Kniha dlhoročného violistu Slovenského komorného orchestra mala prezentáciu na januárovom koncerte SKO (len dva dni pred 85. výročím narodenia Bohdana Warchala) v prítomnosti umelcovej manželky, K. Klatta a autorky literárneho spracovania Márie Alexandrovej. Výtvarne a graficky moderne pôsobiaci titul zachytáva obdobie rokov 1966 – 1995. Podáva obraz o činnosti a medzinárodných úspechoch SKO, a to nielen prostredníctvom informácií o vystúpeniach doma a v zahraničí, ale aj opisom pestrého života členov súboru na cestách po piatich kontinentoch, na ktorých uviedli viac ako 2600 koncertov (!). Dvestoštyridsaťstranová kniha, ktorá sa číta „na jeden dúšok“, samozrejme nemôže zachytiť všetko, no najdôležitejšie okamihy súboru zaznamenáva. V úvode K. Klatt opisuje zrod telesa z prvých hráčov Slovenskej filharmónie, neskôr trvalú zostavu SKO, prvé koncerty, budovanie repertoáru, tvrdé skúšky a disciplínu každého člena, ktorá tvorila základ pre desaťročia úspechov pod vedením charizmatickej osobnosti umeleckého šéfa.

Bohdan Warchal sa neorientoval na novšie trendy smerujúce k rekonštruovaniu interpretačného štýlu tzv. starej hudby pomocou výskumu archívnych prameňov a dobových nástrojov, resp. ich kópií. Spoliehal sa výlučne na svoju geniálnu hudobnú intuíciu, výnimočnú schopnosť pochopiť notový záznam v jeho živej dimenzii a na vlastnú tvorivú bezprostrednosť, energiu a strhujúcu muzikalitu. Tým vtlačil SKO pečať nenapodobiteľnej originality a vitality. Osobne ladený text vznikol nepochybne na základe denníkových záznamov autora konfrontovaných so spomienkami ostatných členov súboru. Obsahuje množstvo vtipných postrehov a opisy príhod, umeleckých zážitkov, programov, stretnutí so zahraničnými Slovákmi, vystúpení so svetovými sólistami, poznávania historických pamiatok, veľkomiest, hotelov, dobrodružných autobusových ciest a napínavých leteckých presunov.  Ukazuje hektický život hudobníkov, ktorý neraz narúšal rodinné vzťahy, zdôrazňuje železnú disciplínu, udržiavajúci vždy vysoký štandard hry komorného telesa na vystúpeniach, či išlo o koncert v malom mestečku alebo vo veľkom centre. V knihe je neustále prítomná osobnosť Bohdana Warchala, geniálneho umelca, Napoleona slovenskej hudby, ktorý víťazil v koncertných sálach len so štrnástimi hudobníkmi.

Bol obdarený schopnosťou inšpirovať a zjednocovať hudobné cítenie jednotlivcov do pôsobivého celku. Kniha je doplnená množstvom fotografií z osobného archívu autora i ďalších členov súboru a kompletnou diskografiou SKO čerpajúcou z predchádzajúcich publikácií o SKO. Pre K. Klatta, ktorý bol členom orchestra od 1. 3. 1964 do 12. 11. 1995, teda vyše 30 rokov, je charakteristické emotívne vyznanie, ktoré sa stalo akýmsi mottom publikácie:„S mojou milovanou nevestou – hudbou, som prežil jeden nádherný, bohatý a šťastný život.“ Pri tejto príležitosti musím spomenúť prvú knihu o Slovenskom komornom orchestri, ktorá vyšla pri príležitosti 25. výročia SKO. Bola to faktograficko-fotografická publikácia Vladimíra Horvátha, prvého manažéra (tajomníka) SKO a fotografa Kamila Vyskočila, nazvaná prosto Slovenský komorný orchester (Opus, 1985), ktorá mapovala obdobie 1960–1985. Vyšla z iniciatívy vtedajšieho riaditeľa Slovenskej filharmónie Dr. Ladislava Mokrého. Pri jej redigovaní mi veľmi pomohla detailná dokumentácia V. Horvátha, človeka celou dušou oddaného nielen SKO, ale i Slovenskej filharmónii. Od nej sa odvíja totiž ďalšie mapovanie existencie SKO. Nezabudnuteľným bol koncert k 40. výročiu SKO (3. 11. 2000), kedy ťažko chorý, no nesmierne statočný Bohdan Warchal odovzdal štafetu umeleckého vedúceho Ewaldovi Danelovi. Z koncertnej siene odchádzal tento veľký umelec čestným špalierom publika. Vtedy, k 40. výročiu SKO, vyšiel vo vlastnom náklade ďalší jubilejný (nepredajný) zborník Slovenskej filharmónie. Obsahuje mená bývalých i súčasných členov SKO do roku 2000,  bilancuje koncertnú činnosť súboru v zahraničí i diskografiu warchalovcov (mimochodom v ostatnej knihe gramaticky mylne písaných v titule knihy s veľkým „W“ – hoci nejde o priezvisko, ale o prívlastkové pomenovanie súboru). Kornel Klatt dopĺňa práce o histórii  SKO hodnotným tretím príspevkom.

Updated: 11. 05. 2020
x