Personálna bibliografia

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2017

  GODÁROVÁ, Zuzana: Rozhovor s Filipom Jarom

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 10

 • 2016

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Bass Fest 2016

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 40

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 3, s. 5

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 4, s. 3

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 3, s. 8

 • 2012

  DOHNALOVÁ, Lýdia: O Divergenciách i Peknej hudbe..

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 10, s. 6

 • 2009

  KUBANDOVÁ, Janka: miniprofil : Filip Jaro

  Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 11 – 12, s. 7

x