Kontakt:
Magdaléna Rovňáková, dirigentka a umelecká vedúca
Balkánska 146
851 10 Bratislava

www.bchz.sk

x