• 1993

  Hudobný fond

  CHAMBER MUSIC 3

  CD - Hudobný fond SF 00152111

  1. Hanuš Domanský: Dithyramby

   Daniel Buranovský(pf)

  2. Iris Szeghy: Sláčikové kvarteto "Musica dolorosa"

   Moyzesovo kvarteto

  3. František Poul: Nokturná

   Zlatica Poulová(pf)

  4. Vladimír Bokes: Sonáta pre violu a klavír, op. 52

   Jozef Hošek(vl), Ivan Palovič st.(pf)

  5. Jozef Sixta: Piano Sonata

   Stanislav Zamborský(pf)

x