Personálna bibliografia

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2017

  GODÁROVÁ, Zuzana: Rozhovor s Filipom Jarom

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 10

 • 2016

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Bass Fest 2016

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 40

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 3, p. 5

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 4, p. 3

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 3, p. 8

 • 2012

  DOHNALOVÁ, Lýdia: O Divergenciách i Peknej hudbe..

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 10, p. 6

 • 2009

  KUBANDOVÁ, Janka: miniprofil : Filip Jaro

  Hudobný život, 2009, year 41, no. 11 – 12, p. 7

x