Bibliografia

 • 1984

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: IX. TNSHT. Komorné koncerty – Piešťany

  HŽ, 1984, no. 5, p. 3
  ((hodnotenie Holoubkových Variácií na slovenskú ľudovú pieseň op. 71 pre sláčikové trio))

 • 1975

  ČÍŽIK, Vladimír: V jubilejnom roku. VIII. PMKU

  HŽ, 1975, no. 22, p. 2
  ((o interpretácii Martinčekovho Passionata a sólovej Sonáty Paula Hindemitha))

 • 1975

  ČERNÁK, Pavol:

  Smena, 1975, no. 16. 4.
  ((nezistený názov príspevku o diplomovom recitáli))

x