• 1957 – 1963

  ZUŠ Miloša Ruppeldta v Bratislave (Ervin Hájek)

 • 1963 – 1969

  Konzervatórium v Bratislave (Ladislav František Hrdina)

 • 1970 – 1975

  Hudobná akadémia Franza Liszta v Budapešti (Pál Lukács)

 • 1983 – 1986

  VŠMU, umelecká ašpirantúra (Ján Skladaný)

 • 1969 – 1970

  člen orchestra SF

 • 1975 – 1977

  a 1996 – 2002 vedúci violovej skupiny SKO

 • 1969 – 1970

  pedagóg Konzervatória v Bratislave

 • 1975 – 1978

  odborný asistent na PF UK v Trnave

 • 1978 – 1982

  hosťujúci profesor violovej hry na Higher Institute of Music Kuwajt

 • od 1982

  pedagóg na VŠMU (najskôr ako externý, od 1983 interný pedagóg, 1996 docent)

Jozef Hošek popri členstve v orchestroch a sólistickej činnosti spolupracoval s viacerými komornými zoskupeniami: sláčikové kvarteto (+ Jozef Fröhlich, Štefan Robl, Viktória Brezováková), Komorní virtuózi, Slovenskí komorní sólisti, Alexander Quartet, Camerata Europeana, ako aj s poprednými domácimi interpretmi Helenou Gáfforovou, Ivanom Palovičom, Stanislavom Zamborským, pf, Bohdanom Warchalom, Alexandrom Jablokovom, Ewaldom Danelom, vn, Jurajom Alexandrom, Evou Čermanovou, Jánom Slávikom, vc a ďalšími. Popri vystúpeniach na Slovensku absolvoval rad koncertov v Nemecku, Španielsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Anglicku, Luxembursku, Rakúsku a Japonsku. Realizoval nahrávky pre Slovenský rozhlas v Bratislave.

V súčasnosti sa centrum Hoškovho záujmu prenieslo na oblasť pedagogiky a metodiky, i keď je pedagogicky činný už od zavŕšenia štúdia v Bratislave. Od roku 1982 vyučuje na VŠMU v Bratislave (najskôr ako externý, od 1983 interný pedagóg; 1996 docent), kde vychoval rad absolventov, ktorí sa úspešne uplatňujú ako sólisti alebo hráči komorných zoskupení: Peter Vrbinčík, Peter Šesták, Anna Caudtová, Róbert Lakatoš, Ľudmila Hošková a ďalší. Pravidelne zasadá v porotách medzinárodných súťaží (napr. Medzinárodná súťaž sólistov v Hradci nad Moravicí), je predsedom Súťaže slovenských konzervatórií v odbore violová hra a predsedom maturitných skúšok na Konzervatóriu v Bratislave.

 

x