nitriensi
FB: www.facebook.com/promusicanostra
IG: www.instagram.com/pro_musica_nostra

x