Foto: 3. séria Hudobnej triedy

3. séria Hudobnej triedy

Hudobná trieda

|

09. 10. 2023

Hudobné centrum predstavuje v rámci projektu HUDOBNÁ TRIEDA 3. sériu krátkych hudobno-vzdelávacích videí, v ktorej sa budeme postupne venovať predstavovaniu plechových dychových nástrojov symfonického orchestra. Z rozhovorov s profesionálnymi umelcami sa deti dozvedia, z čoho sa nástroje vyrábajú, z akých častí sa skladajú, ako sa na ne hrá, na ktorom mieste v orchestri ich môžeme nájsť, spoznajú ich zvuk, ich úlohu v orchestri, a mnoho ďalších zaujímavostí.

Zvedavý moderátor Tobiáš Jaura sa bude rozprávať s Carlie Bigelow o lesnom rohu, so Stanislavom Masarykom o trúbke, s Jurajom Mitošinkom o trombóne a Nikolajom Kanišákom o tube.

Jednotlivé diely budú postupne zverejňované v priebehu októbra až decembra 2023.

Plechové dychové nástroje | Hudobna Trieda | Hudobne Centrum (hc.sk)

Každý diel bude, rovnako ako predošlé diely, doplnený o metodický list, ktorý slúži ako pomôcka pre učiteľov pri vyučovaní. Dopĺňa informácie o hudobnom nástroji, jeho histórii, stavbe, technikách hry a uvádza príklady skladateľov, slávnych virtuózov a hudobných diel pre daný nástroj. V závere obsahuje súhrn otázok a tvorivých úloh pre mladých poslucháčov.

HUDOBNÁ TRIEDA je online edukačný projekt Hudobného centra určený pre žiakov základných škôl. Tvorí ho niekoľko tematických sérií krátkych edukačných filmov, v ktorých sa deti prostredníctvom neformálnych rozhovorov s profesionálnymi umelcami dozvedia zaujímavosti zo sveta klasickej hudby. Cieľom projektu je postupne spracovať viaceré hudobné tematické okruhy prirodzenou, pútavou, vtipnou a časovo primeranou formou.

Projekt je voľne dostupný na webovej stránke www.hudobna-trieda.sk a na sociálnych sieťach projektu.

YouTube

x