18. 12. 2022

Ľuboš Bernáth: Musica pastoralis

Prvé uvedenie na Slovensku

Vianočné koncerty, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Bratislavský chlapčenský zbor, Rastislav Štúr (dir.), Magdaléna Rovňáková (zbm), Gabriel Rovňák (zbm.)

22. 09. 2022

Haimoni Balgavá: Na Svišťovom štíte

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Rastislav Suchan (tr), Ján Hrubovčák (fu), Štátna filharmónia Košice, Bratislavský chlapčenský zbor, Gabriel Rovňák (dir.)

19. 12. 2018

Egon Krák: In natali Domini (Narodenie Pána)

vianočné koledy pre soprán, zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Vianočný koncert SF, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Miriam Garajová (s), Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm), Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)

20. 12. 2017

Ľuboš Bernáth: Pole pastierov

Malá vianočná kantáta

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.), Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)

29. 09. 2012

Ľuboš Bernáth: O mitissima virgo Maria

pre barytón sólo, mužský zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Dóm sv. Martina, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ondrej Bajan (b), Bratislavský chlapčenský zbor, Solamente naturali, Magdaléna Rovňáková (dir.)

19. 10. 2007

Ľuboš Bernáth: O Jesu, mea vita

pre ženský hlas, mužský zbor, harfu a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Dóm sv. Martina, Bratislava, SK

INTERPRETI: Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)

11. 11. 2002

Peter Martinček van Grob: Malá detská omša

pre detský zbor a cappella

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK

INTERPRETI: Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.)

27. 09. 2002

Ivan Hrušovský: Zima, pani biela

Cyklus dvoch detských zborov s klavírom

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)

28. 04. 1985

Eugen Suchoň: Vivoláváňí jara ESD 106

Detský dvojzbor a sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

14. Slávnosti zborového spevu, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Bratislavský detský zbor, Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)

25. 02. 1983

Ilja Zeljenka: Malé príbehy

5 miniatúr pre chlapčenský zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)

12. 10. 1986

Eugen Suchoň: Vivoláváňí jara ESD 106

Detský dvojzbor a sláčikový orchester

Prvé uvedenie v zahraničí

21. Mezinárodní festival Brno, 1. Bienále soudobé hudby, Besední dům, Brno, CZ

INTERPRETI: Bratislavský detský zbor, Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)

 • Prvé uvedenie na Slovensku

 • Prvé uvedenie v zahraničí

Prvé uvedenie na Slovensku

 • 18.12.

  2022

  Ľuboš Bernáth: Musica pastoralis

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Vianočné koncerty, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Bratislavský chlapčenský zbor, Rastislav Štúr (dir.), Magdaléna Rovňáková (zbm), Gabriel Rovňák (zbm.)

 • 22.09.

  2022

  Haimoni Balgavá: Na Svišťovom štíte

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Rastislav Suchan (tr), Ján Hrubovčák (fu), Štátna filharmónia Košice, Bratislavský chlapčenský zbor, Gabriel Rovňák (dir.)

 • 19.12.

  2018

  Egon Krák: In natali Domini (Narodenie Pána)

  vianočné koledy pre soprán, zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Vianočný koncert SF, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Miriam Garajová (s), Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm), Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)

 • 20.12.

  2017

  Ľuboš Bernáth: Pole pastierov

  Malá vianočná kantáta

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.), Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)

 • 29.09.

  2012

  Ľuboš Bernáth: O mitissima virgo Maria

  pre barytón sólo, mužský zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Dóm sv. Martina, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ondrej Bajan (b), Bratislavský chlapčenský zbor, Solamente naturali, Magdaléna Rovňáková (dir.)

 • 19.10.

  2007

  Ľuboš Bernáth: O Jesu, mea vita

  pre ženský hlas, mužský zbor, harfu a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dóm sv. Martina, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)

 • 11.11.

  2002

  Peter Martinček van Grob: Malá detská omša

  pre detský zbor a cappella

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.)

 • 27.09.

  2002

  Ivan Hrušovský: Zima, pani biela

  Cyklus dvoch detských zborov s klavírom

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)

 • 28.04.

  1985

  Eugen Suchoň: Vivoláváňí jara ESD 106

  Detský dvojzbor a sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  14. Slávnosti zborového spevu, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Bratislavský detský zbor, Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)

 • 25.02.

  1983

  Ilja Zeljenka: Malé príbehy

  5 miniatúr pre chlapčenský zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)

Prvé uvedenie v zahraničí

 • 12.10.

  1986

  Eugen Suchoň: Vivoláváňí jara ESD 106

  Detský dvojzbor a sláčikový orchester

  Prvé uvedenie v zahraničí

  21. Mezinárodní festival Brno, 1. Bienále soudobé hudby, Besední dům, Brno, CZ

  INTERPRETI: Bratislavský detský zbor, Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)

x