Program

Hudba z Drážďan

Utorok 15. 06. 2021 o 19:00

Malá sála Slovenskej filharmónie

Palackého 2, Bratislava

Zobraziť na mape

Účinkujúci:

 • Musica aeterna [profil telesa] (SK)
  Peter Zajíček, Janka Gubková, Adam Szendrei – 1. husle
  Gabriel Szathmáry, Ján Kružliak, Michal Klas – 2. husle
  Ján Gréner, Bálint Kovács – viola
  Michaela Čibová – violončelo
  Metod Podolský – violone
  Peter Guľas – čembalo
  Jakub Mitrík – chitarrone
 • Kamila Mazalová– alt (Klélia)
 • Michaela Kušteková– soprán (Erénia)
 • Gabriela Eibenová– soprán (Albina)

Diela:

 • Johann Adolf  Hasse

  (1699 – 1783)

  • Sinfonia D dur, op. 5 č. 1

   • Allegro ma non Presto
    Andante
    Presto

 • Joseph Umstatt

  (1711 – 1762)

  • Il Paladio conservato, serenata á 3

Foto:
i

Drážďany, sídlo saského kurfirsta a neskoršieho poľského kráľa, patrili v 18. storočí k najživším európskym hudobným centrám. Okrem Zelenku, Pisendela, Weissa a jedného z najslávnejších operných skladateľov svojej doby, Johanna Adolfa Hasseho (1699 – 1783), v tomto meste pôsobil ako hudobník aj Joseph Umstatt (1711 – 1762), ktorý bol synom viedenského dvorského maliara. Podľa výskumov hudobného historika Ladislava Kačica Joseph Umstatt v mladosti študoval u jezuitov v Trnave a vďaka svojmu talentu si napriek mladému veku získal miesto v známom orchestri uhorského arcibiskupa Imricha Esterházyho, kde zastával od roku 1737 funkciu hudobného riaditeľa. Z Bratislavy neskôr odišiel do Viedne, Brna a od roku 1749 pôsobil v Drážďanoch. Z tohto obdobia pochádza aj dramatická kantáta („azione teatrale“) Il Palladio conservato na libreto Pietra Metastasia. Dej, čerpajúci z rímskych dejín, hovorí o požiari v Chráme bohyne Pallas, pri ktorom hrozilo zničenie posvätnej sochy, ochrankyne Rímskej ríše. Sochu bohyne, o ktorú sa starali tri vestálky, Clelia, Erennia a Albina, v poslednej chvíli zachránil hrdina vojen proti Kartágu, Metellus. Záchrancu ríše možno chápať ako symbol vtedajšieho „cisára Svätej ríše rímskej národa nemeckého“ Karola VI. Dielo zaznie v slovenskej premiére. Koncert sa koná v spolupráci Hudobného centra, Centra starej hudby a Slovenskej filharmónie.

x