Zbor vznikol v roku 1982, jeho zakladateľkou a zbormajsterkou je Magdaléna Rovňáková. Teleso je súčasťou Súkromnej umeleckej školy a navštevuje ho približne 80 chlapcov vo veku 7 až 28 rokov. Je popredným reprezentantom nášho interpretačného umenia na koncertných pódiách a operných javiskách doma i v zahraničí (takmer všetky štáty Európy, USA, Kanada, Japonsko, Taiwan...). Spolupracuje s profesionálnymi telesami a inštitúciami napr. Slovenskou filharmóniou, Slovenským rozhlasom, Operou SND či Viedenskou štátnou operou, kde často účinkuje po boku vynikajúcich vokálnych umelcov a pod taktovkami svetových dirigentov. Neobyčajne široký repertoár sakrálnej aj profánnej hudby zahŕňa gregoriánske chorály, renesančné diela, koncertné omše, štylizácie ľudových piesní aj tvorbu súčasných skladateľov. Svoje diela mu venovali aj slovenskí skladatelia - Ľ. Bernáth, I. Hrušovský, M. Kroupa, P. Martinček, E. Suchoň, I. Zeljenka a ďalší. Za svoje doterajšie umelecké pôsobenie získal zbor mnohé vyznamenania a ocenenia.

S telesom spolupracujú aj ďalší vokálni pedagógovia, klaviristka Dana Hajóssy a druhým dirigentom zboru je Gabriel Rovňák ml.

 

 

 


x