Severomoravské mesto Opava hostilo v dňoch 13.-16. novembra 2014 mládežnícke spevácke zbory z celej Českej republiky. VI. celoštátna prehliadka stredoškolských speváckych zborov ponúkala možnosť súťaženia v troch kategóriách: miešané, dievčenské a mužské spevácke zbory, ako aj príležitosť pre nesúťažné vystúpenia. Zámerom usporiadateľov bolo predovšetkým vytvoriť podujatie, ktoré by prinášalo povzbudenie a motiváciu pre zbormajstrov a príjemnú udalosť pre študentov.

Podujatie sa konalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry ČR, organizátormi boli Mendelovo gymnázium v Opave a NIPOS-ARTAMA poskytujúca odborný servis v oblastiach neprofesionálneho umenia a estetických aktivít detí a mládeže (organizovanie dielní, seminárov, prehliadok, festivalov, súťaží, spracovávanie expertíz pre orgány štátnej správy a samosprávy, spolupráca s občianskymi združeniami, kultúrnymi a školskými zariadeniami). Mendelovo gymnázium v Opave je výnimočné svojou takmer 20-ročnou intenzívnou podporou zborového spevu a speváckym zborom Luscinia, ktorý sa pod vedením svojho zakladateľa- zbormajstra Jiřího Slovíka vypracoval na popredný mládežnícky zbor v českom i európskom kultúrnom priestore (svedčia o tom mnohé významné ocenenia). 

Celoštátnej prehliadke predchádzajú oblastné postupové kolá. Pestrosť a pravidelnú obmenu účastníkov organizátori korigujú osvedčeným pravidlom – celoštátnej prehliadky sa nemôžu zúčastniť víťazi posledného ročníka. Pomerne prísne sú aj dramaturgické požiadavky a spevácke zbory musia každoročne prinášať novú súťažnú dramaturgiu. Od roku 2013 je súčasťou Opava cantat skladateľská súťaž, ktorej cieľom je podporiť vznik nových, kompozične výrazných a pritom interpretačne dostupných diel, ktoré by mohli obohatiť repertoár stredoškolských speváckych zborov. Odborná porota zložená zo skladateľov (O. Kvěch, J. Pospíšil) a zbormajstrov (M. Valášek, J. Slovík, K. Koreňová) vybrala z 19 anonymne zaslaných skladieb tri kompozície pre všetky tri súťažné kategórie. Tieto sa zároveň stali povinnými skladbami aktuálneho ročníka. 

Na úvodnom koncerte v kostole sv. Hedvigy sa predstavil domáci zbor Luscinia (zbormajster J. Slovík) a minuloročný absolútny víťaz – spevácky zbor Besharmonie (zbormajster L. Sládek). O vysokej interpretačnej úrovni vypovedá precízne naštudovaná prevažne súčasná česká a zahraničná tvorba, ktorá sa nevyhýbala ani náročným 8-hlasným kompozíciám. Samozrejmosťou bolo využívanie priestorových akustických zvláštností (spev v rozptýlenom rozostavení po celom chráme, spev v pohybe), zmena rozostavenia hlasových skupín v jednotlivých skladbách či spev spamäti. Majstrovské naštudovanie repertoáru dáva priestor k hlbokému prežívaniu hudby a nadviazaniu intenzívneho kontaktu s poslucháčom. V súťažnom i nesúťažnom programe sa predstavilo celkom 15 speváckych zborov, od začínajúcich telies až po dlhoročne pôsobiace skúsené ansámble. Popri dôkladnej príprave, ktorá bola citeľná vo všetkých vystúpeniach, bolo možné vnímať leitmotív – bezprostrednú radosť zo zborového spevu. Práve tento moment možno bez akéhokoľvek pátosu považovať za vrchol snaženia a najväčší úspech tvorivej práce zbormajstra. Záverečný koncert a vyhlásenie výsledkov bol predposledným bodom Opava cantat 2014. Nasledovalo stretnutie porotcov so zbormajstrami, na ktorom sa jednotliví členovia poroty delili o svoje postrehy a rady so zbormajstrami v individuálnych rozhovoroch. Obojstranný záujem bol intenzívny, obohacujúce odborné diskusie trvali do skorých ranných hodín. 

Opava cantat 2014 dáva kvalitou zúčastnených zborov tušiť, že český zborový spev má všetky predpoklady pre ďalší rast, keďže jeho mládežnícke podhubie vykazuje nadpriemerné interpretačné kvality a hlboké zanietenie zo strany spevákov i zbormajstrov.

 

 

 

 

 

 

 

(Autorka je zbormajsterkou a predsedníčkou poroty Opava cantat 2014)

 

Updated: 11. 05. 2020
x