Dolupodpísaní slovenskí violončelisti si dovoľujeme reagovať na recenziu abonentného koncertu Slovenskej filharmónie (11.–12. 12. 2014), konkrétne časti týkajúcej sa výkonu francúzskeho violončelistu Jérôme Pernooa v Offenbachovom Concerto militaire pre violončelo a orchester. Všetkých nás ohromila ľahkosť, až husľová virtuozita sólistu, jeho nesmierna radosť z hry, ktorá sa prenášala aj na členov orchestra. Pri takomto málo frekventovanom diele to vôbec nie je samozrejmé dosiahnuť. Spomínaný silný dojem z hry sólistu nemohli narušiť menšie prehrešky.

Tak náročné dielo sa v podstate bezchybne zahrať nedá. Vôbec sme neboli z výkonu Jérôme Pernooa sklamaní, ako autor recenzie. Domnievame sa, že kritika by mala vychádzať z uvedomenia si hierarchie kritérií a z pozitívneho základu. Nemala by postaviť do svojho čela druhoradé skutočnosti. Žiaľ, nie vždy sa stretávame s autormi recenzií, ktorých kritiky by boli konštruktívne.


Juraj ALEXANDER, Daniel BARAN, Peter BARAN, Boris BOHÓ, Katarína HURAYOVÁ, Roman PÁLKA, Eugen PROCHÁC, Csaba RÁCZ, Eva SCHRANZOVÁ, Ján SLÁVIK, Jaroslav ŠIMKO, Karol TRUBAČ, Jana VACULOVÁ

Updated: 11. 05. 2020
x