2022

BLAHO, Vladimír: Janáčkove Luhačovice sa s úspechom vrátili

Opera Slovakia, 22. 7. 2022
(ako sólista Janáčkovej sonáty pre husle a klavír (M. Klátik, klavír) i ako člen Mucha Quartet)

2022

ČERVENKA, Jozef: Luhačovice : Janáček v kúpeľoch

Hudobný život, 2022, year 54, no. 7 – 8, p. 18 – 19

2022

VACHOVÁ, Zuzana: Hudobná dišputa Zeljenka verzus Piaček

Moja kultúra, 10. 2. 2022

2021

KOLÁŘ, Robert: Albrechtina : neznáma hudba Mira Bázlika

Hudobný život, 2021, year 53, no. 11, p. 12

2021

KARLÍKOVÁ, Mária: Viliam Kořínek : Metodika hry na husliach [recenzia reedície knihy]

Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 58
(edícia, revízia - Juraj Tomka)

2021

SCHINDLER, Agata: Miska Hauser : Skladby pre husle a klavír [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, year 53, no. 1 – 2, p. 50 – 51

2020

TOMKA, Juraj: Moyzesovo kvarteto : 45 rokov vzájomného rešpektu

Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 20 – 24

2020

TOMKA, Juraj: Osem otázok pre editorov husľovej školy a metodiky husľovej hry

Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 26 – 28

2020

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Dom Albrechtovcov : od Hortus artis postupne k Domus artis

Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 2 – 3

2019

STRUŇÁKOVÁ, Alžbeta: Medzinárodné úspechy Slovenského mládežníckeho orchestra

Hudobný život, 2019, year 51, no. 9, p. 4 – 7

2018

KOLÁŘ, Robert: Nová slovenská hudba 2018 - fragmenty

Hudobný život, 2018, year 50, no. 12, p. 9

2018

KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: Debussy 100 rokov po...

Hudobný život, 2018, year 50, no. 11, p. 3

2018

DOHNALOVÁ, Lýdia: Juraj Tomka, Martin Krajčo : Early Romantic Music for Violin and Guitar [recenzia CD]

Hudobný život, 2018, year 50, no. 5, p. 38

2016

KOLÁŘ, Robert: Slovenský mládežnícky orchester: sympatický príslľub do budúcnosti

Hudobný život, 2016, year 48, no. 9, p. 5

2016

FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre

Hudobný život, 2016, year 48, no. 6, p. 3

2015

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Ensemble Ricercata : Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín

Hudobný život, 2015, year 47, no. 1 – 2, p. 4

2015

ŠTRYNCL, Marek: Paratum Cor – hudba františkánskch skladateľov zo Slovenska z 18. storočia [recenzia CD]

Hudobný život, 2015, year 47, no. 4, p. 38

2014

KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: večer husľových sonát

Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 2

2014

URSÍNYOVÁ, Terézia: Albrechtina

Hudobný život, 2014, year 46, no. 5, p. 4

2014

DOHNALOVÁ, Lýdia: V Žiline aj s pôvodnou tvorbou

Hudobný život, 2014, year 46, no. 4, p. 7

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Interpretačne mnohoraký december i január v Mirbachu

Hudobný život, 2014, year 46, no. 1 – 2, p. 3

2013

STÝBLOVÁ, Magdaléna: V Pálffyho paláci nielen Dvořák

Hudobný život, 2013, year 45, no. 10, p. 8

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Spomienka na Jána Levoslava Bellu

Hudobný život, 2013, year 45, no. 10, p. 8

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život , 2013, year 45, no. 3, p. 6

2013

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012 : Muchovo kvarteto

Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 22 – 23

2012

KUBANDOVÁ, Janka: Miniprofil : Mucha Quartet

Hudobný život, 2012, year 44, no. 10, p. 5

2011

KOLÁŘ, Robert: Európska hudobná akadémia Bratislava-Schengen

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 9

2011

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 8 – 9

2011

KUBANDOVÁ, Janka: Miniprofil : Juraj Tomka

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 7

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Symfonický orchester VŠMU...

Hudobný život, 2011, year 43, no. 6, p. 3

2011

BUBNÁŠ, Juraj: Recenzie : Jan Jakub Bokun & Slovak Quartet : Clarinettino

Hudobný život, 2011, year 43, no. 3, p. 35 – 36

2010

(kul): Jan Jakub Bokun a Slovenské kvarteto

Sme , 14. 12. 2010, no. 287, p. 19

Personal bibliography

 • 2020

  TOMKA, Juraj: Moyzesovo kvarteto : 45 rokov vzájomného rešpektu

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 20 – 24

 • 2020

  TOMKA, Juraj: Osem otázok pre editorov husľovej školy a metodiky husľovej hry

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 26 – 28

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2022

  BLAHO, Vladimír: Janáčkove Luhačovice sa s úspechom vrátili

  Opera Slovakia, 22. 7. 2022
  (ako sólista Janáčkovej sonáty pre husle a klavír (M. Klátik, klavír) i ako člen Mucha Quartet)

 • 2022

  ČERVENKA, Jozef: Luhačovice : Janáček v kúpeľoch

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 7 – 8, p. 18 – 19

 • 2022

  VACHOVÁ, Zuzana: Hudobná dišputa Zeljenka verzus Piaček

  Moja kultúra, 10. 2. 2022

 • 2021

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina : neznáma hudba Mira Bázlika

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 11, p. 12

 • 2021

  KARLÍKOVÁ, Mária: Viliam Kořínek : Metodika hry na husliach [recenzia reedície knihy]

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 58
  (edícia, revízia - Juraj Tomka)

 • 2021

  SCHINDLER, Agata: Miska Hauser : Skladby pre husle a klavír [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 1 – 2, p. 50 – 51

 • 2020

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Dom Albrechtovcov : od Hortus artis postupne k Domus artis

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 2 – 3

 • 2019

  STRUŇÁKOVÁ, Alžbeta: Medzinárodné úspechy Slovenského mládežníckeho orchestra

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 9, p. 4 – 7

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Nová slovenská hudba 2018 - fragmenty

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 12, p. 9

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: Debussy 100 rokov po...

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 11, p. 3

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Juraj Tomka, Martin Krajčo : Early Romantic Music for Violin and Guitar [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 5, p. 38

 • 2016

  KOLÁŘ, Robert: Slovenský mládežnícky orchester: sympatický príslľub do budúcnosti

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 9, p. 5

 • 2016

  FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 6, p. 3

 • 2015

  ŠTRYNCL, Marek: Paratum Cor – hudba františkánskch skladateľov zo Slovenska z 18. storočia [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 4, p. 38

 • 2015

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Ensemble Ricercata : Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 1 – 2, p. 4

 • 2014

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: večer husľových sonát

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 2

 • 2014

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Albrechtina

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 5, p. 4

 • 2014

  DOHNALOVÁ, Lýdia: V Žiline aj s pôvodnou tvorbou

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 4, p. 7

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Interpretačne mnohoraký december i január v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 1 – 2, p. 3

 • 2013

  STÝBLOVÁ, Magdaléna: V Pálffyho paláci nielen Dvořák

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 10, p. 8

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Spomienka na Jána Levoslava Bellu

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 10, p. 8

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 3, p. 6

 • 2013

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012 : Muchovo kvarteto

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 22 – 23

 • 2012

  KUBANDOVÁ, Janka: Miniprofil : Mucha Quartet

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 10, p. 5

 • 2011

  KOLÁŘ, Robert: Európska hudobná akadémia Bratislava-Schengen

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 9

 • 2011

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 8 – 9

 • 2011

  KUBANDOVÁ, Janka: Miniprofil : Juraj Tomka

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 7

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Symfonický orchester VŠMU...

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 6, p. 3

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Recenzie : Jan Jakub Bokun & Slovak Quartet : Clarinettino

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 3, p. 35 – 36

 • 2010

  (kul): Jan Jakub Bokun a Slovenské kvarteto

  Sme , 14. 12. 2010, no. 287, p. 19

x