Bibliografia

 • 1984

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: IX. TNSHT. Komorné koncerty – Piešťany

  HŽ, 1984, č. 5, s. 3
  ((hodnotenie Holoubkových Variácií na slovenskú ľudovú pieseň op. 71 pre sláčikové trio))

 • 1975

  ČÍŽIK, Vladimír: V jubilejnom roku. VIII. PMKU

  HŽ, 1975, č. 22, s. 2
  ((o interpretácii Martinčekovho Passionata a sólovej Sonáty Paula Hindemitha))

 • 1975

  ČERNÁK, Pavol:

  Smena, 1975, č. 16. 4.
  ((nezistený názov príspevku o diplomovom recitáli))

x