• 1967

    Medzinárodná interpretačná súťaž a festival Beethovenov Hradec (CZ)

    1. cena a Cena za najlepšiu interpretáciu Beethovenovho diela (kategória sláčikové kvarteto)

x