Program

SALVE REGINA

Nedeľa 04. 06. 2023 o 19:00

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Primaciálne námestie, Bratislava

Zobraziť na mape

Účinkujúci:

 • COLLEGIUM MARIANUM
  Tomáš Šelc - barytón
  Jana Semerádová - flauto traverso, umelecká vedúca
  Lenka Torgersen - barokové husle, koncertná majsterka
  Vojtěch Semerád - barokové husle
  Andreas Torgersen - baroková viola
  Hana Fleková - violončelo
  Ján Krigovský - kontrabas
  Filip Hrubý - čembalo/organ

Diela:

 • Johann Joseph Fux

  (1660 – 1741)

  • Ouverture IV. in g

   • Ouverture

    Rigaudon - Trio Bourrée - Da Capo Rigaudon

    Aire La Double

    Menuet

    Passacaglia 

 • Johann Joseph Fux

  (1660 – 1741)

  • Quae est ista tam pulchra tam cara

 • Johann Joachim Quantz

  (1697 – 1773)

  • Triová sonáta g mol pre flautu, husle a basso continuo QV 2:34

   • Grave

    Allegro

    Siciliana

    Allegro

 • Antonín Reichenauer

  (1694 – 1730)

  • Regina coeli

 • František Ignác Antonín Tůma

  (1704 – 1774)

  • Sinfonia d mol

   • Andante

    Presto

    Menuet

 • Giuseppe Tartini

  (1692 – 1770)

  • Concerto G dur pre flautu, sláčikové nástroje a basso continuo

   • Allegro

    Largo Andante

    Allegro

 • Jan Dismas Zelenka

  (1679 – 1745)

  • Salve regina pre bas, 2 huslí a basso continuo, ZWV 139
Vstupné:

 • 15.00 €, zľavnené 10.00 € (študenti, dôchodcovia)
Foto: Collegium Marianum photo: Petra Hajská

Collegium Marianum photo: Petra Hajská

x